Endringer i EVUweb 3

Endringer blir normalt lagt i produksjon mellom kl 09:00 og 10:00 på virkedager.

Endringer i webapplikasjonen

   1. mars 2021

   • Teknisk oppdatering

   26. februar 2021

   • Teknisk oppdatering
   • Rettet feil som gjorde at e-post-kvittering ikke ble sendt ut ved trekk av søknad (EVU3-1939)
   • Opprett bruker: Rettet feil som gjorde at andre del av et dobbeltnavn med bindestrek fik liten forbokstav ved vask mot folkeregisteret (EVU3-1942)
   • Påmelding – Betalingsinfo: Rettet feil som gjorde at enkelte gyldige organisasjonsnumre ikke validerte (EVU3-1940)

   4. september 2020

   • Teknisk oppdatering

   24. juni 2020

   • Teknisk oppdatering
   • Gjorde plusstegn i knappetekster som kun var til pynt "usynlige" for skjermlesere (EVU3-1785)
   • Gjorde ikoner som bare er til pynt "usynlige" for skjermleser (EVU3-1664)
   • Endret lenke til informasjon om resultatutveksling (EVU3-1924)

   4. juni 2020

   • Påmelding - Betalingsinformasjon: Fjernet teksten "valgfritt" fra organisasjonsnummer (det er ikke valgfritt) (EVU3-1922)

   2. juni 2020

   • Påmelding - Betalingsinformasjon: Rettet feil som fikk oppslag på organisasjonsnummer til å feile (EVU3-1921)

   17. april 2020

   • Rettet feil som gjorde at "Viktig informasjon" ikke ble lastet riktig inn (RT383691)
   • Endret koding av e-postvisningen til "beskrivende liste" (EVU3-1788)
   • Endret tekst i feilmelding (EVU3-1783)
   • Rettet feil som gjorde at alternativ tekst for ikoner ikke ble lest opp av skjermlesere (EVU3-1748)
   • Gjorde ikoner som kun var til pynt "usynlige" for skjermlesere (EVU3-1665)
   • Teknisk oppgradering (EVU3-1885)
   • Forbedret HTML-koding av adresser (EVU3-1729)
   • Rettet feil i visning av filnavn med punktum i (EVU3-1896)
   • Rettet farge på ikoner som ble feil etter en oppgradering (EVU3-1900)
   • Fikset feil som gjorde at fakturaadresse blir satt til hjemmeadressen selv om brukeren ikke gjorde et valg (EVU3-1897).

   3. april 2020

   • Fikset utseende på knapper som så litt annerledes ut i Chrome for Mac (EVU3-1855)
   • Fikset justering av søppelbøtteknappen for dokumenter i Internet Explorer  (EVU3-1855)
   • Teknisk oppgradering (EVU3-1855)

   2. april 2020

   • Profil: Brukere som er innlogget med ID-porten får nå mulighet til å synkronisere mot Folkeregisteret på nytt dersom navnet deres er hentet fra Folkeregisteret (EVU3-1857)
   • Bedriftsinterne kurs: Rettet feil som gjorde at e-postkvitteringer ikke ble sendt ut når en søknaden ble endret fra avvist til godkjent (EVU3-1892)

   1. april 2020

   • Lagt til mer informasjon i feilmeldinger som vises ved uventet feil (EVU3-1867)
   • Tekstendringer (EVU3-1772)
   • Påmelding: Rettet feil som gjorde at søknader ikke ble sendt til godkjenning på kurs med automatisk venteliste, selv om søknaden var registrert på et foretak med krav om godkjenning (EVU3-1888)
   • Bedriftsinterne kurs: Rettet feil som gjorde at e-postkvittering ikke ble sendt ut når søknaden blir godkjent av bedriftsbruker (EVU3-1889)

   31. mars 2020

   • Foretaksregistrering: La til en oversettelse som manglet (EVU3-1886)
   • Tekstendringer (EVU3-1875)
   • Oppdatert Readme-fila med mer informasjon (EVU3-1547, EVU3-1547)
   • Påmelding: Rettet feil som gjorde at spørsmål ble lest opp to ganger av skjermlesere (EVU3-1724)
   • Dokumentasjon: Forbedret visning av filendelser for å gjøre dem mer tilgjengelig for skjermlesere (EVU3-1789)
   • Påmelding: Endret fet skrift fra <b> til <strong> som samsvarer mer med innholdet (EVU3-1675)
   • Forbedret synlig fokus-markering for avkrysningsbokser (EVU3-1792)
   • Påmelding: Forbedret feilhåndtering ved svar på spørsmål (EVU3-1772)
   • Footer: Min side vises nå i nettstedoversikten også for bedriftsbrukere og saksbehandlere som ikke er opprettet som deltaker (EVU3-1874)
   • Påmelding: Lagt til tilbudstekst i e-postkvitteringer som sendes ut med automatisk tilbud, tilbud om venteliste, automatisk ventelisteplass, påmelding, eller godkjenningskvitteringer fra modulen for bedriftsinterne kurs som på søknader som gir disse statusene (EVU3-1880)
   • Ny bruker, profil og påmelding: Rettet feil som gjorde at informasjon som ble hentet fra Folkeregisteret, ikke ble sperret for oppdatering hvis oppføring i Personreg-tabellen var slettet (EVU3-1854)
   • Påmelding: Sjekken på om kurset er fullt gjøres nå bare hvis Steng automatisk er satt til J (EVU3-1860)
   • Bedriftsinterne kurs: Lagt til sjekk på om noe faktisk ble endret før e-postkvittering for godkjenning/avvisning sendes ut (EVU3-1844)

   30. mars 2020

   • Profil og påmelding: Knappen for å hente data på nytt fra Folkeregisteret er nå bare tilgjengelig dersom brukeren er logget inn med ID-porten (den hadde uansett ingen funksjon for brukere som var logget inn med et lavere sikkerhetsnivå) (EVU3-1853)
   • Varsel om manglende betalingsinfo vises nå ikke lenger hvis betalingsinfofristen har gått ut (EVU3-1883)
   • Oppdatert readme-fila med informasjon om teknisk vedlikehold av applikasjonen (EVU3-1556, EVU3-1550, EVU3-1021)

   27. mars 2020

   • Påmelding: Endret kvitteringsteksten ved fullføring av søknad slik at den forholder seg til søknadsstatus (EVU3-1865)
   • Rettet feil som gjorde at appen ikke scrollet til riktig steg ved direktelenking til et steg i påmeldingssekvensen (EVU3-1849)
   • Tekniske forbedringer (EVU3-1555)

   26. mars 2020

   24. mars 2020

   • Min side: Rettet feil som gjorde at et varsel til saksbehandler ble vist i enkelte tilfeller når saksbehandleren var logget inn som en bedriftsbruker (EVU3-1873)
   • Starter nå resultatutveksling ved registrering av søknad på kurs med krav om høyere utdanning (EVU3-1869)
   • Lagt til knapp for utlogging som vises når pålogging feiler (EVU3-1573)
   • Påmelding/søknadsoversikt: Lagt til feilhåndtering ved sletting av søknad (EVU3-1840)
   • Påmelding: Rettet feil som kunne gjøre at feilmelding fra påmelding på ett kurs ikke var borte når brukeren forsøkte å registrere seg på et annet kurs (EVU3-1861)
   • Rettet feil som ga ikke-unike IDer på noen HTML-elementer (EVU3-1702)

   20. mars 2020

   • Lagt til animasjon som vises mens gyldige innloggingsmetoder lastes inn for å unngå at meldingen "Det er ikke mulig å logge inn ved denne institusjonen" blir synlig i et lite glimt mens alternativene lastes inn (EVU3-1859)
   • Opprydning i koden (EVU3-1549)
   • Bedriftsinterne kurs: Rettet feil som gjorde at godkjentstatus ikke ble oppdatert riktig når bedriftsbruker godkjente eller avviste en søknad (EVU3-1843)

   19. mars 2020

   • Forbedret feilmelding som gis når innlogging feiler, og lagt til egne feilmeldinger for situasjoner der påloggingen feiler på grunn av ugyldig login-metode, eller på grunn av manglende fødselsnummer for Feide-bruker (EVU3-1817)
   • Tekstendringer (EVU3-1832)
   • Fjernet forsinkelse på animasjon ved bytte mellom steg (EVU3-1856)
   • Kurskatalogen: Endre knappetekster "Endre søknad" og "Se søknad" til  "Endre påmelding" og "Se påmelding" for kurs som har direkte påmelding (EVU3-1507)
   • Min side: Knappetekst på varsl om manglende dokumentasjon er nå endret fra "Last opp" til "Legg til", så det blir likt med et som gjelder ellers i applikasjonen (EVU3-1734)
   • Påmelding og profil: Hjemstedsadresse er nå obligatorisk for alle brukere uten norsk fødselsnummer, som har minst én søknad med ja til eksamen. Dette er for å legge til rette for at institusjonen kan bestille SNR-nummer til disse. (EVU3-1647)

   18. mars 2020

   • Endret tilbakemeldingen som gis ved registrert søknad, slik at den er bedre tilpasset forskjellige kontekster (EVU3-1654)
   • Påmelding: Synkroniserer nå navn, hjemstedsadresse og statsborgerskap mot Folkeregisteret ved opprettelse av ny søknad (EVU3-1710)
   • Påmelding: Viser nå innhentede elektroniske vitnemål i se gjennom-steget (EVU3-1808)
   • Faktura: Lagt ut retting av feil som gjør at generering av PDF-faktura ikke fungerer. Rettelsen avhenger av en databaseprosedyre som ikke er lagt ut ennå, så det vil fortsatt feile (EVU3-1845)

   16. mars 2020

   • Påmelding: Lagt til mulighet til å lukke et steg for å gjøre tastaturnavigasjon enklere (EVU3-1707)
   • Rettet feil koding av menyer. Lister med lenker er nå kodet som lister. (EVU3-1686)
   • Kurskatalogen Rettet feil koding av filtre, som skapte problemer for skjermlesere (EVU3-1663)
   • Ny bruker: Det er nå mulig å endre navn som ikke kommer fra Folkeregisteret. Statsborgerskap er sperret for redigering hvis det kommer fra Folkeregisteret. (EVU3-1617, EVU3-1522)

   13. mars 2020

   • Rettet feil som gjorde at lenker til kurs med punktum i kurskoden feilet (EVU3-1800)
   • Viser nå API-versjon i footeren under appversjonen (EVU3-1489)
   • Funksjonalitet for bedriftsinterne kurs er nå tilgjengelig i produksjon (EVU3-1821)
   • Påmelding: Rettet feil som gjorde at neste-knappen i profilsteget ble inaktiv dersom det fantes ugyldige data i databasen (f.eks. ufullstendig adresse), uten at brukeren fikk beskjed om at noe var galt. Brukeren får nå beskjed om hva som er galt. (EVU3-1835, RT378660)
   • Lagt til riktig HTML-koding på en del meldinger (h-elementer var brukt på ting som ikke er overskrifter) (EVU3-1666)
   • Dropdown-knapper i menyene er nå kodet som knapper. Tidligere var de kodet som lenker, noe som er forvirrende for skjermlesere (EVU3-1661)
   • Påmelding: Forbedret animasjon ved overgang mellom steg (EVU3-1839)
   • Endret implementasjon av trekk og angre trekk på grunn av endringer i APIet. Forbedret feilhåndteringen. (EVU3-1751)
   • Forbedret språkmenyen: Valgt språk er nå synlig i lista (men ikke klikkbart). I mobilvisning vises nå bare ikonet, og ikke teksten "Velg språk" (EVU3-1725)
   • Endret implementasjon av svar på tilbud etter endringer i APIet (EVU3-1750)

