GSP6 Oppnådde kvalifikasjoner med innpassing/Ferdige kandidater med innpassing fra eksterne institusjoner

Formål

Rapporten skal gi oversikt over hvor mange fullførte studenter som har fått innpasset utdanning fra en annen institusjon, i Norge eller utlandet, i studiet sitt.

Hva inneholder rapporten

Rapporten viser hvor mange kvalifikasjoner på forskjellige studienivåer, som har fått innpasset hvor mange studiepoeng fra eksterne institusjoner.

Rapporten viser også en grafisk fordeling av antallet innpassede studiepoeng pr studienivå, og en liste over hvilke eksterne institusjoner som går igjen i hjeminstitusjonens kvalifikasjoner.

Til sist finnes en kartoversikt over hvor i verden de innpassede studiepoengene kommer fra.

Verdt å vite

  • Denne rapporten krever ikke at studentene har semesterregistrert seg. Studenter på programmer som ikke har semesterregistrering, for eksempel ph.d.-programmer, men har kvalifikasjon, vil dermed komme med i denne rapporten.
  • Enkelte programmer utsteder ikke grader, men allikevel kvalifikasjoner i en annen form, for eksempel årsenheter. PPU er et studieprogram som gir en kvalifikasjon, som ikke er en grad. Programmer som ikke utsteder noen form for kvalifikasjon, vil ikke bli med i denne rapporten.
Publisert 1. mars 2018 11:32 - Sist endret 16. juni 2022 16:25