Endringer i Fagpersonweb versjon 2.3.15

Ny versjon for å fikse kompatibilitet med FS versjon 8.2. I denne versjonen er de nye tabellene for undervisningsform og praksisveiledning tatt i bruk. I tillegg er det gjort en enkelte forbedringer og feilrettinger, blant annet knyttet til innføring av funksjonalitet for andre klagesensur i FS.

Behov for endringer i FS-data

Institusjoner som benytter seg av praksisfunksjonaliteten i Fagpersonweb, må gå inn i kodebildet Undervisningsform, og sette Praksis = J på undervisningsformer som er praksis:

Når det gjelder den nye tabellen for praksisveiledning, skal det ikke være behov for å gjøre noen endringer i FS, da alle data fra den gamle tabellen skal være kopiert over til den nye.

Forbedringer

Generelt

 • [FPW-1575] - Tilgangskontrollen for praksisveiledere er endret slik at den nå tar utgangspunkt i den nye tabellen.

Min profil

 • [FPW-1576] - Min veiledning: Praksisveiledning hentes nå fra den nye tabellen i stedet for den gamle.

Forsiden

 • [FPW-1546] - Sensurvarsel: Det vises nå eksplisitt i varselet om det er snakk om klagesensur.

Emnesiden

 • [FPW-1573] - Praksisfanen viser nå alle undervisningsaktiviteter med en undervisningsform der Praksis = J i kodebildet Undervisningsform. Tidligere viste den alle undervisningsaktiviteter med undervisningsform = PRAKSIS.
 • [FPW-1578] - Praksisfanen viser nå praksisveiledning fra den nye tabllen i stedet for den gamle.

Sensur

 • [FPW-1546] - Det er nå tydelig ut fra overskrift og sidetittel at det er snakk om klagesensur.

Feilrettinger

Generelt

 • [FPW-1568] - Rettet en feil som gjorde at Fagpersonweb satte en cookie (fra Matomo), som ikke var nevnt i cookie policy.

Forsiden

 • [FPW-1580] - Rettet feil som førte til at varselet om klagesensur vistes for klagesaker som var markert med behov for andre klagesensur på grunn av vesentlige avvik.

Emnesiden

 • [FPW-1554] - Rettet en feil som førte til fordoblinger i studentlista dersom en fagperson hadde flere studieprogram/kull/klasseroller som ga tilgang til samme emne.

Godkjenning av obligatoriske aktiviteter

 • [FPW-1577RT334618] - Rettet feil som gjorde at studenter ikke ble sortert riktig hvis de var kandidatnummerert.

Sensur

 • [FPW-1581] - Rettet feil som gjorde at knappen "Registrer sensur" vistes for klagesensur selv om sensuren var fullført, i tilfeller der det fantes saker som var markert med behov for andre klagesensur grunnet vesentlige avvik.
Publisert 8. apr. 2019 13:08 - Sist endret 29. mars 2022 05:33