Ekspertgruppe for opptakssystemer

Formål: å foreslå løsninger for bedret funksjonalitet knyttet til Opptakssystemene

Mandat

Vurdere innspill om endringer i systemene for SO, Søknadsweb og FS-opptaksmodul, og prioritere endringsønsker i disse

Ledes av

Knut Løvold, Unit

Medlemmer

Medlemmer i Gruppe for Opptakssystemer

 

Publisert 19. mai 2017 08:52 - Sist endret 8. juli 2022 13:23