GSP4 Gjennomstrømming forskerutdanning

Hovedformål med rapporten:  Rapporten skal vise gjennomstrømming for forskerutdanning/doktorgradsstudenter. Det er behov for å skille dette området fra annen gjennomstrømming fordi disse studentene har en annen profil enn vanlige studenter. Blant annet mangler de registerkort og hovedprogram, som er basis for GST1-rapporten.

Datakilde/Data Source: PHD_DRGRAD

 

Populasjon: Studenter som med studierett samme år og semester

 

Ark:

 • A Gjennomstrømming forskerutdanning for valgt startår/termin: Dashboard bestående av ark B og C.
 • B Tallene: Tabell som viser antall i startkullet, antall aktive studenter, antall kvalifikasjoner, frafall.
 • C Diagram: En grafisk framstilling av tallene i ark B.

 

Elementer i rapporten

 • DIM_SEMESTER:  Årstall, terminkode
 • DIM_SEMESTER_start: Årstall start, terminkode start
 • DIM_STED: Fakultet, institutt
 • DIM_STUDIENIVA: Studienivå
 • FAK_GJENNOMSTR_STUDPROG: Antall kvalifikasjoner, institusjonsnr eier

 

Kalkulasjoner

 • Totalt antall studenter: TOTAL([Antall_studenter]). Teller opp alle unike studenter som har vært aktiv i minst et semester. Representerer antall studenter i startkullet.
 • Antall_studenter:  COUNTD(PERSONLOPNR). Teller studenter unikt på bakgrunn av personlopnr, for hvert semester fra og med starttermin for studieretten
 • Antall kvalifikasjoner hittil: Løpende sum av Antall kvalifikasjoner
 • Frafall: [Totalt antall studenter] - ZN([Antall_studenter]) - LOOKUP(ZN(RUNNING_SUM(SUM([Antall kvalifikasjoner]))), -1). Det er de studenter som hverken er aktive eller har avlagt en grad innen foregående semester.
 • % aktive: Prosentandel aktive studenter i forhold til kullet: [Antall studenter]/[Totalt antall studenter]
 • % kvalifikasjoner hittil: Prosentantdel av kullet som har oppnådd en kvalifikasjon: RUNNING_SUM(SUM([Antall kvalifikasjoner]))/[Totalt antall studenter]
 • % frafall hittil: Prosentandel av kullet som er frafalt: [Frafall]/[Totalt antall studenter]
Publisert 15. juli 2019 10:21 - Sist endret 16. juni 2022 15:24