Emnegjennomføringsrapport i FS-klienten

Sikt gjennomførte en liten høring om sletting av statistikkrapporten "FS754.001 Gjennomføringsfakta - emne" i mars 2022. Her er resultatet oppsummert. 

Resultater fra høring om sletting av emnegjennomføringsrapport i FS-klienten

12 av 34 kundevirksomheter svarte på høringen. 10 av dem er positive til sletting, 2 av dem negative til sletting av rapporten. Kun én av institusjonene som var negative til sletting av rapporten oppgav konkret begrunnelse.

Sikts konklusjon er dermed at "FS754.001 Gjennomføringsfakta - emne" kan slettes. Den ene tilbakemeldingen som ble gitt gjennomgås med STAR-gruppa, slik at nødvendige momenter til statistikken i STAR blir ivaretatt. 

Tilbakemeldingene vi fikk på høringen, indikerer at STAR-kilder brukes til statistikk, og at FS-rapportene som har statistisk formål sannsynligvis kan utfases ganske raskt. Med andre ord, statistikkfunksjoner i FS-området, vil da ikke lenger ivaretas i FS-klienten som applikasjon, men via rapport-dv.uhad.no 

Sikt må gjennomføre en ny undersøkelse for å kartlegge forutsetninger for at statistikk-funksjoner i klienten skal kunne utfases. 

Full rapport er arkivert under 22/01041-1 hos Sikt.

Publisert 12. juli 2022 08:05 - Sist endret 12. juli 2022 08:21