Innlogging til terminalserver med Tableau Desktop

USIT har installert Tableau Desktop på en terminalserver. Løsningen er ment for superbrukere ved institusjonene som selv ønsker å lage rapporter med Tableau. Løsningen kan både brukes mot FS og STAR.

Forutsetninger før oppstart

Forutsetninger for bruk av terminalserverløsningen:

 • Aktuell bruker må være Tableau-superbruker (mail-adresse: tableau@ceres.no)
 • Institusjonen må opprette en global AD-gruppe med navn fs_tableau_prod
 • Aktuell bruker må legges inn i AD-gruppen
 • Informer USIT/Windows-drift (mail-adresse: usit-gad@usit.uio.no) om at dette er gjort. De legger gruppen inn i UHAD\tableau-rds-users.

Innlogging

Selve innloggingen skjer ved hjelp av en URL/lenke:

https://rdweb01.uhad.no/RDWeb/Pages/en-US/default.aspx/prod

Etter innlogging med bruker (FEIDE) og passord får man opp Tableau-ikonet:

'

Klikk på dette og du får opp følgende:

Velg Connect og du får opp Tableau Desktop.

Knyttinger for å hente inn data

Med Tableau Desktop har du to hovedalternativer for å hente data:

 1. Tableau-ekstrakter i STAR
 2. FS-tabeller i FS-databasene

Bruk av STAR som datakilde

Under Connect (i venstre marg) velger du Tableau Server.  Følgende vindu kommer opp:

Fyll inn bruker og passord, og du får opp en liste med datakilder:

Velg en av datakildene som utgangspunkt for rapporten du vil lage.

Bruk av FS som datakilde

Under Connect (i venstre marg) velger du Oracle. Du får opp dette vinduet:

Her må du fylle inn aktuell database/bruker/passord. Hvis det er en av de sentrale VPD-databasene, så kan det f.eks.  se slik ut:

 

Aktuelle FS-databaser er følgende:

 • dbora-fssek-test01.uio.no:1566/fs01dmo.uio.no
 • dbora-fssek-test02.uio.no:1568/fs02dmo.uio.no
 • dbora-fssek-test03.uio.no:1584/fs03dmo.uio.no
 • dbora-fssek-test04.uio.no:1572/fs04dmo.uio.no
 • dbora-fssek-test05.uio.no:1587/fs05dmo.uio.no
 • dbora-fssek-test10.uio.no:1567/fs06dmo.uio.no
 • dbora-fssek-test11.uio.no:1568/fs07dmo.uio.no
 • dbora-fssek-test08.uio.no:1570/UIBDMO.uio.no
 • dbora-uio-test01.uio.no:1531/fsdemo.uio.no

 

 • dbora-fssek-prod01.uio.no:1566/fs01prd.uio.no
 • dbora-fssek-prod02.uio.no:1568/fs02prd.uio.no
 • dbora-fssek-prod03.uio.no:1584/fs03prd.uio.no
 • dbora-fssek-prod04.uio.no:1572/fs04prd.uio.no
 • dbora-fssek-prod05.uio.no:1587/fs05prd.uio.no
 • dbora-fssek-prod10.uio.no:1567/fs06prd.uio.no
 • dbora-fssek-prod11.uio.no:1568/fs07prd.uio.no
 • dbora-fssek-prod08.uio.no:1570/FSUIB.uio.no
 • dbora-fs-prod01.uio.no:1526/fsprod.uio.no

 

Etter innlogging blir du spurt om skjema og tabell. Velg FS som skjema og angi et tabellnavn, f.eks. REGISTERKORT:

 

Dra tabellen med deg inn i arbeidsflaten og du er i gang med å lage en datakilde. Skal du bruke flere tabeller, må du selv sette dem sammen (joine dem) på en fornuftig måte (Tableau gir deg et forslag, men det er ikke alltid korrekt). Denne kilden kan du så lage en rapport på.

 

Publisert 12. mars 2018 12:12 - Sist endret 16. juni 2022 22:04