Mandat FS-tjenestegruppa

Mandat for FS-tjenestegruppe ble vedtatt Tjenesteråd for studieadministrasjon 28. januar 2022

  • Bidra til å videreutvikle FS sin produktstrategi, visjon og verdimål i form av veikartsmål
  • Medvirke til standardisering av de studieadministrative prosessene FS skal understøtte ved å:
    • bidra til å avklare, definere og forankre begreper og konsepter​
    • bidra til å kartlegge arbeidsprosesser og gi råd om beste praksis​
    • bidra til å kartlegge hvilke rammer og regler som gjelder for prosessene​ofremme en felles forståelse av domenet blant institusjonene som bruker FS​
  • Bidra til å legge til rette for en felles interesse og kultur for samarbeid mellom institusjoner og et felles mål om standardisering der dette er hensiktsmessig
Publisert 20. sep. 2022 09:23 - Sist endret 20. sep. 2022 09:24