EIP1 Fagvalg i program

Hovedformål med rapporten: Hensikten med rapporten er å vise hvilke emner studentene velger når de fritt kan velge emner i et program.

Datakilde/Data Source: EIP_Emne_i_gradprotokoll

Populasjon: Hvilke emner som inngår i en kvalifikasjon

Ark

A. Fagvalg i program: Tabell som viser fagvalg knyttet til program

Elementer i rapporten

DIM_EMNE: Emnekode; Fag

DIM_SEMESTER: Årstall, Terminkode

DIM_STED: Fakultet, Institutt

DIM_STUDIENIVA: NSD-gruppe; NSD nivå

DIM_STUDIEPROGRAM: Studieprogram; Studieprogramkode

FAK_EMNE_I_GRADPROT: Emnekombinasjon; Personlopenr; Studiepoeng

Kalkulasjonar:

60-poengsenheter: [Studiepoeng]/60

Antall_studenter: COUNTD([Personlopenr])

 

Publisert 1. mars 2018 11:23 - Sist endret 16. juni 2022 12:50