SOA1 Søkertall

Hovedformål med rapporten: Rapporten skal gi en oversikt over søker til ulike studietilbud ved institusjonen. Rapporten dekker både det nasjonale opptaket og lokale opptak ved institusjonen.

Datakilde/Data Source: SOA_Soknadsalternativ

Rapporten består av 4 Dashboards

Hvor kommer søkerne fra?: Viser hvor søker kommer fra, både fra hvilken skole og kommune. Arket videre hvilket studieprogram søker har som 1 prioritet.

Oversikt over søkertall: Gir tall for søkere, 1. prioritet, Kvalifisert, Fått tilbud, Svart ja, Møtt og registret. Gir også endring målt mot et start år og en kjønnsfordeling.

Utvikling av inntakskvalitet: Gir en oversikt over media gjennomsnittskarakter på ulike nivåer ved institusjonen.

Endringer i søkertall gjennom Samordna opptak: Ark hvor en er på søkere gjennom Samordna opptak. Gir antall 1. prissøkere og prosentvis endring fra et valgt startår.

Publisert 15. juli 2019 10:30 - Sist endret 16. juni 2022 23:37