   10. mars 2020

   • Endret språkmenyen slik at den blir lettere å bruke for brukere med skjermleser, og for brukere som ikke forstår språket som vises i applikasjonen (EVU3-1725)
   • Rettet feil som gjorde at utlogging ikke fikk effekt umiddelbart for alle faner hvis brukeren hadde applikasjonen åpen i flere faner (EVU3-1841)
   • Søknader: Lagt inn egen tekst for skjermlesere som gjøre det tydeligere hva de forskjellige fristene gjelder (EVU3-1688)
   • Meldingsarkiv, påmelding, kurskatalog: Viser nå linjeskift slik de er lageret i databasen i innhold i e-post og SMS, planinfotekster, samtykker og applikasjonsteksten som kan vises øverst i kurskatalogen (EVU3-1287)
   • Tekstendringer (EVU3-1747)
   • Bedriftsinterne kurs (foreløpig kun tilgjengelig i test): Ny funksjonalitet som erstatter den gamle funksjonaliteten for foretaksregistrering (EVU3-1780EVU3-1740EVU3-1733EVU3-1715EVU3-1709EVU3-1649EVU3-1628EVU3-1622EVU3-1615EVU3-1614EVU3-1593EVU3-1517EVU3-1516EVU3-1512EVU3-1438EVU3-1437EVU3-1406EVU3-1391EVU3-1375EVU3-1372EVU3-1370EVU3-1321EVU3-1319EVU3-1202EVU3-1201EVU3-1199EVU3-1198EVU3-1150)
    • Funksjonaliteten er tilgjengelig for personer (bedriftsbrukere) som er registrert i bildet Foretaksregistrator med fødselsnummer
    • Foretaket må være registrert på kurset i underbildet Foretak i etterutdanningskurs samlebilde. Der angis hvorvidt bedriftsbruker må godkjenne søknaden, eller bare skal ha innsyn, samt frist for godkjenning og maks antall deltakere per bedrift.
    • Bedriftsbrukere logger seg inn med ID-porten
    • Bedriftsbruker kan hente en hemmelig lenke i EVUweb, som de kan distribuere til sine ansatte. Søknader som registreres seg via lenken blir automatisk knyttet til foretaket.
    • Bedriftsbruker kan godkjenne eller avvise søknader for sin bedrift i EVUweb.
    • Søkeren får e-postkvittering når søknaden godkjennes eller avvises. Institusjonen kan selv definere innholdet i denne kvitteringen.
    • Automatisk stenging av påmelding til fulle kurs forholder seg til maks antall deltakere angitt for foretaket
   • Tekstendringer (EVU3-1755)
   • Ny bruker/profil: Rettet feil som gjorde at appen i noen tilfeller byttet språk i bakgrunnen ved innlasting av data fra kontakt- og reservasjonsregisteret eller Folkeregisteret. Dette førte til at eventuelle feilmeldinger ikke ble vist fram. (EVU3-1812)
   • Søknadsoversikten: Knappen "Trekk søknad" får nå teksten "Trekk påmelding" dersom søknaden har status "Påmeldt" (EVU3-1747)
   • Påmelding: I steget Viktig informasjon blir nå tekster som er på et annet språk enn språket for siden som helhet, kodet eksplisitt med riktig språkkode. Dette blant annet for å bedre  brukeropplevelsen for brukere som benytter skjermleser (EVU3-1309)
   • Påmelding: Teknisk endring av implementasjonen på eksamensspørsmål og fullføring av søknad på grunn av endring i APIet (EVU3-1823)
   • Påmelding: Rettet feil som gjorde at feilmeldingen kom nederst på siden hvis svar på eksamensspørsmålet feilet (EVU3-1696)
   • Påmelding: Forbedret validering på stillingsprosent ved registrering av arbeidserfaring (EVU3-1634)
   • Min side: Lagt til frist i enkelte varsler som manglet dette (EVU3-1739)
   • Rettet feil koding av overskrift for nettestedsoversikten i applikasjonens bunntekst (EVU3-1687)
   • Rettet feil som gjorde at menyelementer på venstre side ikke hadde navn som ble lest opp av skjermlesere (EVU3-1660)
   • Påmelding: Dersom søkeren har glemt å svare på et obligatorisk spørsmål, vises det nå rett over Nesteknappen. Denne knappen blir inaktivert dersom det mangler svar, og det var ikke alltid tydelig for brukeren hvorfor dette skjedde (EVU3-1799)
   • Opprett bruker: Dersom oppretting av bruker feiler, vises nå feilmeldingen rett over knappen "Opprett bruker" (tidligere vistes den på toppen av siden, og var derfor ikke nødvendigvis synlig for brukeren) (EVU3-1727)
   • Feilmeldinger av type "WS-feil" har nå som standard rød bakgrunn, i stedet for grå (EVU3-1749)
   • Påmelding: Gir nå en bedre feilmelding hvis oppretting av søknad feiler fordi kurset er fullt (EVU3-1749)
   • Rettet feil staving av EVUweb et par steder (sto EVUWeb) (EVU3-1741)
   • Påmelding: Teknisk forbedring av utsendelse av e-postkvitteringer (EVU3-826)
   • Kurskatalog/påmelding: Rettet feil som gjorde at søknader knyttet til foretak som ikke var knyttet til kurset, ikke telte med i beregningen av antall ledige plasser på kurset (EVU3-1802)

   26. februar 2020

   • Teknisk tilpasning etter endring i APIet for håndtering av svar på spørsmål (EVU3-1819)
   • Min side: Rettet feil som ga stygg tekstbrytning i enkelte varsler på små skjermer (EVU3-1738)
   • Påmelding: Rettet feil som gjorde at avkrysningsboks for tilknytning av tidligere opplastet dokument manglet navn for opplesning i skjermleser (EVU3-1787)
   • Påmelding: Vedlegg er nå obligatorisk ved registrering av relevant arbeidserfaring (EVU3-1782RT373643)

   21. februar 2020

   • Lagt til mer informasjon i feilmeldinger, for å forenkle kommunikasjonen mellom institusjon og brukerstøtte (EVU3-1743)
   • Dersom en bruker bytter institusjon ved hjelp av institusjonskode i URLen blir det nå sjekket om brukerens innloggingsmetode er gyldig for den nye institusjonen. Hvis nei får brukeren feilmelding med beskjed om å gå til påloggingssiden og logge på på nytt (EVU3-1712, RT372076)

   18. februar 2020

   • Lagt til riktig alternativ tekst på logo-lenka øverst i venstre hjørne av applikasjonen, og gjort den tilgjengelig for skjermlesere (EVU3-1659)
   • Oppgradert enkelte ikoner til ny versjon (EVU3-1811)
   • Rettet feil som gjorde at enkelte feilmeldinger ble feilaktig lest opp som statusbeskjeder for brukere med skjermleser (EVU3-1674)
   • Profil/påmelding: Hjemstedsadresse og statsborgerskap er nå sperret for redigering hvis de er hentet fra folkeregisteret. Brukeren får mulighet til å synkronisere på nytt mot folkeregisteret i slike tilfeller (EVU3-1523)

   14. februar 2020

   • Påmelding: Skjuler overskriften Annet i dokumentasjonssteget for kurs som bare har "Andre krav" (EVU3-1781)
   • Påmelding: Viser GSK-vedtak som grønn hake i se gjennom-steget (EVU3-1761)
   • Påmelding: Fjernet advarsel som kom opp dersom brukeren ikke hadde lagt til arbeidserfaring (EVU3-1746)
   • Lagt til mulighet for å aktivere og deaktivere loginmetoder via appmodulegenskap (EVU3-1711, RT372076)
   • Lagt til mulighet for å logge på med eIDAS (EVU3-1620)
   • Lagt til mulighet for å logge på med LinkedIn (EVU3-238)
   • Søknadsoversikten: Rettet feil som gjorde at Legg til dokumentasjon-knappen vistes i noen tilfeller der dokumentasjonssteget ikke fantes (EVU3-1801)
   • Påmelding: Lagt på automatisk scrolling på stegene i påmeldingsprosessen, slik at brukeren alltid havner på toppen av steget når hun åpner et steg (EVU3-1784)
   • Påmelding: Advarsel om obligatorisk mobilnummer og e-post er flyttet ned til rett over neste-knappen, for å gjøre det lettere for brukeren å forstå at de må fylle ut disse feltene for å komme videre (EVU3-1762)
   • Påmelding: Endret teksten som vises etter registrert påmelding (for kurs med automatisk tilbud og automatisk ja-svar) fra "Søknad registrert" til "Påmelding registrert" (EVU3-1745)
   • Påmelding: Rettet feil som gjorde at oppdatering av dato for en arbeidserfaring ikke fungerte (EVU3-1786)
   • Ny bruker og profil: Rettet feil som fikk applikasjonen til å krasje hvis brukeren prøvde å legge til fødselsdato i Internet explorer eller Safari (EVU3-1786)
   • Rettet sikkerhetshull som gjorde det mulig for en bruker å lagre html-kode i databasen (EVU3-1227)

   10. februar 2020

   • Påmelding/dokumentasjon: Rettet feil som gjorde at forsøk på å slette et ikke-eksisterende dokument ga feilmeldingen "Ikke tilgang" (EVU3-1114
   • Påmelding: Rettet feil som gjorde at beregningen av hvorvidt et kurs var fullt, ikke tok hensyn til søknader som var trukket (EVU3-1708, EVU3-1440)

   6. februar 2020

   • Søknadsoversikten, påmelding: Rettet feil som ga feil søknadsstatus ved bruk av lokale svarstatuskoder (EVU3-733)
   • Ny bruker: Rettet feil som ga krasj dersom årstall i oppgitt fødselsdato var lavere enn 1000 (EVU3-1714)

   5. februar 2020

   • Søknader: Rettet feil som gjorde at ettersendingsfristen ble vist for kurs som ikke har dokumentopplasting. Det er fortsatt slik at dokumentasjonsknappen vises i tilfeller hvor det finnes en ettersendingsfrist, selv om kurset ikke har dokumentasjonssteg. Dette skal rettes i en senere versjon. (EVU3-1765)
   • Påmelding: Dokumentasjonssteget vises ikke lenger for kurs med automatisk tilbud (EVU3-1766)

   4. februar 2020

   • Min side: Lagt til engelsk oversettelse av varsel om manglende dokumentasjon (EVU3-1737)
   • Påmelding: Forbedret mobilvisning av varsel om overlappende kurs (EVU3-1735)
   • Min side: Forbedret tekstbrytning i varsler (EVU3-1738)
   • Mine kurs: Lagt til sortering på aktive kurs (EVU3-1669)

   3. februar 2020

   • Påmelding: Lagt til egen e-postkvittering ved automatisk tilbud, automatisk venteliste og direkte påmelding (EVU3-1655)

   28. januar 2020

   • Teknisk endring etter at enkelte endepunkter i APIet er flyttet til ny adresse (EVU3-1776)

   27. januar 2020

   • Ny side: Faktura. Viser alle fakturaer for brukeren der deltakernummer er angitt. Mulighet for å laste ned PDF-faktura. (EVU3-1682EVU3-855EVU3-1417EVU3-856)
   • Delvis rettet feil som gjorde at fokus ikke kom tilbake på riktig sted ved lukking av popup (EVU3-1700)
   • Påmelding: Rettet feil som førte til at det ikke var mulig å laste opp dokumentasjon på kurs med opptakskrav hvis disse var uten automatisk eksamen og uten emne knyttet til seg (EVU3-1764)
   • Profil: Rettet feil som gjorde at knappene for å legge til målform og statsborgerskap i noen tilfeller ikke kom på linje (EVU3-1770)
   • Profil: Rettet feil som gjorde at oppdatering av personopplysninger feilet for brukere som ikke er vasket mot folkeregisteret (EVU3-1763)
   • Påmelding: Tatt i bruk ny teknisk løsning for planinfobekreftelser (EVU3-1693)
   • Påmelding: Tatt i bruk ny teknisk løsning for kursspørsmål (EVU3-1691)
   • Profil: Tatt i bruk ny teknisk løsning for henting og redigering av telefonnumre (EVU3-1694)
   • Påmelding: Tatt i bruk ny teknisk løsning for søknadsdokumenter (EVU3-1692)
   • Profil: Teknisk forbedring av inline-redigering av personopplysninger (EVU3-1629EVU3-1630EVU3-1754, EVU3-1758, EVU3-1753)
   • Rettet feil som gjorde at det i noen (sjeldne) tilfeller var mulig å opprette en søknad etter søknadsfristen (EVU3-1455)
   • Rettet sikkerhetshull (nginx-versjonsnummer var eksponert i header på API-kall) (EVU3-1228)

   17. januar 2020

   • Tekstendringer  (EVU3-1678)
   • Profil: Det er nå mulig å oppgi arbeidsepost både i påmeldingssekvensen og på profilsiden (EVU3-1403)
   • Påmelding: Rettet feil i beregningen av hvorvidt kurset har ledige plasser (EVU3-1540)
   • Påmelding: Rettet feil som gjorde at utsendelse av e-postkvittering feilet hvis tekstkoden for emnefeltet inneholdt mer enn 100 tegn (EVU3-1635)
   • Påmelding: Fjernet flettefeltet (#4) i e-postkvitteringen (det fungerte ikke som det skulle)
   • Påmelding: Egen e-postkvittering for kurs med direkte påmelding (EVU3-473)
   • Påmelding: Appen gir nå feilmelding ved forsøk på å endre eller fullføre en søknad etter søknadsfristen  (EVU3-833EVU3-1652)
   • Endret slik at det ikke lenger er mulig for deltakere med FS-fiktivt fødselsnummer å melde seg på kurs med krav om fødselsnummer. Dette vil gjelde alle deltakere som er opprettet ved innlogging med sosiale medier eller eIDAS. (EVU3-1589)

