GSTM1 – Studenter med intern mobilitet

Formål

Rapporten skal gi oversikt over studenter ved institusjonen som bytter fra ett studium ved institusjonen til ett annet, såkalt intern mobilitet.

Hva inneholder rapporten

 

Rapporten viser studenter som har begynt på ett studium, dvs som har semesterregistrert seg ved et studium første gang, og hvor de befinner seg to semestre senere. Det er mulig å se på ett eller flere år/semestre som det regnes fra, men den vil da alltid regne mobiliteten ett år fram i tid.

Mobiliteten vises mellom fakulteter og studieprogrammer.

Standard-innstillingen er at rapporten viser overganger på samme studienivå (behold studienivå «true»), og at studentene har byttet fakultet (byttet fakultet «true»).

Hvis du vil se overganger fra et studienivå til et annet, for eksempel fra bachelor til master, må du velge behold studienivå «false». Hvis du vil se overganger fra et studieprogram til et annet på samme fakultet, må du velge byttet fakultet «false».

Rapporten kan også vise studenter som har forsvunnet fra institusjonen.

 

Verdt å vite

  • Det er bare studenter som har møtt til studiene (semesterregistrert seg første gang) som kommer med i rapporten.
  • Ph.d.-nivå er ekskludert fra rapporten.
  • Studenter som oppnår kvalifikasjon på studieprogrammet sitt er ekskludert fra rapporten.
  • Dersom du velger inneværende år i «årstall fra», vil du ikke få opp data, siden rapporten krever at studenten har semesterregistrert seg to semestre fram i tid fra «årstall fra».

Datakilde/Data Source:

GSTM_Studentmobilitet

Ark:

A Intern Studentmobilitet: Dashboard med ark B, C, D og E

B Overgang mellom fakulteter matrise: Viser overgangen av studenter mellom fakulteter

C Overgang på enkelt fakultet: Viser overgangen av studenter til og fra et enkelt fakultet

D Studenter går fra: Oversikt over hvor studentene går fra

E Studenter går til: Oversikt over hvor studentene går til

F Overganger på Studieprogramnivå: En mer detaljert oversikt som viser overgang på studieprogramnivå.

 

Publisert 7. des. 2017 11:23 - Sist endret 16. juni 2022 21:02