Klientendring FS8.0.8

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs80_8.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder i hovedsak rettelser. En viktig endring for lokalopptak for å kunne starte bruk av NVB-vitnemål.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:


BILDER

Person/Student

Ved innlegging av ny rad ble knappen for generer fnr bort ved blaing til andre forekomster i bildet. Dette er rettet. RT241962

Søknad samlebilde

Det er innført en ny akspetansetype NVBBRUK, og denne er tatt i bruk i Søknadsweb. Ny knapp hent NVB vitnemål og tilhørende vis-knapp er lagt til.

For søkere som har akseptert henting av vitnemål fra NVB så vil det i Søknad samlebilde (lokalopptak) vil dette valget være aktivt. For søkere som ikke har akseptert dette, så vil ikke vitnemål eller knappen for godkjenn VM vises.  Knappen for overgang til FS803.001 er flyttet ned i nedtrekkslisten med ulike overgangsvalg.

FS-525

Student samlebilde

  • Dobbeltklikk på fødselsnr i spørremodus medførte at FS feilet. Denne er rettet.
  • Kartotekkort Vurd.melding: Dersom campus er entydig for gitt enhet, så vil campus automatisk gis verdi. Campus er lagt inn i tab-rekkefølgen etter vurderingstid (da vurderingstid er påkrevd for å beregne denne). RT241423

Begrunnelse og klage

Ved oppdatering av dato vedtak formidlet vil ikke fokus lengre flyttes ut av feltet. Endringen skyldes at ved type BEGRUNN så er denne datoen det siste feltet i bildet, og utfylling av datoen medførte at ny rad ble generert. RT241731

Undervisningsaktivitet

Kartotekkort Timeplan: Sletting av siste timeplanforekomst medførte av FS feilet. Denne er rettet. RT241151 

Vurderingsenhet samlebilde

  • Nytt kartotekkort: Sensorvarsling: Kan her angi om intern og/eller ekstern sensor skal ha varsling pr e-post om begrunnelse/klage/sensur. FS-572 Merk at selve jobben for utsending ikke kommer før i databaseversjon 8.04 av FS, dvs. antakelig februar/mars. 
  • Kartotekkort Vurd.melding: Dersom campus er entydig for gitt enhet, så vil campus automatisk gis verdi. Campus er lagt inn i tab-rekkefølgen etter vurderingstid (da vurderingstid er påkrevd for å beregne denne). RT241423

Vurderingskombinasjon samlebilde

  • Nytt kartotekkort: Sensorvarsling: Kan her angi om intern og/eller ekstern sensor skal ha varsling pr e-post om begrunnelse/klage/sensur. FS-572 Merk at selve jobben for utsending ikke kommer før i databaseversjon 8.04 av FS, dvs. antakelig februar/mars.

Emneinfo

Rettet funksjonen Ctrl-K i dette bildet, som gav spørsmålet "Lagre endringer i databasen". RT241346

Studieprograminfo

Rettet funksjonen Ctrl-K i dette bildet, som gav spørsmålet "Lagre endringer i databasen". RT241346

Deltaker

Rettet oppdatering av bankkontonr. RT240963

Sted samlebilde

  • Nye felt for Sensorvarsling: Kan her angi om intern og/eller ekstern sensor skal ha varsling pr e-post om begrunnelse/klage/sensur. FS-572

 

RAPPORTER

Brev/meldinger

Ved setting av verdi for flettefeltet SAKSBEH_STEDNAVN settes engelsk versjon av stednavn ved generering av engelsk brev. RT241602

FS154.003 Import av vitnemål fra NVB

Ny rutine/jobb som henter vitnemål fra NVB for aktive søknader (opptak som er i saksbehandlerfase). Rutinen består av to jobber, en som går hver lørdag og henter vitnemål for alle søkere, en som går andre dager i uken og kjøres for nye søkere. FS-538

Merk at oppdatering av status for import - som vises i Søknad samlebilde - først kommer med ved installasjon av flis04.

FS352.001 Semesterkvittering

"Semesterkort" er endret til "Semesterkvittering. FS231992 FS-579

FS563.001 Sensuroversikt

Kunngjøringsdato er skilt ut i egen kolonne i rapporten. RT240609

FS579.001 Begrunnelse og klage

For utplukk på vurderingsenhet er ledetekst for parameter Tid endret til Reell tid. RT237955

FS579.003 Ikke-ferdigbehandlede begrunnelse- og klagesaker

Ny rapport som gir oversikt over saker som ikke er ferdigbehandlet. Fungerer i første omgang for BEGRUNN, men vil bli bygget ut. Rapporten har også et valg som viser tekst i varsel-e-post til sensor. FS-514

 

FS-system

Lånekassa - studentstatustransaksjoner

Lagt til visning av om informasjonen er rapportert til Lånekassa (kolonnen Rapportert, helt til venstre). RT239771

 

Publisert 2. jan. 2018 15:09 - Sist endret 17. juni 2022 00:07