Eldre prioriteringsmodeller

Her finner du årsplaner og prioriteringer for tidsrommet 2020-2021. Disse ble gjort under andre samhandlingsmodeller og under andre organisatoriske forutsetninger enn under den aktive målstyringsmodellen for FS. 

Publisert 18. feb. 2021 11:51

På denne siden får du en årsplan for 2021 over planlagte prosjekter, forvaltnings- og utviklingsoppgaver. Veikartet som Tjenesteråd for studieadministrasjon har jobbet frem er førende for hvilke oppgaver som skal prioriteres.