Søknadsweb

I Søknadsweb kan du søke om opptak til blant annet årsenheter og masterstudier, samt om utveksling.

Spørsmål om Studentweb må rettes institusjonen du søker om opptak til.

Hva er Søknadsweb?

Søknadsweb er en webapplikasjon som kan håndtere alle typer lokale opptak til studier:

  • Masterstudier, videreutdanninger, grunnutdanninger utenom Samordna opptak.
    • Det er tilrettelagt for dokumentopplasting og overføring av resultater fra andre norske institusjoner.
  • Utenlandske søkere kan om ønskelig ledes gjennom en egendefinert silingsprosess.
    • Det er mulig å kontrollere hvem som skal se hvilke opptak på bakgrunn av statsborgerskap.
  • Det kan gjennomføres utvekslingsopptak for egne utreisende studenter. Disse er ikke synlig for andre søkere.
  • Søknadsweb danner, sammen med webapplikasjonen Nomination, en arbeidsflyt for innreisende utveksling.

Hva er gevinstene ved å bruke Søknadsweb?

Søknadswb gjør det enkelt for søkere å søke om opptak. Søknadsweb gjør det også enkelt for studiestedene å behandle søknader om opptak. Overordnet sikrer Søknadsweb trygg overføring av personopplysninger, reduserer manuelt arbeid, gir økt datakvalitet og bedre dataflyt.

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 17. juni 2022 06:48