Nomination

Nomination er en webapplikasjon hvor eksterne institusjoner kan nominere utvekslingsstudenter til norske læresteder.

Hva er Nomination?

Kontaktpersoner (nominatorer) ved utenlandske partnerinstitusjonener må forhåndsregistreres i FS. Kun disse kan logge seg på i Nomination. Nominatorene registrer aktuelle studenter for utveksling og laster opp eventuelle relevante dokumenter.

Den nominerte studenten får automatisk en e-post om at han/hun må logge seg på Søknadsweb for å fullføre søknaden. I Søknadsweb vil de få opp et lukket opptak der de skal velge ett eller flere av søknadsalternativene som er aktuelle for den avtalen de er nominert til.

Hva er gevinstene ved å bruke Nomination?

Nomination sikrer trygg overføring av personopplysninger og reduserer manuelt arbeid ved universitetene og høyskolene.

 

Publisert 22. mars 2013 13:47 - Sist endret 17. juni 2022 16:28