English version of this page

Ofte stilte spørsmål

Generelt

Hvordan logger jeg på appen?

Svar: Du logger på med ditt FEIDE-brukernavn og passord (det samme brukernavnet og passordet som du bruker på andre systemer, slik som Studentweb m.m.). PS! Ditt brukernavn er ikke nødvendigvis det samme som ditt studentnummer.

Jeg er student ved flere utdanningsinstitusjoner. Hvilken skal jeg velge ved pålogging?

Svar: Du må velge den institusjonen der du har betalt semesteravgift.

Når kan jeg ta i bruk appen?

Svar: Du må være semesterregistrert i Studentweb og ha betalt semesteravgift før du kan ta i bruk appen. I tillegg må du være registrert med en FEIDE-bruker (dette oppretter studiestedet ditt for deg). Det kan ta 3-5 dager fra du har betalt semesteravgiften til den blir registrert. Videre kan det ta noen dager før du blir registrert med en FEIDE-bruker.

Ved noen studiesteder må du også selv aktivere IT-kontoen din. Det tar normalt 1 dag fra du aktiverer kontoen til du kan logge inn i appen. 

Jeg er fritatt fra å betale semesteravgiften. Kan jeg benytte studentbevis-appen?

Svar: Universitetene/høgskolene har ulik praksis på om studenter som er fritatt fra å betale semesteravgift skal få semesterkvittering/gyldig bevis i appen eller ikke. Hvis du er i tvil kan du ta kontakt med studiestedet ditt.

Merk: Ved noen universiteter/høgskoler, som ikke gir semesterkvittering/gyldig bevis i appen til studenter som er fritatt, gis det anledning til likevel å betale semesteravgift og med det få semesterkvittering/gyldig bevis i appen. I slike tilfeller må du, etter at du har betalt semesteravgiften, ta kontakt med ditt studiested slik at de får gjort nødvendige registreringer. Først når det er gjort vil du kunne logge deg på Studentbevis-appen.

Trenger jeg fortsatt studentkort (adgangskort)?

Svar: Bruken av studentkort er ulik fra institusjon til institusjon. Ved de fleste institusjoner trenger du et studentkort for å få adgang til bygninger (og i noen tilfeller for lån ved biblioteket).

Hvordan bruker jeg appen for å bevise at jeg har rett på studentrabatt hos kollektivtransportselskaper?

Svar: Ved eventuell billettkontroll viser du frem Studentbevis-appen (samt gyldig billett). Du trenger ikke trykke på noe i Studentbevis-appen for å vise at du har rett til studentrabatt).

Jeg ønsker å endre språket i appen. Hvordan gjør jeg det?

Svar: Appen følger standardspråket på telefonen din. For å endre hvilket språk informasjonen i appen vises på må du endre språket på mobilen din.

Kan jeg bruke appen i utlandet?

Svar: Ulike land har ulike krav til hva som definerer en student og til hva som eventuelt gir studentmoderasjon. Hvis du ønsker å fremvise informasjonen i appen på engelsk gjør du dette ved å endre språkinnstillingene på telefonen til engelsk.

Informasjon i appen

Hva slags informasjon henter appen om meg?

Svar: Appen henter følgende informasjon: navn, bilde, fødselsdato, studentnr., institusjon og om du er student (at du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg)

Hvor blir denne informasjonen lagret?

Svar: Informasjonen blir kun lagret på telefonen din.

Bilde

Hvorfor kommer det ikke bilde av meg i appen?

Svar: Bilde av deg må være registrert i utdanningsinstitusjonens datasystem for at det skal bli vist i appen. Dette bildet blir normalt sett tatt av deg av utdanningsinstitusjonen din i forbindelse med studiestart.

Jeg har studentkort med bilde, men det dukker likevel ikke opp noe bilde i appen. Hvem kan jeg kontakte?

Svar: Ikke alle institusjoner har registrert bilde på sine studenter i utdanningsinstitusjonens datasystem.

Er studentbevis-appen gyldig når den ikke viser bilde av meg?

Svar: Hvis ikke Studentbevis-appen viser bilde av deg må du legitimere deg med annen legitimasjon. Appen bekrefter likevel at du er gyldig student.

Jeg ønsker å endre bildet av meg. Hvordan går jeg frem?

Svar: Det er utdanningsinstitusjonen din som administrerer bildet av deg. Hvis du ønsker å endre bildet i appen må du kontakte utdanningsinstitusjonen din.

Overgang fra ett semester til et annet og varigheten for semesterkvitteringen

Hvorfor viser ikke appen inneværende semester?

Svar: Trykk på de tre prikkene/tannhjulet øverst til høyre i appen og velg "Oppdater" (dette krever internettilgang).

Når slutter appen å vise gyldig kvittering hvis jeg kun er registrert og har betalt for et vårsemester?

Svar: Vårens kvittering vil vises fra og med 1. januar til og med 31. august.

Når slutter appen å vise gyldig kvittering hvis jeg kun er registrert og har betalt for et høstsemester?

Svar: Høstens kvittering vil vises fra og med 1. juli til og med 31. januar.

Når endres semesteret i appen hvis jeg har betalt og registrert meg både for høsten og våren?

Svar: Gyldig kvittering for høstsemesteret vises hver gang du oppdaterer appen mellom 1. juli og 31. desember. Første gang du oppdaterer appen etter klokken 00:00 den 1. januar vil gyldig kvittering for vårsemesteret vises i appen.

Når endres semesteret i appen hvis jeg har betalt og registrert meg både for våren og høsten?

Svar: Gyldig kvittering for vårsemesteret vises hver gang du oppdaterer appen til og med 1. juli. Første gang du oppdaterer appen etter klokken 00:00 den 1. juli vil gyldig kvittering for høstsemesteret vises i appen.

Systeminformasjon

Hva er FEIDE?

Svar: FEIDE - Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Lærestedene bruker FEIDE. Ditt brukernavn og passord brukes på en rekke tjenester, også appen.

Hva er FS?

Svar: FS - Felles studentsystem - er lærestedenes database for studentinformasjon. Her finner appen informasjon om deg og om du har betalt og semesterregistrert deg.

Support

Jeg trenger hjelp. Hvem kan jeg kontakte?

Svar: Sjekk din institusjons hjemmesider for å få hjelp.

Jeg får feilmelding. Hva betyr dette?

Svar: Ta kontakt med institusjonen din.

Publisert 7. nov. 2014 11:07 - Sist endret 13. mai 2022 11:09