Testing av ny EVUweb

Ny EVUweb skal testes på følgende måter:

Beskrivelse Fase Ansvar Dokumentasjon/plan
Testing under utvikling Før første release Unit, ekspertgruppa

Brukerdokumentasjon for EVUweb3

Plan for testing under utvikling

Unit sender e-post til ekspertgruppa dersom det er spesielle ting som skal testes.

Formalisert brukertesting Før hver hovedrelease Unit Foreløpig plan er dokumentert i JIRA: EVU3-193
Akseptansetest av pilot Før produksjonssetting av pilotversjon Unit, pilotinstitusjonene

Veiledning til pilotinstitusjonene

Unit utarbeider testplan.

Akseptansetest av nye releaser Produksjon Unit, institusjonene Unit utarbeider endringsbeskrivelser.

Testplaner

Versjon 3.0

Publisert 22. mai 2018 07:19 - Sist endret 16. juni 2022 12:50