   16. januar 2020

   • Ny bruker: Lagt til mulighet for å legge inn arbeidse-postadresse (EVU3-1400)
   • Påmelding: Laget helt nytt design for dokumentasjonssteget (EVU3-1613, EVU3-1719, EVU3-1720, EVU3-1726, EVU3-1612, EVU3-1611, EVU3-1679, EVU3-1643, EVU3-1640)
   • Ny side: Meldingsarkiv, som viser mottatte dokumenter, SMS og e-post (tidligere lå dette på samme side som dokumenter søkeren har lastet opp (EVU3-1644)
   • Søknadsoversikten: Endret navn på knappen "Last opp" til "Legg til dokumentasjon" (EVU3-1594)
   • Dokumenter: Viser nå forskjellige dokumenttyper, samt arbeidserfaring under egne faner (EVU3-1676)

   15. januar 2020

   • Søknadssiden og kurskatalogen: Viser nå aldri Endre søknad-knappen ved status Påmeldt (EVU3-1599)
   • Rettet feil som gjorde at gråfargen ikke dekket hele footeren i Internet explorer (EVU3-1584)
   • Innloggingssiden: Rettet feil som ga et usynlig fokuspunkt ved tastaturnavigering i Internet explorer (EVU3-1621)
   • E-post: Rettet feil i visning av e-post med lange emner (EVU3-1713)
   • Påmelding: Rettet feil som gjorde at adresser i noen tilfeller fløt utover skjermbredden i mobilvisning (EVU3-1697)
   • Påmelding (søknader med foretakkode satt): Rettet feil som gjorde at beregningen av foretakskvote ble feil ved utregning av antall ledige plasser på kurset (EVU3-1683)
   • Påmelding: Forbedret feilmeldingen som gis dersom brukeren prøver å laste opp en fil med en ulovlig filtype (EVU3-1715)
   • Min side: Varsler som gjelder en enkelt søknad viser nå navnet på kurset (EVU3-1501)

   8. januar 2020

   • Pålogging: Fikset slik at Feide-domene automatisk blir satt til den institusjonen brukeren har valgt i applikasjonen (EVU3-1577)

   7. januar 2020

   • Endret slik at brukeren blir redirectet tilbake til EVUweb etter utlogging. Tidligere ble brukeren redirectet til en statusside på dataporten.no. (EVU3-1588)

   11. desember 2019

   • Hjemstedsadresse blir ikke endret hvis den er hentet fra Folkeregisteret (EVU3-1521)

   27. november 2019

   • Noen mindre endringer i funksjonalitet som ikke er tatt i bruk ennå

   25. november 2019

   • Mindre teknisk endring i dokumentopplasting (EVU3-1633)
   • Profil: Brukeren får nå tilbakemelding dersom endring av e-postadresse feiler fordi den er registrert på en annen person i FS (EVU3-1485)
   • Opprett bruker: Rettet feil som kunne føre til krasj dersom man forsøkte å opprette bruker med en e-postadresse som var registrert på en annen person i FS (EVU3-1484)
   • Profil: Forbedret inline-redigering (EVU3-1616)
   • Lagt til ny funksjonalitet for registrering av relevant arbeidserfaring knyttet til en søknad (EVU3-1157EVU3-1396EVU3-1160EVU3-1058EVU3-1156EVU3-1059EVU3-1153EVU3-1154EVU3-1158EVU3-1161EVU3-1505EVU3-1506EVU3-1493EVU3-1493EVU3-1529EVU3-1578EVU3-1597)
   • Noen mindre tekstendringer (EVU3-1493)
   • Min side. Lagt til en varselboks for saksbehandlere som ikke er opprettet som deltaker (for å unngå at disse fikk tom Min side) (EVU3-1494)
   • Saksbehandlerpålogging: Lagt på makslengde på deltakernummer og personløpenummer (EVU3-1482)
   • Påmelding: Redesignet dokumentasjonssteget og lagt ut tekst med lenke til Vitnemålsportalen for kurs med høyere utdanning som opptakskrav (EVU3-1508)
   • Påmelding: Rettet feil som fikk feilmeldinger på dokumentasjonssteget til å komme speilvendt (EVU3-1558)
   • Kurssiden: Rettet feil som gjorde at Registrer søknad-knapp ikke ble inaktiv på fulle kurs (EVU3-1564)
   • Saksbehandlerpålogging: Rettet feil som gjorde at direktelenking til pålogging for bedriftsbruker ikke fungerte lenger (EVU3-1583)
   • Min side: Rettet skrivefeil i varsel om tilbud om opptak (EVU3-1569)
   • Min side: Rettet feil som gjorde at varsler ikke ble lastet inn på nytt hvis brukeren byttet institusjon med direktelenke (EVU3-1570)
   • Rettet feil med skalering i Internet Explorer (EVU3-1582)
   • Søknadssiden: Rettet feil som gjorde at loaderen ble vist litt oftere enn nødvendig (EVU3-1571)
   • Ny bruker: Rettet feil som kunne føre til krasj hvis e-postadresse fra Kontakt- og reservasjonsregisteret var registrert på en annen bruker. (EVU3-1528)
   • Påmelding: Kvitteringer sendes nå både til privat epost og arbeidsepost (EVU3-1404)
   • Saksbehandlerpålogging: Rettet feil som ga krasj dersom oppgitt deltakernummer eller personløpenummer var lengre enn 10 siffer (EVU3-1531)
   • Ny bruker: Forbedret kontrollen på når data sist ble hentet fra Folkeregisteret (EVU3-1415)
   • Rettet feil som gjorde at institusjonsnavn ikke ble riktig gjengitt i en feilmelding (EVU3-1534)
   • Kurssiden: Rettet feil som gjorde at eksamens-taggen ble mindre enn de andre taggene (EVU3-1567)
   • Påmelding: Endret design på dokumentasjonssteget for å gjøre plass til mer informasjon og funksjonalitet knyttet til elektronisk dokumentasjon. Lagt til ny tekst for krav om høyere utdanning.  (EVU3-1508, EVU3-1590)
   • Rettet feil som gjorde at login-siden ikke kom med på nettstedoversikten i applikasjonens bunntekst (EVU3-1572)
   • Teknisk endring av metode for å registre adresser (EVU3-1491)
   • Endret på innloggingsbildet slik at det lenkes til hvert enkelt innloggingsalternativ. Lagt til innlogging med Facebook og Twitter (EVU3-1486, EVU3-1532, EVU3-1539, EVU3-1575EVU3-1606, EVU3-1576, EVU3-1600)
   • Påmelding: Lagt til eget grensesnitt for registrering av arbeidserfaring for kurs med krav om relevant praksis for opptak (EVU3-1160EVU3-1161)
   • Kurskatalogen, kurssiden og påmelding: Varsel om fullt kurs tar nå hensyn til plasser som er forbeholdt foretak, samt plasser som er opptatt fordi det står søkere på venteliste, blir heller ikke tatt med (EVU3-1540)
   • Rettet feil som gjorde at oppretting av bruker feilet hvis e-postadressen i kontakt- og reservasjonsregisteret var registrert på en annen person i FS (EVU3-1528)
   • E-postkvitteringer sendes nå både til privat epost og arbeidsepost (EVU3-1404)
   • Ny bruker: Forbedret kontrollen på når data sist ble hentet fra Folkeregisteret (EVU3-1415)

   31. oktober 2019

   • Ny versjon som inneholder endringer til framtidig funksjonalitet for registrering av arbeidserfaring. Endringene er foreløpig ikke synlige for brukerne.

   25. oktober 2019

   • Kurskatalog og mine kurs: Rettet feil som gjorde at startdato alltid viste dagen før (EVU3-1504)

   24. oktober 2019

   • Påmelding: Rettet feil som gjorde at kvitteringse-post inneholdt teksten (#7) hvis kurset ikke hadde registrert kursspesifikk informasjon (EVU3-1086)
   • Søknader: Rettet feil som gjorde at status Mangler dokumentasjon ikke ble vist (EVU3-1480)
   • Ny bruker: Overser e-postadresser fra kontakt- og reservasjonsregisteret, dersom det finnes en annen person med samme e-postadresse i FS-basen. Forbedret håndteringen av tilfeller hvor Kontakt- og reservasjonsregisteret ikke returnerer fullstendig informasjon. (EVU3-1378)

   23. oktober 2019

   • Rettet noen skrivefeil (EVU3-1461)
   • Påmelding: E-post og mobilnummer blir nå synkronisert mot Kontakt- og reservasjonsregisteret ved oppretting av ny søknad (EVU3-1469)

   22. oktober 2019

   • Teknisk endring av kommunikasjonen med databasen (EVU3-1468)
   • Saksbehandler: Saksbehandlere uten deltakernummer blir nå sendt videre til ny bruker-siden dersom de forsøker å melde seg på et kurs (EVU3-1472)
   • E-postkvitteringen henter nå kursspesifikk informasjon fra de nye feltene i underbildet Tekst i Etterutdanningskurs samlebilde (EVU3-1068)
   • E-postkvitteringen henter nå tekster fra nye tekstkoder (EVU3-1216)

   18. oktober 2019

   • Påmelding: Teknisk endring av logikk for fullførtstatus for steg (EVU3-1293)

   16. oktober 2019

   • Påmelding. Fjernet melding om resultatutveksling (det mangler noen ting i FS-klienten før det kan tas i bruk) (EVU3-1481)
   • Rettet feil som gjorde at brukeren fikk beskjed om å laste opp dokumentasjon på generell studiekompetanse, selv om han hadde et vitnemål som ga GSK (EVU3-1462)
   • Det er ikke lenger mulig å angre trekk på et kurs som er fullt (EVU3-1356, EVU3-1443)
   • Fjernet verktøytips som ikke var i samsvar med nye krav til universell utforming, og lagt til tekst på knapp som kun hadde ikon (WCAG 2.1) (EVU3-1421)
   • Rettet feil som gjorde at pålogging under visse forutsetninger kunne feile ved bruk av fram- og tilbakeknapper i nettleseren (EVU3-1409)
   • Lagt på tekstalternativer på ikoner i kurskatalogen som hadde for lav kontrast (EVU3-1419)
   • Rettet feil som gjorde at menylinja av og til fikk feil høyde i Internet Explorer (EVU3-1452)
   • Rettet feil som kunne oppstå hvis man forsøkte å registrere en søknad på nytt etter først å ha slettet den (EVU3-1457)
   • NVB-vitnemål: Viser nå navn på skole og dato for utstedelse (EVU3-1346)
   • (EVU3-1163)Fjernet noe kode som ikke var i bruk (EVU3-1453)
   • Tekstendringer (EVU3-1335)
   • Lagt til nettstedsoversikt i footeren til applikasjonen (EVU3-1331)
   • Søknadsoversikt: Lagt på animasjon som vises ved sletting av søknad (EVU3-1289)
   • Saksbehandlerpålogging som bruker med personløpenummer: Sjekker nå om personløpenummeret er gyldig, og om brukeren eksisterer (EVU3-1449)
   • Mine kurs: Endret design for aktive kurs (EVU3-1416)
   • Dokumentasjon: Viser nå en liste over vitnemål fra NVB, dersom det finnes i FS, for søkere som mangler GSK (EVU3-1165, EVU3-1053, EVU3-1337, EVU3-1346)
   • Mine kurs - aktive kurs: Rettet betingelser for hvilke kurs som tas med (EVU3-1445)
   • Rettet feil som gjorde at datoer i vintertidsperiode kom ut med feil tidssone (EVU3-1442)

   9. oktober 2019

   Min side

   • Rettet feil som gjorde at Ok-knappen i svare-popupen ikke fungerte med mindre man hadde endret svaret sitt (EVU3-1424)

   Foretaksgodkjenning

   • Det er nå mulig for en bedriftsbruker å logge seg på applikasjonen (men resten av funksjonaliteten er ikke på plass ennå) (EVU3-1192EVU3-1192)

   Mine kurs

   • Ny side: Mine kurs, som viser oversikt over kurs der søkeren har fått opptak, og tidligere kursdeltakelser som er overført til kursprotokollen i FS. Her kan søkeren også hente sitt kursbevis dersom det ligger i dokumentarkivet.(EVU3-911EVU3-1177EVU3-1299, EVU3-1332)

   Universell utforming

   • Oppdaterte statusbeskjeder i applikasjonen etter nye krav til universell utforming (WCAG 2.1) (EVU3-1393)
   • Gått gjennom appen og satt på rolle på en del inndatafelt som ikke hadde det (f.eks. fornavn og etternavn). Dette hjelper brukere å gjenbruke data de har lagret i nettleseren sin, og er et krav til universell utforming etter versjon 2.1 av WCAG-standarden (EVU3-1385)

