GSP9 Studenter i permisjon og med deltid

Hovedformål med rapporten: Skal gi en oversikt over studenter i permisjon og med deltid i et kull.

Datakilde/Data Source: GSP_Gjennomstromming_studieprogram

Populasjon: Studenter som for studierett samme år og semester

Ark

A Permisjoner og deltid: Viser en oversikt over aktive studenter i et kull og antallet som har permisjon eller studerer deltid. Som permisjon regnes ethvert permisjonsfravær for studenten, på hele eller en del av semesteret. Som deltid regnes ethvert tilfelle av redusert studieinnsats for studenten i semesteret.

Elementer i rapporten

DIM_SEMESTER: Årstall; Terminkode

DIM_SEMESTER_start: Årstall start; Terminkode start

DIM_STED: Fakultet; Instiutt

DIM_STUDIENIVA: NSD gruppe bsk; NSD nivå

DIM_STUDIEPROGRAM: Studieprogram

FAK_GJENNOMSTR_STUDPROG: Antall studenter; Permisjonfaktor; Progresjonsfaktor

Kalkulasjoner

Antall i deltid: If [Progresjonsfaktor] < 1 then 1 else 0 end

Antall i permisjon: If [Permisjonfaktor] > 0 then 1 else 0 end

Årstall større lik årstall start: [SEM_ID_gsp]>=[SEM_ID_start]

Publisert 15. juli 2019 10:27 - Sist endret 16. juni 2022 17:57