VKK1 Klagestatistikk

Formål

Rapporten skal utviklingen av antall registrerte klagesaker og utvikling i klagevedtaksmønstre ved institusjonen.

Hva inneholder rapporten


 

Rapporten er to-delt. Den ene delen viser utviklingen av antall klagesaker som er registrert ved institusjonen fordelt på fakultet. Den andre delen viser utviklingen av andelen endringer i klagevedtakene ved institusjonen. Den delen skal svare på spørsmålet – hvor stor grad blir originale sensurvedtak endret av klagekommisjon, og hvis de blir endret, hvor mye endres de.

Verdt å vite

  • Antallet klager ved institusjonen kommer fra klage- og begrunnelsesbildet i FS.
  • Klageendringene er beregnet ut fra endringer som er registrert i studentenes vurderingsprotokoller.

 

Datakilde/Data Source:

VKK_Vurdkombklage

 

Publisert 11. des. 2017 09:10 - Sist endret 17. juni 2022 03:44