   Synk med KORR og Folkeregisteret

   Påmelding

   • Profil: Rettet feil som gjorde at navigasjonen på redigering av adresse ikke fungerte lenger (EVU3-1427)
   • Endret feilmeldingen som kommer opp når registrering av søknad feiler, slik at den ikke lenger refererer til "Tjenesten" (EVU3-1429RT366245)
   • Profil: Rettet en feil som gjorde at animasjonen for lagring av data kom på feil tidspunkt (EVU3-1336)
   • Dokumentasjonssteget: Dersom kurset har krav om tidligere bestått høyere utdanning, skal det vises en melding om automatisk innhenting av resultater fra høyere utdanning (EVU3-1344)
   • Dokumentasjon: Forbedret visning av forbudt-ikon ved manglende GSK (EVU3-1425)
   • Eksamensspørsmålet er nå obligatorisk i eksamenssteget (EVU3-1422)
   • Viser nå en tekst i dokumentasjonssteget med informasjon om resultatutveksling dersom kurset har krav om høyere utdanning (EVU3-1344)
   • Gir nå en penere feilmelding dersom oppretting av søknad feiler fordi kurset har krav om fødselsnummer (EVU3-1215)
   • Fikset feil som gjorde at linjeskift i planinfotekster førte til at steget "Viktig informasjon" ble tomt (EVU3-1364)
   • Endret farge på varsel som vises når søker åpner påmeldingssekvensen for et kurs der søknadsfristen er utgått, til gul (EVU3-650)
   • Lagt til en varselmelding dersom søkeren allerede har en søknad på ett eller flere kurs med overlappende tidsperiode (EVU3-48)
   • Rettet mindre designfeil (EVU3-1300)
   • Dersom en søker uten fødselsnummer prøver å melde seg på et kurs med krav om fødselsnummer, gis det nå en feilmelding (EVU3-1214)
   • Planinfosteget: Her vises det nå alltid en tekst selv om planinfotekst mangler på språket brukeren har valgt i applikasjonen (prioriteringsrekkefølge bokmål, nynorsk, engelsk) (EVU3-1270)
   • Dersom en søker endrer svar på eksamensspørsmålet underveis i søknadsregistreringen, blir alle andre steg satt tilbake til ikke-fullført (EVU3-958)
   • Rettet feil som gjorde at søknaden ikke ble oppdatert med riktig søknadsstatus dersom brukeren forsøkte å fullføre en søknad som allerede var fullført, eller opprette en søknad som allerede var opprettet (RT338997EVU3-996, EVU3-1008)
   • Viser nå en popup med feilmelding dersom tilknytning av dokumentet til søknaden feiler (EVU3-1119)
   • Lagt på tekstalternativ til ikonet som markerer at et steg er fullført, for å støtte brukere som benytter skjermleser (EVU3-1104)
   • Endret logikk for når dokumentasjonssteget vises, slik at det nå tar hensyn til de nye feltene for opptakskrav som kom i FS versjon 8.2.4 (EVU3-1175)
   • GSK-vedtak blir ikke lenger innhentet for kurs som ikke har krav om generell studiekompetanse (EVU3-1181)
   • Påmeldingssekvensen: Opptakskrav vises nå frem i dokumentasjonssteget (EVU3-1124)
   • Påmelding/profil: Viser nå en egen animasjon dersom lagring av personopplysninger feiler (EVU3-933)
   • Påmeldingssekvensen: Skjuler tidligere opplastede dokumenter bak en knapp, slik at det blir tydeligere for søkeren at hun må gjøre noe aktivt for å knytte dokumenter til søknaden sin (EVU3-865)
   • Påmelding: Rettet feil som gjorde at planinfotekster ikke byttet språk når brukeren byttet språk i applikasjonen (EVU3-903)
   • Påmelding: Lagt på tydeligere markering dersom fristen for å fullføre en søknad er gått ut (EVU3-1149)
   • Påmelding: Viser nå en melding dersom sletting av en søknad lykkes (EVU3-1097)
   • Påmelding: En søkers progresjon i påmeldingssekvensen (dvs. hvilke steg som er fullført) blir nå lagret i databasen, slik at det huskes til neste gang brukeren logger på. Denne informasjonen blir også tilgjengelig i kursdeltakelsesbildet i FS-klienten (EVU3-1097, EVU3-953, EVU3-953, EVU3-952)
   • Påmelding: Fikset et par ikoner som hadde for lav kontrast i henhold til kravene om universell utforming (EVU3-1143)
   • Påmelding/dokumenter: Forbedret fokusmarkering på dra-og-slipp-feltet for opplasting av dokumenter (EVU3-1103)
   • Påmelding/dokumenter: Forbedret håndtering dersom sletting av et dokument feiler (EVU3-1118)
   • Påmelding/dokumenter: Forbedret håndtering dersom nedlasting av et dokument feiler (EVU3-1115)

   Saksbehandler

   • Henter nå navn på saksbehandlere som ikke finnes som deltaker (EVU3-1150)
   • Det er nå mulig for saksbehandler å logge på som en bedriftsbruker (skal etterhvert brukes til å teste den nye foretaksgodkjenningsfunksjonaliteten (EVU3-1376EVU3-1377)
   • Saksbehandler: Saksbehandlere som ikke eksisterer som deltaker, kan nå opprette seg selv som deltaker (for f.eks. å kunne melde seg på internkurs) (EVU3-997)
   • Rettet feil som kunne oppstå i appen for bruker som er saksbehandler ved mer enn én institusjon (EVU3-1304)
   • Saksbehandler kan nå logge inn som en gitt deltaker med direktelenke (EVU3-560)
   • Forbedret logging av endringer som gjøres av saksbehandler innlogget med skriverettigheter (EVU3-1270)
   • Saksbehandlerinnlogging: "Logger på som"-banner har blitt flerspråklig (EVU3-1210)
   • Saksbehandlerinnlogging: Fikset responsivitet for "Logget in som"-banner (EVU3-1211, EVU3-1108)

   Søknader

   • Rettet feil som gjorde at Ok-knappen i svare-popupen ikke fungerte med mindre man hadde endret svaret sitt (EVU3-1424)
   • Endret design på søknadsoversikten (EVU3-1317)
   • Det er nå mulig å angre trekk fram til søknadsfristen (EVU3-1098)

   Dokumenter

   • Rettet feil som gjorde at dokumenter som manglet deltakernummer, ikke ble vist (EVU3-1266, EVU3-1334)
   • Dokumentsiden viser nå også SMSer, e-poster og dokumenter som brukeren har mottatt fra institusjonen. (EVU3-429, EVU3-1277)

   Ny funksjonalitet for løpende opptak

   • Lagt til støtte for individuell trekkfrist. Denne vil alltid overstyre trekkfristen på kurset (EVU3-1007, EVU3-1006)
   • Det er nå mulig å sette trekkfrist blank på kurset. Det vil da være mulig å trekke søknad fram til de er ferdig saksbehandlet. Saksbehandlede søknader kan da ikke trekkes med mindre det er satt en individuell  trekkfrist på søknaden. (EVU3-1122, EVU3-1123)

   Automatisk stenging av fulle kurs

   • Dersom et kurs er markert for automatisk stenging i etterutdanningskursbildet, og kurset har flere tilbud med jasvar enn maks antall deltakere som er angitt på kurset, vil det ikke lenger være mulig å registrere eller fullføre nye søknader. (EVU3-1174, EVU3-226)
   • Melding om fulle kurs vises ikke for søkere som allerede har fullført en søknad på kurset (EVU3-1380)

   Kurskatalogen

   • Lenker som ligger i egendefinerte tekster på toppen av kurskatalogen blir nå stylet likt som lenker ellers i applikasjonen (EVU3-1329)
   • Sjekken på om knappen Vis detaljer er synlig, tar nå hensyn til hvorvidt kurset har beskrivelse av opptakskrav (EVU3-1350)
   • Lagt på filter som skjuler kurs der søknadsfristen eller påmeldingsfristen er utløpt. Filteret vil alltid være på når siden åpnes. (EVU3-1208)
   • Kursene sorteres nå alfabetisk på kursnavn. Tidligere var rekkefølgen litt tilfeldig (EVU3-1276)
   • Innloggede brukere får nå knapper for å endre eller se søknad i stedet for registrere søknad/påmelding, for kurs de allerede har søkt på (EVU3-1082)
   • Opptakskrav vises nå på kurssiden (EVU3-1072)
   • Teknisk endring av håndtering av språkkoder i kurskatalogen (EVU3-1073)
   • Overskriften "Kategorier" vises nå bare hvis det finnes kurs med kategorier (EVU3-1217)
   • Det er nå mulig å lenke direkte til et søkeresultat (EVU3-1184)
   • Lagt til egendefinert applikasjonstekst som institusjonen kan legge inn på toppen av siden (EVU3-1183, EVU3-1315)
   • Vis detaljer-knappen vises nå bare hvis det finnes noe å vise (EVU3-965)
   • Fikset responsivitet ved lange kursnavn på kurskatalogen (EVU3-1109)

   Akseptanser

   Profil

   • Rettet feil som gjorde at navigasjonen på redigering av adresse ikke fungerte lenger (EVU3-1427)
   • Rettet en feil som gjorde at animasjonen for lagring av data kom på feil tidspunkt (EVU3-1336)
   • Viser nå en egen animasjon dersom lagring av personopplysninger feiler (EVU3-933)

   Oppretting av bruker

   • Viser nå en popup med informasjon om at man vil bli logget ut dersom bruken trykker på Avbryt på ny bruker-siden (EVU3-1325)
   • Dersom navn og e-postadresse ikke blir innhentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret eller Folkeregisteret, forsøker vi nå å hente denne informasjonen fra Feide/Dataporten (EVU3-485)
   • Det er ikke lenger mulig å logge seg inn med Feide-bruker med FS-fiktivt fødselsnummer (tidligere var det mulig å logge seg inn, men ikke opprette bruker) (EVU3-1117)
   • Lagt til mulighet for å avbryte oppretting av brukerkonto og logge ut (EVU3-681)

   Annet

   • Rettet feil som gjorde at nedtrekkslister ikke fungerte som de skulle i enkelte nettlesere (EVU3-1331)
   • Brukermenyen: Endret teksten "Logg ut deltaker" til "Logg ut bruker" (vises når saksbehandler er logget inn som en annen bruker) (EVU3-1418)
   • Fjernet avbryt-knappen fra popups der denne ikke har noen rell funksjon (EVU3-1326)
   • Rettet feil som ga krasj dersom brukeren manglet ekstern e-postadresse (EVU3-1366)
   • Rettet feil som gjorde at kurskatalogknappen av og til vistes i toppmenyen uten at institusjon var valgt (EVU3-1279)
   • Tilpasninger i appen etter teknisk endring i APIet (EVU3-1340, EVU3-1275)
   • Diverse tekstendringer (EVU3-1294)
   • For ikke-innloggede brukere vises nå login-knappen i menyen bare dersom institusjon er valgt (EVU3-1269)
   • Valg av institusjon er nå alltid tilgjengelig i toppmenyen for ikke-innloggede brukere (EVU3-1262, EVU3-1252)
   • Rettet feil som gjorde at brukeren ikke lenger ble logget ut automatisk når sesjonen timet ut (EVU3-1278)
   • Individuell ettersendingsfrist kan ikke lenger settes tidligere enn ettersendingsfristen på kurset (EVU3-920)
   • Lengden på brukersesjon i applikasjonen er utvidet til 20 timer for å tilfredsstille krav til universell utforming (EVU3-884)
   • Lagt på sikkerhetspolicy i applikasjonen (EVU3-508)
   • Det er gjort flere tekniske tilpasninger i applikasjonen etter at deler av APIet er reimplementert (EVU3-1253)
   • Rettet feil som ga feilmelding når en bruker byttet fra en institusjon der hun lå i databasen, til en institusjon der hun ikke lå i databasen (EVU3-1212)
   • Endret på innhenting av apptekster, så applikasjonen ikke lenger henter inn irrelevante tekster (EVU3-1106)
   • Lagt inn en security.txt-fil i applikasjonen med informasjon om hvor man kan henvende seg dersom man oppdager sikkerhetsfeil (EVU3-1020)
   • Rettet sikkerhetsfeil (EVU3-1225)
   • Forbedret login-ikon i menylinja (EVU3-1209)

