Ekspertgruppe for Fagpersonweb *

Formål: se på løsninger for Fagpersonweb og prioritere ønsker fra institusjonene.

 

Mandat

Ekspertgruppen skal se på løsninger for Fagpersonweb og prioritere innkomne ønsker fra brukerinstitusjonene. (vedtatt av planleggingsgruppa 17. november 2017, sak 8)

Ledes av

Kjetil Røse Høybråten, Unit

Medlemmer

Medlemmer av Fagpersonwebgruppa

Status

* Ekspertgruppen er for tiden i dvale

Gruppa er en videreføring av prosjektgruppa for Fagpersonweb, som har jobbet med spesifikasjon og prioritering av ønsker i forbindelse med omskriving av Fagpersonweb til ny plattform i perioden 2015–2017. Planleggingsgruppa vedtok i november 2017 å gjøre prosjektgruppa om til en permanent ekspertgruppe.

Publisert 30. nov. 2017 14:34 - Sist endret 10. juli 2022 00:27