Årlige mål og prioriteringer

Her finner du årlige mål og hovedprioriteringer for produktområde FS i henhold til målstyring og samarbeidsmodellen for digitalisering. Oppdatering og status på veikartmålene følges opp under aktuelle fora i samarbeidsmodellen, og vi henviser til sakspapirer og referater for å følge strategisk utviklingsstatus. Dersom du ønsker å følge med på konkrete utviklingssaker hos våre team, så har vi å få opp felles infrastruktur for dette som et veikartmål i 2022.

Publisert 12. juli 2022 12:41

Hovedprioritering i 2022 er infrastruktur, herunder å skape rom for kontinuerlig utvikling og endring, gjennom etablering av styrings- og samhandlingsstrukturer, og informasjonskanaler.

Publisert 18. feb. 2021 11:51

På denne siden får du en årsplan for 2021 over planlagte prosjekter, forvaltnings- og utviklingsoppgaver. Veikartet som Tjenesteråd for studieadministrasjon har jobbet frem er førende for hvilke oppgaver som skal prioriteres.