   20. juni 2019

   • Det er nå mulig å bytte institusjon selv om man er logget inn, enten via kurskatalogen eller via URL-parameter (EVU3-1031)
   • Mine søknader/Min side: Dersom tjenesten som registrerer svar eller trekk, feiler, viser vi nå feilmelding basert på responsen fra WS (tidligere viste vi bare en generell feilmelding) (EVU3-1120)
   • Ny bruker: Dersom brukeren finnes i persontabellen, blir fødselsdato på deltaker nå satt ut fra fødselsdatofeltet i persontabellen. Tidligere ble den alltid beregnet ut fra fødselsnummeret. Dette for å ta høyde for personer der reell fødselsdato avviker fra det som fremgår av fødselsnummeret. (EVU3-1139)
   • Kurskatalog: Kurs som er markert som forbeholdt foretak, vises ikke lenger på kurslista. Disse vil imidlertid fortsatt ha en åpen kursside, som er mulig å nå hvis man kjenner URLen (EVU3-890)
   • Kurskatalog: Kurskatalogen tar nå vesentlig kortere tid å laste inn (EVU3-892, EVU3-1182)

   14. juni 2019

   • Oppgradert React-Redux til ny versjon (teknisk oppgradering) (EVU3-1178)
   • Rettet feil som kunne føre til at bunnteksten ble plassert lenger ned på siden enn nødvendig, noe som førte til en unødvendig vertikal rullegardin (EVU3-904)
   • Endret styling på feilmeldinger (EVU3-1145)

   11. juni 2019

   • Tekstendringer (EVU3-1111)
   • Forbedret håndteringen av tilfeller der bruker forsøker å slette e-post eller mobilnummer i tilfeller der disse er obligatoriske (EVU3-1113)
   • Rettet feil som ga teksten "undefined" i bunnteksten dersom kontaktinfo til support ikke var registrert (EVU3-1148)

   7. juni 2019

   • Profil/påmelding/opprett bruker: Rettet feil som gjorde at brukeren kunne få feilmelding ved forsøk på å legge til et telefonnummer som fantes fra før (EVU3-1078RT342580)
   • Påmelding/dokumenter: Rettet feil som gjorde at en søker ikke kunne legge et dokument til søknaden sin hvis en saksbehandler hadde fjernet det (EVU3-831)
   • Opprett bruker: Fødselsdato blir nå hentet fra fødselsnummeret ved oppretting av bruker (EVU3-1025, RT341233)
   • Kurssiden: Forbedret visning av emner uten studiepoeng (EVU3-1048)
   • Rettet feil som gjorde at dokumentopplasting krasjet dersom brukeren hadde et dokument med linjeskift i merknadsfeltet i dokumentarkivet sitt (EVU3-1041, RT341928, RT343867)

   5. juni 2019

   • Forbedret tilbakemeldingen som gis til saksbehandler dersom hun forsøker å opprette en søknad for en deltaker uten å være logget inn med skriverettigheter (EVU3-1087)
   • Rettet feil som gjorde at deltakere i enkelte tilfeller kunne bli opprettet med feil fødselsdato (EVU3-1136, RT341233)
   • Påmelding: Viser nå også GSK-vedtak under dokumentasjon i Se gjennom-steget (EVU3-643)
   • Påmelding/profil: Første linje i arbeidsadresse har nå fått ledeteksten "Arbeidsgiver", for å synliggjøre at det forventes at navn på arbeidsgiver oppgis her (EVU3-1066)
   • Lagt på vask av HTML-koder i tekster som hentes fra databasen (EVU3-843)
   • Søknadsoversikt: Viser nå en spinner-animasjon når søker har trukket søknaden sin (EVU3-1067)
   • Lagt til feilmeldinger på bokmål, nynorsk og engelsk som vises når det kommer en feilkode fra APIet (EVU3-1015)
   • Opprett bruker: Fikset så validering av e-postadresse ikke slår inn før brukeren har trykket på opprett bruker-knappen (EVU3-1092)
   • Søknadsoversikten: Det er nå mulig å trekke søknaden helt fram til trekkfristen, også dersom søkeren har fått tilbud og takket ja til tilbudet (EVU3-1038)
   • Rettet feil som gjorde at sletting av ikke-fullført søknad feilet

   27. mai 2019 18:07

   • Rettet feil som gjorde at brukere mistet skriverettigheter i FS-databasen (EVU3-1086)
   • Rettet feil som gjorde at pålogging feilet for enkelte saksbehandlere (EVU3-1086)
   • Saksbehandler må nå ta et aktivt valg for å logge seg på med skriverettigheter ved pålogging som deltaker (EVU3-1086)
   • Det vises nå et varsel i applikasjonen dersom saksbehandler er logget på med skriverettigheter (EVU3-1010)
   • Det er nå mulig å legge til navn på organisasjonsenheten som har ansvar for EVUweb, samt postadresse i bunnteksten (EVU3-947)

   27. mai 2019 09:36

   • Rettet noen skrivefeil (EVU3-1088EVU3-1047)
   • Rettet en feil som gjorde at appen ikke håndterte kurskoder og kurstidsangivelseskoder med skråstrek (/) i seg korrekt (EVU3-636)
   • Påmeldingssekvensen: Dersom en søker åpner en ikke-fullført søknad etter at søknadsfristen er gått ut, kommer han rett til se gjennom-steget (EVU3-877)
   • Kurskatalog: Siden "Kursoversikt" har nå endret navn til "Kurskatalog" (EVU3-1093)
   • Påmelding og søknadsoversikt: Det er nå mulig å slette ikke-fullførte søknader (EVU3-763)
   • Lagt til tekst på trekk-fra-venteliste-knappen (EVU3-987)
   • Lagt til en tekstlig forklaring i se gjennom-steget dersom søkeren ikke har svart på noen spørsmål, eller dersom søkeren ikke hadde noen planinfotekster å godkjenne (EVU3-960)
   • Påmeldingssekvensen: Viser en forklarende tekst i planinfosteget dersom alle planinfotekster var forbeholdt eksamensmeldte, og søkeren har takket nei til eksamen (EVU3-959)
   • Viser nå en feilmelding dersom noe gikk galt når søkeren forsøkte å registrere svar på tilbud eller trekke søknad (EVU3-597)
   • Rettet feil som gjorde appen ga mange feilmeldinger dersom innlogget bruker var saksbehandler, men ikke var opprettet som deltaker (EVU3-597)
   • Søknadsregistrering: Kvitteringsepost kan nå inneholde et sammendrag av informasjon oppgitt i EVUweb. Dette er en tidlig versjon som ikke skal tas i bruk ennå. (EVU3-399)
   • Søknadsregistrering: Rettet feil som gjorde at kvittering ikke ble sendt ut hvis språk ikke var angitt (EVU3-1035)
   • Kursoversikten og kurssiden: Rettet feil som gjorde at alle frister gikk ut et døgn for tidlig (EVU3-1077)

   22. mai 2019

   • La til tekstalternativer for skjermlesere på ikoner på kursoversikten (EVU3-963)
   • Saksbehandlere som logger inn som en deltaker, må nå ha rolle FS_EVUWEB for å kunne gjøre endringer på vegne av deltakeren (EVU3-822)

   21. mai 2019

   • Kursoversikten: Det er nå mulig å filtrere kurs både på nettbasert og samlingsbasert undervisning (EVU3-1043)
   • Forbedring på navigering i applikasjonen når instusjon er valgt (EVU3-975)
   • Kursoversikten fungerer nå som forside for ikke-innloggede brukere dersom den er aktiv (EVU3-1032)
   • Kursoversikten: Forbedret filtrering på eksamen (EVU3-926)
   • Kursoversikten og kurssiden: Samordnet design og knappetekster (EVU3-964)
   • Generelt: Endret design på knapper (EVU3-964)
   • Kursoversikten: Viser nå antall kurs per fasett i filtreringsfunksjonaliteten (EVU3-937)

   15. mai 2019

   • Kursoversikten: Knapp for påmelding/registrering av søknad vises ikke dersom påmeldingsfristen/søknadfristen er gått ut (EVU3-967)
   • Kurssiden: Knapp for påmelding/registrering av søknad er inaktiv dersom påmeldingsfristen/søknadsfristen er gått ut (EVU3-967)
   • Viser nå søknadsfrist/påmeldingsfrist på kursoversikten (EVU3-966)

   14. mai 2019

   • Kurssiden viser nå antall studiepoeng på eksamensemner (EVU3-1042)

   13. mai 2019

   • Rettet feil som i noen tilfeller gjorde at toppmenyen havnet på to linjer for institusjoner som hadde aktivert kursoversikten (EVU3-1036)
   • Lagt til sidetitler på kursoversikten, kurssiden og siden som vises under innlogging (EVU3-969EVU3-988)

   10. mai 2019

   • Endret styling på melding som kommer når innlogging feiler (EVU3-989)
   • Kursoversikt: Rettet en skrivefeil, og la til flerspråklighet på overskrift (EVU3-1016)
   • Rettet feil som gjorde at appen i noen tilfeller hentet inn data flere ganger enn nødvendig (EVU3-1004)

   8. mai 2019

   • Søknadsoversikt/Min side: Det sendes nå ut e-postkvittering ved trekk fra venteliste (EVU3-640)
   • Det er nå mulig å legge inn kursspesifikk informasjon i kvitterings-e-post for registrert søknad (EVU3-398)
   • Påmelding/dokumenter: Ved opplasting av dokumenter, blir nå slettedato satt til dagens dato + 2 år (EVU3-881)

   7. mai 2019

   • Påmeldingssekvensen: Rettet feil som gjorde at sletteknappen for dokumenter aldri ble vist for dokumenter som var knyttet til søknaden (EVU3-640)
   • Rettet feil som gjorde at visning av bokmålslogo for institusjonen feilet i Internet explorer (EVU3-972)

   26. april 2019

   • Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å knytte dokumenter til en søknad hvis ettersendingsfristen ikke var satt (EVU3-900)

   25. april 2019

   • Lagt til mindre forbedring av feilmeldinger som vises i applikasjonen (EVU3-821)

   24. april 2019

   • Min side, søknadsoversikten: E-postkvittering blir nå sendt ut ved trekk av søknad (EVU3-576)
   • Påmelding – dokumenter: Forbedret håndteringen av situasjoner der en bruker forsøker å knytte et dokument til en søknad som allerede har dokumentet knyttet til seg (kan skje hvis søkeren redigerer samme søknad i flere nettleservinduer samtidig). Dette vil ikke lenger føre til feil (RT337775EVU3-970)
   • Min side, søknadsoversikten: Rettet feil som gjorde at trekk fra venteliste førte til trekk av selve søknaden (EVU3-735)
   • Innlogging: Rettet feil som gjorde at innlogging timet ut hvis logging av innlogging med ID-porten timet ut (EVU3-973)
   • Individuell svarfrist satt på søknaden (i kursdeltakelsesbildet i FS-klienten) vil nå overstyre eventuell svarfrist på kurset, applikasjonen tar nå også hensyn til svarfrist satt på søknaden i forbindelse med registrering av svar. Det er mulig å ta i bruk individuelle svarfrister nå (EVU3-923EVU3-923)
   • Rettet opp i kode som var laget for å håndtere midlertidige løsninger i APIet (EVU3-983, EVU3-976)
   • Dokumentsiden, påmelding: Dokumenter som er knyttet til en søknad i opptaksmodulen, etterutdanningsmodulen eller godkjenningsmodulen, blir nå markert som sperret mot sletting. (EVU3-854)
   • Min profil, påmelding: Viser nå USA som land for telefonnumre med telefonlandnummer +1 dersom land ikke er registrert på telefonnummeret i FS. Dette for å unngå forvirring knyttet til at telefonlandnummer +1 deles av flere land. (EVU3-894)

   12. april 2019

   • Lagt ut databaseendring for å rette feil som førte til at sletting av dokumenter ikke fungerte.

