Informasjon til Desktopbrukere

Dette er informasjon til deg som skal bruke Tableau Desktop

For de fleste superbrukere vil Tableau Server (https://rapport-dv.uhad.no) være et tilstrekkelig godt verktøy, men som Tableau Desktop-bruker har du langt flere tekniske muligheter.

Desktop lar deg lage nye rapporter/datakilder helt på egenhånd, mens du på Server må basere deg på eksisterende datakilder eller rapporter. Videre gir Desktop deg større mulighet til å skreddersy rapporter slik du ønsker, du kan koble sammen ulike datakilder og har tilgang til enkeltfunksjonaliteter som ikke finnes på Server, for eksempel dual axis.

Du kan enten laste ned Desktop på egen datamaskin eller bruke Desktop via UH programkiosk. For å få tilgang til Desktop via UH programkiosk må du være lagt inn i en egen AD-gruppe. For mer informasjon om dette, se FAK.

Hvis du skal jobbe med data fra STAR-siten eller f.eks. bruke tekst- eller Excel-filer som datagrunnlag kan du fint bruke Desktop på egen maskin. Av sikkerhets hensyn er det kun åpnet for å koble til FS-databasene fra UH-programkiosken, så hvis du skal lage rapporter basert på data direkte fra FS må du bruke Desktop på UH programkiosk.

Du kan bruke Tableau Desktop uavhengig av Tableau Server. Dersom du vil dele rapport kan du ta ut excel-filer eller pdf’er og sende til aktuelle mottagere. Men ofte vil du ønske å dele rapportene du lager med andre via Tabelau Server, slik at du slipper å lage rapporten mer enn én gang.

For studiedata er det tre områder på Tableau server hvor du kan publisere rapporter. I Tableau termologi bruker vi begrepet  «site» om område. Mellom hvert område er det vanntette skott.  Det er forskjellige brukere som er gitt tilganger til de ulike områdene. Hvor du skal publisere din rapport er avhengig av hvilke(n) datakilde(r) du har brukt og hvilke tilganger du har.

 

STAR-siten

Dette området inneholder rapporter og datakilder definert av STAR-gruppen. Data hentes fra KDTOs datavarehus. Data kommer i all hovedsak opprinnelig fra FS, men datavarehuset har også studiebarometerdata.

STAR-gruppen definerer hvilke datakilder og rapport som skal ligge på denne siten. Med Desktop kan du hente en rapport, eller en datakilde, fra STAR-siten og lage noe som passer ditt formål.

Hva skal ligge her: På denne siten skal kun data som har en STAR-rapport eller STAR-datakilde som utgangspunkt ligge.

 

FS-siten

Denne siten inneholder rapport hvor data hentes direkte fra FS. Det er KDTO som lager og vedlikeholder rapporter som ligger på dette område. Siten vil normalt ha fokus på operative rapporter/saksbehandlerrapporter, hvor det er et poeng at det er live data. De mer analysepregede rapportene vil du finne på STAR-siten.

Hva skal ligge her: Det vil ligge fellesrapporter som har et operativt preg hvor data hentes live fra FS. Det er KDTO som lager og publiserer rapportene på denne siten, så du har ikke anledning til å publisere rapporter hit. Du kan be KDTO legge inn rapporter du har laget på dette område hvis du mener at det er rapporter som vil være av interesse for andre institusjoner.

 

De institusjonelle sitene

De institusjonene som ønsker det kan få en egen site. Her har institusjonene større frihet til å forme sitt eget område. Her kan du legge rapporter du selv har laget.  Rapportene kan være basert på mange slags data, for eksempel data direkte fra FS eller offentlige data. Rapporter her kan deles med andre ved din institusjon eller gjestebrukere. Vær oppmerksom på at du ikke må gi tilgang til FS-data her til brukere som ikke har FS-tilgang!

Hva skal ligge her: Her kan du legge de rapportene du selv måtte ønske å dele med andre ved din institusjon. Hvis du selv lager en rapport med data direkte fra FS kan den publiseres på dette området. Merk at kun FS-brukere kan få tilgang til rapporter som er basert på persondata.

FAK

Hva slags data kan du legge ut?

Du må forholde deg til institusjonenes generelle regler når det gjelder publisering av data. Videre må du forholde deg til reglene om persondata knyttet til GDPR.  En rapport som viser politisk tilhørighet for sykepleierstudenter fordelt på geografi er nok ikke en rapport som bør produseres, selv om en skulle ha datagrunnlaget tilgjengelig.

Jeg har spørsmål om Desktop hvor skal jeg henvende meg?

Send e-post til tableau@ceres.no

Hvor kan jeg laste ned Desktop på egen datamaskin?

https://www.tableau.com/support/releases

Merk: De er viktig at du bruker samme versjonskode av Desktop som Tableau server benytter, slik at Desktop og Server kan snakke sammen. Det er de 2 første sifrene som må være like. Slik at hvis server er på versjon 10.3 bør din Desktop også være 10.3. Om det er 10.3.0 eller 10.3.5 er ikke så nøye.  

Jeg ønsker å benytte Tableau Desktop via UH programkiosk

Du må bli lagt inn i en egen AD-gruppe ved institusjonen slik at du kan bruke Desktop via UH programkiosk. Du finner med informasjon her:

http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/innlogging-til-terminalserver-med-tableau-desktop.html

Jeg ønsker å dele data på en webside

Du finner en oppskrift her:

http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/hvordan-legge-ut-en-tableau-rapport-pa-en-webside.html

MERK: Det er kun for STAR-data kilder hvor du må ekstrahere data og laget en statisk fil fordi STAR-datakilder har tilgangskontroll. Ved å ekstrahere data kan du gjøre data tilgjengelig uten innlogging. 

Hva er GDPR?

Her finner du lenke til Datatilsynets webside:

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/

 

 

Publisert 12. mars 2018 12:19 - Sist endret 16. juni 2022 22:04