Studiebarometerdata

Formål

Rapporten inneholder data fra Studiebarometerundersøkelsen. Dette skal gi informasjon om hvor fornøyd studentene er med de ulike aspektene av studiet. Det ligger også informasjon om hvor mye tid studenter bruker på studiene og hvor mange som har svart på studiebarometerundersøkelsen. Her finner du mer informasjon om Studiebarometeret.

 

Hva inneholder rapporten?

Rapporten gir en oversikt over alt i alt tilfredshet på institusjonsnivå. Du kan finne data fra 2014 og framover.

Rapporten byttes så ned på fakultetsnivå

Videre gir rapporten går rapporten mer i detalj på de enkelte program.  

 

 

 

Publisert 18. juli 2018 10:03 - Sist endret 17. juni 2022 00:38