   1. april 2019

   • Påmelding: Rettet feil som gjorde at Fullførknappen i noen vistes for søknader som allerede var fullført, dersom man gikk tilbake på søknaden uten at siden var lastet inn på nytt. (EVU3-957)
   • Forside og kursside: Endret slik at det er lettere å nå kursoversikten med direktelenke, og lagt til knapp som fører til kursoversikten i toppmenyen (EVU3-949)

   26. mars 2019

   21. mars 2019

   • Påmelding - Planinfo: Rettet feil som gjorde at bekreftet dato ikke var synlig i appen før siden ble lastet inn på nytt (EVU3-944)
   • Påmelding - Planinfo: Planinfotekster som er forbeholdt søkere som skal ta eksamen, blir nå skjult for søkere som ikke skal ta eksamen (EVU3-880)
   • Min side: Rettet feil som gjorde at Fullfør søknad-knappen var synlig samtidig som teksten "Du har flere søknader som trenger din oppmerksomhet" (EVU3-889)
   • Forbedret visning av headeren i appen på små skjermer, slik at hele institusjonsnavnet alltid vil være synlig (EVU3-898)
   • Fjernet animasjon som vistes mens tekster i bunnteksten ble lastet inn, og fjernet unødvendige innlastinger av tekstene (EVU3-942)
   • Søknadssiden: Rettet feil som gjorde at ikke alle ikonene kom på linje på små skjermer (EVU3-888)

   18. mars 2019

   • Forbedret visningen av dokumentlister for at animasjoner ved sletting av dokumenter skal fungere bedre (EVU3-946)
   • EVUweb henter nå institusjonens logo fra institusjonens database (EVU3-527)
   • Rettet feil som gjorde klikkflaten på logo altfor bred (EVU3-905)
   • Rettet noen skrivefeil (EVU3-899)

   15. mars 2019

   • Institusjonene kan nå selv definere kontaktinformasjonen i applikasjonens bunntekst (EVU3-256)
   • Det er nå mulig for brukeren å slette opplastede dokumenter (EVU3-200EVU3-201)

   14. mars 2019

   • Profil: Rettet en feil som gjorde at nytt mobilnummer ikke ble lastet inn hvis brukeren gikk direkte fra Opprett bruker-siden til profilsiden etter å ha oppgitt eller endret mobilnummer. (EVU3-874)

   13. mars 2019

   • Forsiden og footer: Lenke til personvernerklæring blir nå hentet fra institusjonens database (EVU3-764)
   • Opprett bruker: Innhenter nå mobilnummer allerede ved oppretting av bruker, fordi mobilnummer er obligatorisk når man skal opprette en søknad (EVU3-874EVU3-929, EVU3-928)
   • Rettet en feil som gjorde at webstatistikkverktøyet Matomo satte cookies på brukerens enhet (EVU3-930)
   • Påmelding: Det er nå mulig å sette en felles e-postadresse som brukes som avsenderadresse for kvitteringer for alle kurs der e-postadresse ikke er angitt. Dersom både default adresse og adresse på kurset mangler, vil appen bruker ikke-svar@fellesstudentsytem.no i stedet. (EVU3-402)
   • Påmelding - kurs med frivillig eksamen: Svar på spørsmålet om brukeren skal ta eksamen, blir nå stående ubesvart dersom søkeren ikke har svart på det. Tidligere ble det automatisk satt til Nei. (EVU3-815)
   • Søknadsoversikten: Appen viser nå frem svarfrister som er satt i bildet kursdeltakelse. Hvis svarfrist er satt både på kurset og på kursdeltakelsen, vil den seneste fristen få forrang. NB! Denne funksjonaliteten er ikke ferdig, og bør derfor ikke tas i bruk ennå. (EVU3-777)
   • Dokumenter: Teknisk endring av hvordan listen over godkjente filtyper hentes ut (EVU3-901, EVU3-847)

   8. mars 2019

   Endringer på bakgrunn av brukertestingen som ble gjennomført 26. februar 2019:

   • Viser nå status for søknaden øverst i påmeldingssekvensen, for å gjøre det tydeligere for brukeren at søknaden blir lagret i bakgrunnen underveis i påmeldingssekvensen, og for at søkeren skal få relevant informasjon om saksbehandling av søknaden også hvis hun åpner den fra søknadsoversikten. (EVU3-872)

   Andre endringer:

   • Rettet feil som gjorde at brukeren i noen tilfeller ikke havnet øverst på siden når han navigerte til en ny side i appen (EVU3-869)
   • Kontaktinfo: Forbedret håndteringen av telefonlandkode +1 ved oppdatering av telefonnumre. Denne koden skapte litt forvirring fordi den deles av flere land, og appen endte med å marker alle disse landene i nedtrekksmenyen, dersom telefonnummeret hadde landkode +1.

   7. mars 2019

   Endringer på bakgrunn av brukertestingen som ble gjennomført 26. februar 2019:

   • Påmelding – Planinfo: Endret teksten som viser at et element er bekreftet, slik at  (EVU3-875)
   • Påmelding: Lagt til forklarende tekst på spørsmålet brukeren får om hun vil ta eksamen på kurs der eksamen er frivillig. (EVU3-873)
   • Påmelding: Endret ikon for gjennomførte steg i påmeldingssekvensen fra blyant til hake, for å gjøre det tydeligere at stegene er gjennomført (EVU3-221)
   • Endret på navigasjonsmenyene (EVU3-221)
   • Påmelding - spørsmålsteget: Flyttet markering av frivillige spørsmål til etter selve spørsmålet for å gjøre det tydeligere at spørsmålet er frivillig (EVU3-871)
   • Søknadsoversikten: Lagt på bakgrunnsfarge på statustekstene, for å gjøre det tydeligere hvilke søknader som har fått tilbud og avslag, og hvilke som krever en handling fra brukeren (EVU3-868)
   • Påmelding og profil: Lagt på animasjoner på redigering av kontaktinfo for å gjøre det tydeligere at data blir lagret når man klikker utenfor feltet. (EVU3-867)

   5. mars 2019

   • Kontaktinfo: Rettet en feil som gjorde at inputfeltene i noen tilfeller forsvant nedenfor skjermen når brukeren forsøkte å redigere en adresse eller et telefonnummer (EVU3-870)

   4. mars 2019

   • Påmelding: Rettet feil som gjorde at tilbakeknappen var synlig i kontaktinfosteget når brukeren åpnet søknaden med Se søknad-knappen. Dette gjaldt bare kurs som hadde frivillig eksamen. (EVU3-878)
   • Kontaktinfo: Sjekker nå om innholdet i inputfelter er gyldige først etter at brukeren har forsøkt å lagre (EVU3-861)
   • Påmelding: Rettet feil som gjorde at dokumenter ikke ble vist i se-gjennom-steget hvis søknaden ble åpnet med Se søknad-knappen (EVU3-863)
   • Påmelding: Rettet feil som fikk planinfo-steget til å krasje hvis planinfotekstene inneholdt linjeskift (EVU3-805)
   • Påmelding: Rettet feil som fikk planinfo-steget til å krasje hvis planinfotekstene inneholdt anførselstegn (EVU3-675)

   28. februar 2019

   • Rettet feil som gjorde at søkere fikk N i feltet Meldes til vurdering, selv om kurset hadde Automatisk meld.vurdering. (EVU3-879RT335242)
   • Rettet feil som gjorde at dokumentasjonssteget ble gjort utilgjengelig for kurs som ikke hadde frivillig eksamen. (RT335242)
   • Rettet en feil som gjorde at det ikke var mulig å fullføre søknader for søkere som hadde lagt til veldig mange dokumenter (EVU3-814)
   • Rettet feil som gjorde at varsel om ikke-fullført søknad ble vist fram på Min side selv om søknadsfristen var gått ut (EVU3-862)
   • Rettet feil som gjorde at det var mulig å fullføre en søknad uten å besvare obligatoriske ja- og nei-spørsmål (EVU3-857)
   • Søknadsoversikten: Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å åpne en ikke-fullført søknad med knappen Se søknad når søknadsfristen var gått ut. (EVU3-834)

   25. februar 2019

   • Kontaktinfo: Rettet feil som gjorde at kontrollen på om postnummer var oppgitt, ble for streng (krevde postnummer selv om land ikke var valgt).(EVU3-853)

   22. februar 2019

   • Påmelding: Dersom eksamen er frivillig, og søker har takket nei til eksamen, blir dokumentasjonssteget utilgjengelg (EVU3-472)
   • Kontaktinformasjon: Postnummer er nå obligatorisk i norske adresser (EVU3-790)
   • Kontaktinformasjon: Det er ikke lenger mulig å oppgi norske telefonnumre med mindre enn 8 siffer.

   21. februar 2019

   • Påmeldingssekvensen: Kursnavnet vises nå med mindre skrift på små skjermer, slik at det ser penere ut for lange kursnavn (EVU3-791)
   • Profil: Forbedret kodingen av redigeringsknapper, slik at de blir lettere å forstå for skjermleser-brukere (EVU3-789)
   • Logg på som deltaker (for saksbehandlere): Det blir nå sjekket om oppgitt deltakernummer eksisterer i databasen (EVU3-612)
   • Statusen "Mangler dokumenter" returneres ikke lenger for kurs som ikke har opptakskrav (EVU3-492)

   20. februar 2019

   • Forbedret kodingen av svar på tilbud-popup for å gi bedre støtte til skjermlesere (EVU3-798)
   • Påmeldingssekvensen - Dokumentasjon: Rettet feil som gjorde at Vis flere-knappen i noen tilfeller var synlig, selv om det ikke fantes flere dokumenter å vise (EVU3-800)
   • Forenklet animasjoner som vises ved opplasting av flere dokumenter samtidig (EVU3-812)
   • Påmeldingssekvensen: Rettet feil som gjorde at HTML-kode som var lagt inn i planinfotekster, ble eksponert i se gjennom-steget (EVU3-801)

   19. februar 2019

   • Påmeldingssekvensen: Forbedret animasjon som vises når søknaden fullføres (EVU3-825)
   • Forbedret skjemaer forskjellige steder i applikasjonen med tanke på universell utforming (EVU3-795, EVU3-796, EVU3-797)
   • Rettet et par skrivefeil (EVU3-829)
   • Pålogging: Fjernet en usynlig del av klikkflaten til påloggingsboksen (EVU3-794)
   • Påmeldingssekvensen: Forbedret kontrasten på legg til-knapper og markering av valgfrie spørsmål (EVU3-810, EVU3-811)
   • Rettet feil som gjorden at opptaket ville stengt en dag for tidlig (EVU3-752)
   • Profil: Når en bruker angir en norsk adresse, blir landfeltet nå satt blankt i FS (tidligere ble det utfylt med "Norge") (EVU3-799)
   • Påmelding: Kvitteringse-post kan nå inneholde navn på søker, navn på kurset og URL til kurset (EVU3-396)

   14. februar 2019

   • Påmeldingssekvensen: For kurs som har minst ett emne knyttet til seg i etterutdanningskurs samlebilde, og der feltet automatisk meld vurd. er satt til N, får brukeren nå spørsmål om hun skal gå opp til eksamen (EVU3-367, EVU3-366)
   • Søkeren får nå e-postkvittering når en søknad fullføres (EVU3-271)
   • Rettet feil som gjorde at dokumenter med komma i filnavnet ikke kunne lastes ned (EVU3-674)
   • Rettet feil som gjorde at docx-filer ble korrupte når de ble lastet ned fra WS-en (EVU3-662)

   13. februar 2019

   • Påmeldingssekvensen: Lagt på rullegardin dersom listen med dokumenter er veldig lang (EVU3-813)
   • Dokumentopplasting: Forbedret visningen dersom mange dokumenter blir lastet opp samtidig (EVU3-736)
   • Profil: Endret teksten som vises dersom oppgitt e-postadresse ikke er gyldig, slik at det blir tydeligere for brukeren hvordan feilen skal rettes (EVU3-765)
   • Søknadsoversikten: Gjort klikkflaten for handlingsknappene større, slik at de blir lettere å treffe (EVU3-780)
   • Planinfo: Lagt på begrensninger på hva som aksepteres av HTML-kode (EVU3-787). Se brukerdokumentasjonen for mer informasjon om hvilke HTML-elementer som er tillatt. 
   • Planinfo: Satt maksbredde på teksten for å øke lesbarheten, og lagt på skillelinje mellom planinfoelementene (EVU3-782)
   • Se gjennom-steget i påmeldingssekvensen: Satt maksbredde på tekster for å øke lesbarheten (EVU3-785)
   • Påmeldingssekvensen: Blyantikonet på redigerbare steg er byttet ut med ett som ser penere ut hvis siden forstørres (EVU3-784)

   12. februar 2019

   • Planinfo: Inaktive planinfotekster blir filtrert bort, slik at det bare er tekster som har en gyldighetsperiode som omfatter dagens dato, som benyttes (EVU3-744)

   11. februar 2019

   • Lagt på en sletteknapp som vises ved redigering av telefonnumre, for å gjøre det enklere for brukeren å slette et telefonnummer (EVU3-720)

   • Endret sorteringsrekkefølgen på dokumenter. De sorteres nå synkende på mottatt dato. I påmeldingssekvensen blir fortsatt avkryssede dokumenter liggende øvrst. (EVU3-783)

