Domenegrupper

En domenegruppe er en arbeidsgruppe med representanter fra sektor som bistår Sikt sitt arbeid innenfor et domene. Domenegruppene er under etablering høsten 2022.

Domenegruppene skal fungere som løpende sparringpartnere for Sikt sine utviklingsteam. Deres funksjon er å sikre kunnskap om eksisterende arbeidsprosesser, og spille inn behov til framtidens arbeidsprosesser.  Domenegruppene skal bestå av representanter fra sektoren som kjenner arbeidsprosessene innenfor det enkelte domene godt.  

Domenegruppene skal bidra til at teamenes prioritering leder utviklingen mot de overordnede målene, og hjelper utviklingsteamene å fortolke veikartmålene for produktområdet til domenespesifikke utviklingsbehov.  

Domenene innenfor produktområde FS

 • Studieplanlegging: grunnlagsdata for studier og studieadministrative prosesser knyttet til utdanningstilbud   
 • Studentoppfølging: studentdata og oppfølgingsprosesser knyttet til student og studierett   
 • Studiegjennomføring: data og prosesser knyttet til gjennomføring, timeplanlegging og avvikling av undervisning, studentutveksling, praksis og eksamen   
 • Resultat- og kvalifikasjoner: data og prosesser knyttet til verifisering og deling av resultater og kvalifikasjoner   

Plan for etablering 

 • Institusjonene nominerer aktuelle kandidater. Frist 15. september 2022.
 • Sikt oppnevner gruppene i samråd med FS Tjenestegruppe.
 • Hver domenegruppe har et digitalt oppstartsmøte i løpet av høsten 2022.
 • Deretter er planen et felles fysisk oppstartsmøte for alle domenegrupper og ansatte fra Sikt.

Mandat for domenegruppene​

 • hjelpe utviklingsteamene med å tolke de overordnede verdimålene for FS-området slik at de blir relevante for domenet ​   
 • hjelpe utviklingsteamene med å forankre og operasjonalisere veikartsmålene for domenet ved å ​ formulere måleverdier og vurdere måloppnåelse​   

 • hjelpe utviklingsteamene med å beskrive utviklingsbehovene innenfor sitt domene gjennom å​   

  • innhente eksempler, data og erfaringer som belyser behovene ​   

  • kartlegge, verifisere og detaljere behovene, og bidra til å vurdere om behovene er gjeldende for alle, mange eller bare noen i sektoren   

  • kartlegge, verifisere og detaljere arbeidsprosessene som forretningslogikken som utviklingsteamene har ansvar for   

  • hjelpe utviklingsteamet med å vurdere gevinstpotensialet for å sikre at fellesløsningene FS leverer er relevante for sektoren   

  • vurdere forslag om endring i domenets eksisterende forretningslogikk sammen med utviklingsteamene  

 • hjelpe utviklingsteamene med å foreta riktig prioritering av utviklingsretning for domenet gjennom å   

  • vurdere utviklingsbehovene innenfor veikartsmålene for domenet​   

  • vurdere om endringsforslag som faller utenfor gjeldende veikartmål skal lede til justering eller revisjon av veikartet, eller om endringsforslag skal avvises, sammen med utviklingsteamet  

 • bidra til standardisering innenfor sitt domene gjennom å​   

  • samarbeide med tjenestegruppen om standardisering når deres arbeid omfatter eller påvirker gruppens domene   

  • samarbeide med sektoren gjennom å innhente erfaringer eller ekspertise ved behov   

Arbeidsform og arbeidsverktøy

Github, FS Forum

Publisert 12. juli 2022 08:23 - Sist endret 12. juli 2022 15:45