Ekspertgruppe for doktorgrad

Formål: gjennomgå modulen med tanke på videreutvikling og forbedring.

Mandat

Ekspertgruppens mandat er å gjennomgå modulen med tanke på videreutvikling og forbedring av eksisterende modul.

På møtet i mars 2009 ble det besluttet at gruppen skal arbeide videre med fremdriftsrapportering. Det er ikke bestemt faste, årlige møter, men gruppen blir innkalt ved behov.

Ledes av

Knut Løvold, Unit

Medlemmer

Medlemmer av doktorgradsgruppen

 

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 9. juli 2022 02:48