   8. februar 2019

   • Søknadssiden: Det er nå mulig å åpne alle søknader fra søknadssiden, også de som ikke kan redigeres lenger (søknader med tilbud eller avslag, samt søknader som er trukket). Dette for at søkeren skal ha tilgang til søknaden også etter at den er ferdig saksbehandlet. (EVU3-779)
   • Fikset slik at dokumentoversikten bare viser dokumenter som institusjonen har mottatt fra søkeren (tidligere vistes også dokumenter søkeren hadde mottatt fra institusjonene) (EVU3-775)
   • Påmeldingssekvensen: Endret slik at dokumentlisten bare viser de 5 første dokumentene når den åpnes. Brukeren må be om å få se flere dokumenter hvis han ønsker det. (EVU3-549)
   • Kontaktinformasjon: Hvis brukeren taster inn et telefonnummer som ikke er gyldig, får han nå mer spesifikk beskjed om hva som er galt (f.eks. dersom nummeret inneholder bokstaver, eller dersom det er for langt) (EVU3-771)

   7. februar 2019

   • Rettet en feil som gjorde at det ikke var mulig å gå videre hvis lagring av svar på et fritekstspørsmål feilet, selv om spørsmålet ikke var obligatorisk.(EVU3-772)
   • Fjernet et overflødig kryss ved siden av lenken til informasjon om informasjonskapsler i footeren (EVU3-593)
   • Dokumentopplasting: Forbedret visningen av GSK-vedtak på mobilskjermer (EVU3-767)
   • Ved oppretting av bruker, vises nå navnet til brukeren i toppmenyen dersom brukeren eksisterer som person i databasen (tidligere vistes det først etter innlogging) (EVU3-725)

   6. februar 2019

   • Rettet feil som gjorde at applikasjonen krasjet hvis nettleseren var satt opp til ikke å akseptere cookies/lokal lagring. Nå viser den i stedet en feilmelding der bruker blir bedt om å aktivere cookies i nettleseren for å bruke applikasjonen. (EVU3-754)
   • Rettet feil som gjorde at lokalt lagrede data ikke ble slettet når innloggingen timet ut (de ble slettet når brukeren logget ut manuelt) (EVU3-756)

   • Lagt til en forklarende tekst i dokumentopplasting (EVU3-757)

   • Lagt til forklarende tekst på innloggingssida (EVU3-792)

   • Norsk landkode blir nå forhåndsvalgt når brukeren skal legge inn et telefonnummer (EVU3-762)

   • Økt kontrast på placeholder-teksten som vises i flervalgsmenyer hvis ingenting er valgt, slik at den oppfyller kravene til universell utforming (EVU3-758)

   • Lagt til flerspråklighet på teksten som vises dersom brukeren ikke fikk noe treff på søk i en flervalgsboks (EVU3-759)

   • Justerte visningen av toppmenyene i mobilvisning, slik at det ble litt mer plass til teksten som vises (EVU3-760)

   31. januar 2019

   Første versjon i produksjon. Vesentlige endringer i forhold til den gamle applikasjonen omfatter blant annet:

   • Applikasjonen er bygd på nytt med nytt design og ny teknisk plattform
   • Innlogging med Feide og ID-porten
   • Forbedret dokumentopplasting og dokumenthåndtering i FS-klienten
   • Ny løsning for kursspørsmål (erstatter spørreskjema)
   • For detaljer, se leveranseplanen.

   Endringer i APIet

     26. februar 2021

     • Teknisk oppdatering

     7. september 2020

     • Teknisk oppdatering

     4. juni 2020

     • Teknisk/sikkerhetsoppgradering

     2. april 2020

     • POST /personer/:personløpenr/foretak/:foretakkode/kurs/:kursid: Rettet feil som gjorde at e-postkvitteringer ikke ble sendt ut når en søknaden ble endret fra avvist til godkjent (EVU3-1892)

     1. april 2020

     • Fjernet en automatisk overvåkning som ikke fungerte etter hensikten (EVU3-1894)
     • POST /deltaker/:deltakernr/soknader/:kursid/fullfor: Rettet feil som gjorde at søknader ikke ble sendt til godkjenning på kurs med automatisk venteliste, selv om søknaden var registrert på et foretak med krav om godkjenning (EVU3-1888)
     • POST /personer/:personløpenr/foretak/:foretakkode/kurs/:kursid: Rettet feil som gjorde at e-postkvittering ikke ble sendt ut når søknaden blir godkjent av bedriftsbruker (EVU3-1889)

     31. mars 2020

     • POST /deltaker/:deltakernr/soknader/:kursid/fullfor: Lagt til tilbudstekst i e-postkvitteringer som sendes ut med automatisk tilbud (EVU3-1880)
     • GET opprett og POST synkdsf: Rettet feil som gjorde at informasjon som ble hentet fra Folkeregisteret, ikke ble sperret for oppdatering hvis oppføring i Personreg-tabellen var slettet (EVU3-1854)
     • Oppdatert biblioteker til nyeste versjon (EVU3-1022)
     • Teknisk endring (EVU3-1825)
     • GET tokenBruker: Lagt til informasjon om hvorvidt brukeren kan synkronisere mot Folkeregisteret (EVU3-1852)
     • Oppdatert teknisk dokumentasjon for APIet (EVU3-1796)
     • POST /deltaker/:deltakernr/soknader/:kursid/fullfor: Sjekken på om kurset er fullt gjøres nå bare hvis Steng automatisk er satt til J (EVU3-1860)
     • Oppdatert readme-fila (EVU3-1756, EVU3-1021, EVU3-1756)
     • POST /personer/:personløpenr/foretak/:foretakkode/kurs/:kursid: Lagt til sjekk på om noe faktisk ble endret før e-postkvittering sendes ut (EVU3-1844)

     23. mars 2020

     • GET /deltaker/:deltakernr/pamelding/:kursid: Fjernet sjekk på betalingsinfofrist for om betalingsinfosteget skal vises (EVU3-1868)
     • GET /deltaker/:deltakernr/soknader: Sjekker ikke lenger på modulegenskap FAKTURAADR for å avgjøre statusen manglerBetalingsinfo (EVU3-1848)

     20. mars 2020

     • GET /personer/:personløpenr/foretak/ og POST /personer/:personløpenr/foretak/:foretakkode/kurs/:kursid: Rettet feil i beregningen av statusen "godkjent" (EVU3-1843)

     19. mars 2020

     • GET foretak krever nå gyldig token (EVU3-1794)
     • Fjernet utbruktkode (EVU3-1794)
     • GET tokenBruker: Gir nå feilmelding hvis Feide-bruker uten fødselsnummer prøver å logge seg på (EVU3-1813)

     18. mars 2020

     • GET /deltaker/:deltakernr/faktura: Endret implementasjon slik at det bakenforliggende endepunktet nå kalles med en prosedyre. (EVU3-1845)

     12. mars 2020

     • POST /deltaker/:deltakernr/soknader/:kursid/trekk: Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig  å trekke søknader når trekkfrist ikke var angitt (EVU3-1850)

     10. mars 2020

     • Endepunkter som tar institusjonsnummer som en parameter, returnerer nå 404 ved kall på institusjonsnummer som ikke finnes (EVU3-977)
     • POST /deltaker/:deltakernr/soknader/:kursid/fullfor: Rettet feil som gjorde at automatisk venteliste ikke fungerte (EVU3-1816)
     • POST /deltaker/:deltakernr/soknader/:kursid/fakturainfo: Rettet feil som ga feil HTTP-status ved ugyldig organisasjonsnummer (EVU3-1837)
     • POST /deltaker/:deltakernr/soknader/:kursid/fakturainfo: Nytt felt fakturareferanse (EVU3-1826)
     • POST /deltaker/:deltakernr/soknader/:kursid/fakturainfo: Aksepterer nå både nullverdi og tom streng for fakturareferanse (EVU3-1838)
     • GET /deltaker/:deltakernr/pamelding/:kursid: Betalingsinfosteget returneres ikke lenger for søknader som har foretakkode satt (EVU3-1670)
     • DELETE /deltaker/:deltakernr/soknader/:kursid returnerer nå 404 ved forsøk på å slette en søknad som ikke eksisterer (EVU3-1639)
     • Fjernet gammelt endepunkt for foretak (EVU3-1639)
     • GET /deltaker/:deltakernr/soknader/:kursid: Rettet feil om gjorde at postnummer ble levert som tall (EVU3-1828)
     • POST /personer/:personlopenr/foretak/:foretakkode/:kursid: Lagt til svarfrist i kvitteringsmail for automatisk tilbud og automatisk venteliste (EVU3-1628)
     • Diverse teknisk opprydning (EVU3-1639)
     • Forbedret feilhåndtering på overvåkning av eksterne tjenester (EVU3-1797)
     • Utsendelse av e-postkvitteringer gjøres nå asynkront (EVU3-826)
     • POST deltaker/{deltakernr}/soknader/kursid: Gir nå 404 dersom søknaden ikke finnes (EVU3-1798)
     • Rettet feil som gjorde at søknader knyttet til foretak som ikke var knyttet til kurset, ikke telte med i beregningen av antall ledige plasser på kurset (EVU3-1802)
     • POST deltaker/{deltakernr}/soknader/eksamen: Nytt endepunkt for registrering av hvorvidt søker skal gå opp til eksamen (EVU3-1822)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/fullfor: Nytt endepunkt for fullføring av en søknad (EVU3-1816)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader: Returnerer nå 404 hvis deltaker ikke finnes (EVU3-1791)
     • Lagt til bedre feilhåndtering ved uthenting av lister (sjekker nå om person, søknad og deltaker finnes der det er relevant, og returnerer evt. 404) (EVU3-995)
     • Fjernet noen midlertidige endepunkter som ikke er i bruk lenger (EVU3-1503)
     • POST deltaker/{deltakernr}/soknader: Fjernet feltet "fakturamottaker", som nå hører hjemme i et annet endepunkt (EVU3-1607)
     • Forbedret overvåking av eksterne tjenester (EVU3-1797)
     • GET /deltaker/{deltakernr}: Fjernet felter som EVUweb ikke har bruk for (EVU3-1359)

     26. februar 2020

     • GET /deltaker/{deltakernr}/gsk/ returnerer nå 404 dersom deltaker ikke finnes (EVU3-978)
     • POST /personer/{personid}/foretak/{foretakid}/kurs/{kursid}: Sender nå ut e-postkvittering (EVU3-1628)
     • Lagt til overvåking (Zabbix) av eksterne tjenester som EVUweb er avhengig av (EVU3-1797)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}/sporsmal/: Endret payload fra liste over svar til enkeltsvar. Returnerer nå 404 ved forsøk på svar på enkeltspørsmål (EVU3-1771)

     21. februar 2020

     • GET tokenBruker: Sjekker om brukerens innloggingsmetode er gyldig for institusjonen brukeren prøver å hente token for (EVU3-1712)

     18. februar 2020

     • GET deltaker/{deltakernr} returnerer informasjon om hvorvidt deltakeren har FS-fiktivt fødselsnummer (EVU3-1646)

     14. februar 2020

     • Lagt til vasking av HTML-kode i alle POSTs, og hvitelisting av HTML i alle GETs, for å unngå at skadelig kode blir lagret i databasen og potensielt kjørt i en klient (EVU3-1227)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}/angreTrekk: Rettet feil som gjorde at angre trekk ikke var mulig (EVU3-1440)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}/: Lagt til egen kvitteringstekst for når søknader på et kurs med direkte påmelding sendes til godkjenning (EVU3-1780)
     • GET /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}/: Betalingsinfofristen hentes nå fra nytt felt i databasen (EVU3-1604)
     • GET /deltaker/{deltakernr}/pamelding/{kursid}/: Betalingsinfosteget returneres ikke lenger dersom betalingsinfofristen er gått ut (EVU3-1604)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}/angreTrekk: Rettet feil i sjekken på om kurset var fullt (EVU3-1440

     10. februar 2020

     • DELETE deltaker/{deltakernr}/dokumenter: Rettet feil som gjorde at responsen ga HTTP-status 403 ved forsøk på å slette ikke-eksisterende dokument (endret til 404) (EVU3-1114)
     • GET kurs, GET soknader, get soknader/{kursid}, POST soknader/{kursid} (INSERT), POST soknader/{kursid}/angreTrekk: Rettet feil som gjorde at beregningen av hvorvidt et kurs var fullt, ikke tok hensyn til søknader som var trukket (EVU3-1708)

     6. februar 2020

     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}/fakturainfo/: Rettet feil som gjorde at adresseland ble satt til adresselandnummer ved oppdatering av fakturaadresse (EVU3-1651)
     • GET /deltaker/{deltakernr}/soknader/: Rettet feil som ga feil søknadsstatus ved bruk av lokale svarstatuskoder (EVU3-733)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/akseptanser/: Rettet feil som gjorde det mulig å sette svar til Null (EVU3-1292)
     • POST /opprett/: Rettet feil som ga krasj i API dersom årstall i oppgitt fødselsdato var lavere enn 1000 (EVU3-1714)
     • Lagt til overvåkning av APIet med Zabbix (EVU3-31)

