Ny undervisningsmodul i FS

Undervisningsmodulen i FS er under omskriving. Formålet er å fulldigitalisere undervisningsarbeidet, samt å gjøre datamodellen enklere.

Hovedendringer:

 • Ny datamodell som bedre håndterer undervisning med kompleks struktur.
 • Terminnummer erstattet av Termin fra/til
 • Undervisningsaktiviteten er forenklet – egne forekomster for organisering hvis du ønsker hierarki, men ellers «flat» struktur.
 • Bedre støtte for praksisadministrasjon.
 • Mulig å dele undervisningsaktiviteter - samme undervisning for to eller flere undervisningsenheter eller enkeltaktiviteter.
 • Utvidet funksjonalitet for plassering av student på undervisning og praksis.

Når kommer den nye modulen:

Den nye undervisningsmodulen vil bli innført trinnvis, hvor vi skiller mellom å innføre nye tabeller og annen funksjonalitet, og det å endre den grunnleggende datamodellen.

Ekspertgruppen for undervisning har for eksempel spesifisert nye tabeller, skjermbilder for praksis og rutiner rundt plassering på praksis. Dette kan leveres i den eksisterende modulen, ettersom disse løsningene ikke er avhengig av at den grunnleggende datamodellen er endret.

Vi planlegger følgende leveranser:

 1. Vår 2019:
  Få på plass nye tabeller, bilder og funksjoner i den eksisterende modulen som ikke er avhengig av at den grunnleggende datamodellen endres. Eksempler er ny funksjonalitet for praksis.
 2. Høst 2019:
  Gjøre mindre, men nyttige strukturelle endringer på nøkkelbilder som heller ikke er strengt avhengig av at den grunnleggende datamodellen endres. Dette kan være f.eks. være fjerning av terminnummer på undervisningsenheter til fordel for Termin Fra-til.
 3. Fra ca vår 2020:
  Gradvis omskriving av datamodellen, hvor vi med hjelp av FS-API kan teste ut innføring av nye tabeller mens vi faser ut de gamle.

FS 8.2

Første leveranse kommer med FS 8.2, ca februar 2019. Denne vil bl.a. inneholde:

 • Nytt bilde Praksisavtale samlebilde
 • Nytt bilde Praksissted samlebilde, m/ konvertering fra stedtabell
 • Tilpasse FS456.001 for forbedret fordeling på praksisparti
 • Undervisningsenhet samlebilde:
  • Opprydding av felter/underbilder
  • Nytt underbilde for campus
 • Undervisningsaktivitet samlebilde:
  • Kobling ny funksjon for praksisavtale- og sted
  • Opprydding av felter
  • Fjerne Disiplin/Form til fordel for Undervisningsform
  • Nytt underbilde for praksisperiode
  • Nytt underbilde for campus

 

Publisert 6. sep. 2018 11:01 - Sist endret 9. juli 2022 03:20