04 Endringer i Resultatutveksling (inkl. datauttrekk til VP)

Se også endringsbeskrivelsene for VP

2.0.3–2.0.5

 • Innført modulegenskap som gir institusjonen mulighet til å angi hvor langt tilbake i tid Vitnemålsportalen skal motta emneinfo for tidligere terminer [FSWS-3243]

2.0.2

 • Innført støtte for "kvalifikasjonsbevis" som betegnelse på dokumentasjon som utstedes for ikke-vitnemålsgivende kvalifikasjoner [FSWS-3287]
 • Diverse tekniske endringer [FSWS-3210, FSWS-3178]

2.0.1

 • Resultatutvekslingen henter nå digitalt vitnemål. Dersom digitalt vitnemål finnes, returneres ikke RTF-dokumentet Informasjon om studieprogrammet/kvalifikasjonen.[FSWS-3244, FSWS-3056]
 • Resultatutvekslingen henter nå Diploma Supplement fra studentens dokumentarkiv. Dersom det eksisterer flere Diploma Supplements, vil kun den nyeste filen returneres. [FSWS-3245]

1.6.9

[FSWS-2794] - Kvalifikasjoner vises med hunkjønn-navn (candidata) i VP uavhengig av faktisk kjønn hos person

1.6.8

[VIB-862] VP: Framvisning av formatert tekst fra FS - gjøre retting i WS-en
[FSWS-2701] Sortering av infotekster må ta høyde for verdi i feltet sortering
[FSWS-2765] VP: vise resultater på ulike nivå (fagskoleresultater) - WS

1.6.4

[FSWS-2703] - Fjerne logging lukke connections i resultatutveksling

1.6.2

[FSWS-2522] - Resultatutveksling - gir ok når databasen feiler

1.6.1

[FSWS-2595] - Resultatutveksling - mangler EQF level for grad

1.5.5 

[FSWS-2593] - Feilretting

1.5.4

[FSWS-2350] - ELMO: levere siste versjon av ELMO til VP

1.5.3

[FSWS-2459] - FS-resultatutveksling må håndtere kombinasjonen navnehistorikk på kvalifikasjon og manglende kullinformasjon på oppnådd kvalifikasjon

1.4.29

 • [FSWS-2352] - VIP: Navn på kvalifikasjon må vises i VIP selv om det ikke er registrert en knytning mellom studieprogram og kvalifikasjon i FS
 • [FSWS-2381] - VIP: Noe fungerer ikke slik det skal ved fremvisning av overskrifter for infotyper

1.4.28

[FSWS-2398] - Resultatutveksling skal ikke hente data fra FSUTV 

1.4.26

 • [FSWS-2219] - Feil i resultatutveksling mot person_ekstresultat.beskrivelse

1.4.25

 • [FSWS-1761] - VIP: Legge til nye felter i uttrekket
 • [FSWS-2014] - VIP: Emnekategori må leveres også for emnesamlinger

1.4.24

 • [FSWS-1773] - VIP: Personer som har oppnådd en kvalifikasjon flere ganger må få fremvist tilhørende Diploma Supplement (DS) for hver av de oppnådde kvalifikasjonene

1.4.23

 • [FSWS-1836] - VIP: Eksamensdeler må vises med navnet på eksamensdelen

1.4.22

 • [FSWS-1970] - VIP: beskyttet tittel må tas med i WS-en til Vitnemålsportalen
 • [FSWS-1771] - Resultatutveksling: ta med resultat på alle språk for bestått/ikke bestått

1.4.20  

 • [FSWS-1840] - VIP: hindre at studenter med to (eller flere) klagesaker på et emne får to forekomster i utrekket
 • [FSWS-1776] - VIP: WS-en må ta hensyn til navnehistorikk for kvalifikasjon
 • FSWS-1772 VIP-TEST oppdateres med personer hver natt (på samme måte som VIP-PROD)

1.4.18

 • [FSWS-1820] - Resultatutveksling: resultater fra forkurs tas med

1.4.3

 • [FSWS-1611] - VIP: Resultat havner under feil issuer.

1.4.1

 • [FSWS-1608] - VIP: Filtrere ut toppemner som ikke skal med i uttrekket

1.3.4

 • [FSWS-1480] - VIP: Programinformasjon hentes ikke i følge kulltilhørighet

Versjon nn

 • [FSWS-1387] - VIP: Mangler fremvisning av nåværende institusjon - fusjon
 • [FSWS-1388] - VIP: Grader fra flere fusjonerte institusjoner. Mangel på forside
 • [FSWS-1389] - VIP:1.13 - viser ikke kvalifikasjonsnavn når det kun er angitt Hunkjønn/hankjønnsnavn
 • [FSWS-1385] - VIP: Lage desimal på heltal, hvis det er slik i karakterskalaen

 

 • [FSWS-1349] - VIP: emner i emnesamling vises dobbelt
 • [FSWS-1338] - VIP: Emne som inngår i to grader skal vises i begge
 • [FSWS-1339] - VIP: Gammelt institusjonsnavn på issuer

 

 • [FSWS-1361] - VIP/ELM: Ta bort vekting på emnesamlinger og kun vise på emner
 • [FSWS-1298] - Emneinfo og gradinfo inn i ELM

 

Publisert 7. aug. 2018 09:04 - Sist endret 8. apr. 2022 10:42