Ekspertgruppe for etterutdanning

Formål: gjennomgå modulen med tanke på videreutvikling og forbedring.

Mandat

Ekspertgruppens mandat er å gjennomgå modulen med tanke på videreutvikling, forbedring av eksisterende modul og prioritere oppgaver knyttet til EVUweb.

Ledes av

Kjetil Røse Høybråten, Unit

Medlemmer

Gruppens medlemmer

Status

Arbeid med nyskriving av EVUweb startet høsten 2017, og skal etter planen pågå til 1. februar 2020. Prosjektet ble avsluttet 1. april 2020.

Status for EVUweb 3-prosjektet finner du på prosjektets hjemmeside

Publisert 25. nov. 2014 13:37 - Sist endret 14. juli 2022 17:11