UTV1 Utveksling

Formål

Formålet med rapporten er å gi en oversikt over utreisende og innreisende utvekslingsstudenter ved institusjonen både med hensyn til utvikling av antall og til hvilke land og avtaler som er mest i bruk. Rapporten inneholder også informasjon om innpassede studiepoeng for utreisende studenter.

Hva inneholder rapporten?


Rapporten tar utgangspunkt i personer som er registrert i utvekslingspersonbildet i FS. Bildet inneholder informasjon om både innreisende og utreisende studenter. Rapporten er filtrert slik at det kun er studenter som er registrert med utveksling som er aktiv, fullført eller avbrudd etter 3 mnd, siden det er dette utplukket som sendes til DBH. Utvekslingene telles av samme grunn på det årstallet og semesteret som er registrert som siste utvekslingsår og – semester.

Det er i tillegg lagt på et bakgrunnsfilter som gjør at det i utgangspunktet kun er studenter og ph.d.-kandidater som vises i rapporten. Alle filtre kan løses opp dersom man har redigeringstilgang.

MERK

  • Antall utvekslinger telles som regel bare for utreise på 3 mnd eller mer, fordi det er disse utvekslingene man får penger for. Vi har laget mulighet som også viser antall utvekslinger på under 3 mnd.
  • I DBH telles ikke individavtaler. Dette teller vi i STAR-rapporten selv om institusjonen ikke får penger for disse utvekslingene. Også dette filteret kan endres ved å bruke redigeringsfunksjonen.
  • By-kartet har dårligere datatilfang enn land-kartet. Dette skyldes delvis at Tableau ikke kjenner igjen bynavn når de bryter med engelsk skrivemåte, delvis at noen by-data er feilregistrert i fs-databasen, for eksempel med bydel i tillegg til bynavn.
  • Merk at det er forskjell på personens landtilknytning og den eksterne institusjonens landtilknytning. Rapporten bruker i utgangspunktet sted for ekstern institusjon og ikke personens landtilknytning.
  • Det er også mulig og se på antall personer som har vært på utveksling.

Datakilde

http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/utv_utveksling.htm

Publisert 5. apr. 2018 15:13 - Sist endret 17. juni 2022 02:42