Leveranseplan

Leveranseplan for EVUweb 3-prosjektet. Status oppdateres ca. hver andre uke.

Leveranse 1: Pilot

Status: Under utvikling

Leveransen er delt i to deler. Versjon 3.0 er funksjonalitet vi til enhver tid regner med å kunne ha klar til 1. februar 2019. Versjon 3.0.x er resterende funksjonalitet til første leveranse, som vil bli levert fortløpende etter 1. februar.

Ferdigdato: I løpet av sommeren 2019

 •  3.0 En versjon av applikasjonen som kan piloteres på ett eller flere kurs ved NTNU (i produksjon 31. januar 2019)
  •  Innlogging for søker og deltaker med ID-porten og Feide
  •  Påmelding til kurs
  •  Oppdatere personprofil
  •  Gjenbruk av personinfo fra FS-basen og fra innlogging, fremvisning og innhenting av GSK-vedtak 
  •  Dokumentopplasting
  •  Forenklet spørreskjemaløsning
  •  Planinfo (viktig informasjon som skal bekreftes) - første versjon 
  •  Oversikt over status for søknader
  •  Svare på tilbud 
  •  Saksbehandler kan logge på som en gitt deltaker (med redigeringsrettigheter)
  •  Varsler til søker
 • 3.0.x En versjon av applikasjonen som kan piloteres på et begrenset antall kurs på en eller flere institusjoner:
  •  Erstatte tekster som er hardkodet for NTNU med applikasjonstekster som institusjonene kan redigere selv
  •  E-postkvittering ved fullført søknad
  •  Planinfo ferdig
  •  Mulighet for bruker å velge om hun skal gå opp til eksamen
  •  Kobling mot kontakt- og reservasjonsregisteret
  •  Saksbehandler kan logge på som en gitt deltaker (uten redigeringsrettigheter)

Leveranse 2: Fullversjon

Status: Fakturaadresse og fakturareferanse er påbegynt. Sletting av dokumenter og kurskatalog er ferdig.

Ferdigdato: Tidligst høsten 2019

 • 3.1.x En versjon av applikasjonen som dekker alle behovene dagens applikasjon dekker
  •  Innlogging for søker og deltaker: Facebook, Twitter og LinkedIn
  •  Kurskatalog (forside, kursside)
  •  Innlogging for foretaksregistrator bedriftsbruker
  •  Foretaksregistrering Foretaksgodkjenning Funksjonalitet for oppdragskurs
  •  Slette tidligere opplastede dokumenter
  •  Fakturaadresse og fakturareferanse
 • Dagens applikasjon avvikles

Leveranse 3:

Status: Skisser for noe av funksjonaliteten finnes.

Ferdigdato: Innen 1. mars 2020

 • 3.2.x: En versjon med ny funksjonalitet
  •  Kobling mot Folkeregisteret
  •  Kobling mot Nasjonal vitnemålsdatabase
  •  Kobling mot Vitnemålsportalen/ Informasjon om Resultatutveksling
  •  Samtykker
  •  Fakturaoversikt
  •  Varsler for foretaksregistrator bedriftsbruker
  •  Mine kurs: Visning av kurs jeg er tatt opp til etter at opptaksperioden er over
  •  Mine kurs: Visning av tidligere avlagte kurs
  •  Automatisk venteliste og automatisk stenging av fulltegnede kurs
  • Rabatter
  •  Registrering av arbeidserfaring

Leveranse 4

Status: Oppgavene overføres til linja

 • 3.3.x: Mulig versjon med enda mer ny funksjonalitet
  • Digitalt kursbevis
  • Egengenerering av faktura
  • Fakturavisning for foretaksregistrator
Publisert 23. nov. 2018 16:13 - Sist endret 27. mars 2020 14:44