     5. februar 2020

     • GET /deltaker/{deltakernr}/soknader/: Rettet feil som gjorde at ettersendingsfristen ble levert for kurs som ikke har dokumentopplasting (EVU3-1765)
     • GET /info: Nytt endepunkt som returnerer versjon av APIet og informasjon om når det ble bygget (EVU3-1488)
     • Laget teknisk dokumentasjon for EVUapiet (EVU3-1426)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}: Endret på logikken slik at søknader tilknyttet et foretak som krever godkjenning, ikke lenger kan fullføres av søker (forberedelse til ny funksjonalitet for foretaksgodkjenning) (EVU3-1626)
     • GET /deltaker/{deltakernr}/pamelding/{kursid}: Endret kriteriene for når dokumentasjonssteget leveres, slik det ikke lenger vises for kurs som har automatisk tilbud (EVU3-1766)
     • Teknisk opprydning i filsystemet for APIet (EVU3-1757)

     3. februar 2020

     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}: Lagt til egen e-postkvittering ved automatisk tilbud, automatisk venteliste og direkte påmelding (EVU3-1655)

     30. januar 2020

     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}/fakturainfo/: Nytt endepunkt for å oppdatere betalingsinformasjon for en søknad (EVU3-1651)
     • GET /deltaker/{deltakernr}/soknader/: Viser nå adressetype for fakturainfo for en søknad (EVU3-1475)
     • GET /deltaker/{deltakernr}/soknader/: Returnerer nå "manglerBetalingsinfo": false hvis søknaden er knyttet til et foretak (EVU3-1671)

     28. januar 2020

     • Lagt på header for å unngå caching av personopplysninger i nettleser (EVU3-1231)
     • Lagt på sikkerhetsheadere for å redusere sårbarhet overfor sikkerhetshendelser (EVU3-1237, EVU3-1235)
     • Flyttet noen nye endepunkter fra midlertidig plassering (under deltaker2) til permanent plassering (under deltaker) (EVU3-1695EVU3-1776)

     27. januar 2020

     • GET /soknader/{kursid}: Lagt til nytt felt for hvorvidt søknaden krever godkjenning fra en bedrift (EVU3-1732)
     • POST /soknader/: Rettet feil som gjorde at det var mulig å opprette en søknad etter søknadsfristen (EVU3-1455)
     • Teknisk opprydning (EVU3-941)

     17. januar 2020

     • GET /soknader/: Rettet feil i beregningen av antall ledige plasser (EVU3-1540)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/: Det er nå mulig å endre navn som ikke er hentet fra Folkeregisteret (EVU3-1618)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}: Rettet feil som gjorde at utsendelse av e-post krasjet hvis tekstkoden for emnefeltet inneholdt mer enn 100 tegn (EVU3-1635)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}: Fjernet flettefeltet (#4) i e-postkvitteringen (det fungerte ikke som det skulle) (EVU3-1085)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}: Egen e-postkvittering for kurs med direkte påmelding (EVU3-473)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}: Gir nå feilmelding ved forsøk på å endre eller fullføre en søknad etter søknadsfristen (EVU3-833EVU3-1652)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/: Det er ikke lenger mulig for deltakere med FS-fiktivt fødselsnummer å melde seg på kurs med krav om fødselsnummer (EVU3-1589)
     • GET /deltaker/{deltakernr}/soknader/: Endret sjekken på om søknaden mangler betalingsinformasjon (EVU3-1603)
     •  

     11. desember 2019

     • POST adresser: Hjemstedsadresse blir ikke endret hvis den er hentet fra Folkeregisteret (EVU3-1521)
     • /deltaker/{deltakernr}/resultatutveksling/: Nytt endepunkt for initiering av resultatutveksling for en gitt søker (EVU3-1483)

     27. november 2019

     • Lagt til rette for automatisk innhenting av NVB-vitnemål (EVU3-1051)
     • POST /synkdsf/?inst={institusjonsnr}: Nytt endepunkt for å initiere synk mot Folkeregisteret (EVU3-1533)

     25. november 2019

     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}: Lagt til mulighet for å oppdatere navn på fakturamottaker (EVU3-1608)
     • POST dokumenter: Endret navn på variabel for dokumenttype til "dokumenttype" (EVU3-1612)
     • GET dokumenter: Lagt til variabel "dokumenttype" (EVU3-1611)
     • GET kurs og GET soknader: Antall ledige plasser teller ikke lenger med plasser som er forbeholdt foretak. Antall plasser som er opptatt fordi det står søkere på venteliste, blir heller ikke tatt med (EVU3-1540)
     • POST opprett: Fikset slik at deltaker blir opprettet med e-postadresse fra payload hvis e-postadressen fra KORR finnes i databasen fra før (EVU3-1528)
     • GET soknader: Leverer nå informasjon om hvorvidt søknaden mangler betalingsinformasjon (EVU3-1498)
     • GET foretak leverer nå maks antall deltakere for foretaket på kurset (EVU3-1511)
     • POST dokumenter: Endret HTTP-statuskode som gis tilbake når opplasting av dokument feiler fordi det har feil filtype (EVU3-1264)
     • POST deltaker: Fjernet mulighet til å redigere statsborgerskap som er innhentet fra Folkeregisteret (EVU3-1520)
     • GET tokenBruker: Lagt til mulighet for pålogging med Twitter og LinkedIn (EVU3-1600)
     • GET opprett: Leverer info om hvorvidt statsborgerskap og navn er hentet fra Folkeregisteret (EVU3-1518)
     • POST soknader: Lagt til navn på fakturamottaker (EVU3-1412)
     • POST soknader: Kvitteringer sendes nå både til privat epost og arbeidsepost (EVU3-1404)
     • GET foretak: Leverer nå arbeidsepost hvis den finnes, sekundært privatepost (EVU3-1405)
     • POST deltaker: Lagt til arbeidsepost (EVU3-1402)
     • GET deltaker: Lagt til arbeidsepost (EVU3-1401)
     • POST opprett: Lagt til arbeidsepost (EVU3-1399)
     • Søknadsgodkjenning: Tilpasning til Frontend (EVU3-1201)
     • GET opprett leverer nå arbeids-epost (EVU3-1398)
     • GET deltaker: Gir nå 400-feil ved spørring på personløpenummer med mere enn 10 siffer (EVU3-1531)
     • GET deltaker: Gir nå 400-feil ved spørring på personløpenummer med mere enn 10 siffer (EVU3-1531)
     • GET opprett: Forbedret kontrollen på når data sist ble hentet fra Folkeregisteret (EVU3-1415)
     • GET deltaker leverer nå informasjon om hvorvidt et felt er sperret fordi det er hentet fra Folkeregisteret (EVU3-1519)
     • GET /deltaker/{deltakernr}/soknader: Lagt til nytt felt for navn på fakturamottaker (EVU3-1411)
     • GET /deltaker/{deltakernr}: Rettet feil som ga krasj dersom deltakernummerert inneholdt mer enn 10 siffer (EVU3-1531)
     • GET /personer/{personløpenr}/: Rettet feil som ga krasj dersom personløpenummeret inneholdt mer enn 10 siffer (EVU3-1531)
     • POST /personer/{personløpenr}/foretak/{foretakkode}/kurs/{kursid}: Nytt endepunkt for å godkjenne søknader tilknyttet en bestemt bedrift (EVU3-1195)
     • GET opprett: Endret på implementasjon for innhenting av data fra Dataporten etter at pålogging ble reimplmentert (EVU3-485)
     • GET tokenBruker: Lagt til støtte for pålogging med sosiale medier og eIDAS (EVU3-237)
     • DELETE /deltaker/{deltakernr}/arbeidserfaringer/{lopenr}/soknadstilknytning/{kursid}: Nytt endepunkt for å slette arbeidserfaring fra en søknad (EVU3-1154)
     • POST /personer/{personlopenr}/foretak/{foretakkode}/kurs/{kursid}: Nytt endepunkt for å godkjenne søknader for et gitt foretak (EVU3-1195)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/arbeidserfaringer/{lopenr}/soknadstilknytning/{kursid}: Nytt endepunkt for å knytte arbeidserfaring til en søknad (EVU3-1153)
     • GET /deltaker/{deltakernr}/arbeidserfaringer/{lopenr}/soknadstilknytning/{kursid}: Nytt endepunkt for å hente arbeidserfaringer for en gitt søknad (EVU3-1156)
     • GET foretak er nå tilgjengelig for bedriftsbrukere (EVU3-1374)
     • GET deltaker2/{deltakernr}/fakturaer/{fakturanr}: Nytt endepunkt for å hente PDF-versjon av en gitt faktura (EVU3-776)

     31. oktober 2019

     • GET arbeidserfaringer og POST arbeidserfaringer: Lagt til nye felter for arbeidsgiver og stillingstittel (EVU3-1505)
     • DELETE arbeidserfaringer: Ny metode for å slette relevant arbeidspraksis for en deltaker (EVU3-1158)

     25. oktober 2019

     • GET kurs: Fjernet klokkeslett fra fra-dato for kurset (EVU3-1504)
     • GET aktivekurs: Fjernet klokkeslett fra fra-dato for kurset (EVU3-1504)
     • GET kursprotokoll: Fjernet klokkeslett fra fra-dato for kurset (EVU3-1504)
     • GET foretak: Nytt endepunkt for å validere organisasjonsnumre og hente navn på enhet fra enhetsregisteret (EVU3-1478)

     24. oktober 2019

     • GET arbeidserfaringer: Nytt endepunkt for å levere relevant arbeidserfaring registrert av søkeren (EVU3-1058)
     • POST soknader: Rettet feil som gjorde at kvitteringse-post inneholdt teksten (#7) hvis kurset ikke hadde registrert kursspesifikk informasjon (EVU3-1086)
     • GET soknader: Rettet feil som gjorde at status Mangler dokumentasjon ikke ble vist (EVU3-1480)
     • POST adresser: Teknisk endring (EVU3-1467)
     • GET opprett: Overser e-postadresser fra kontakt- og reservasjonsregisteret, dersom det finnes en annen person med samme e-postadresse i FS-basen. Forbedret håndteringen av tilfeller hvor Kontakt- og reservasjonsregisteret ikke returnerer fullstendig informasjon. (EVU3-1378)

     22. oktober 2019

     • POST soknader: E-postkvitteringen henter nå tekst fra nye tekstkoder (EVU3-1216)
     • POST soknader: E-postkvitteringen henter nå kursspesifikk informasjon fra nye tekstfelter (EVU3-1068)
     • GET faktura: Endret betingelser for hvilke fakturaer som tas med (EVU3-770)
     • Teknisk endring på håndtering av adresser (EVU3-1467)
     • POST opprett og POST deltaker: Returnerer nå en feilkode dersom det sendes inn en e-postadresse som finnes på en annen person i FS-databasen (EVU3-1185)
     • GET deltaker: Rettet feil som gjorde at feilkode ikke kom med i responsen dersom deltaker ikke fantes (EVU3-1447)

     16. oktober 2019

     • GET kursmangler: Teknisk endring (EVU3-1463)
     • GET soknader: Søknadslista inneholder nå informasjon om antall ledige plasser på kurset (EVU3-1354)
     • Oppdatert driver (EVU3-1459)
     • POST soknader: Lagt til rette for å knytte søknad til et foretak (EVU3-1191)
     • GET faktura: Nytt endepunkt for å hente liste over fakturaer for en deltaker (EVU3-770)
     • GET soknader: Lagt til informasjon om foretak (EVU3-1428)
     • Fjernet kode som ikke lenger er i bruk (EVU3-1323)
     • Get foretak: Leverer nå godkjenningsfrist for hvert foretak (EVU3-1407)
     • GET aktivekurs: Rettet betingelser for hvilke kurs som tas med (EVU3-1445)
     • Rettet feil som gjorde at datoer i vintertidsperiode kom ut med feil tidssone (EVU3-1442)
     • GET personer: Nytt endepunkt for å hente info om brukere som ikke er opprettet som deltaker (saksbehandlere og bedriftsbrukere) (EVU3-1238)

     9. oktober 2019

     • GET personer/{personid}/: Nytt endepunkt for å hente navn på personer som ikke finnes som deltakere (EVU3-1238)
     • GET gsk: Lagt til skolenavn og utstedelsesdato for NVB-dokumenter (EVU3-1345)
     • GET foretak: Tjenesten leverer nå kun fullførte søknader for kurs som ikke skal ha godkjenning (EVU3-1371)
     • GET kurs: Tjenesten gir nå en feilkode i responsen sammen med 404-feilen dersom kurskode og kurstidsangivelseskode ikke finnes i databasen (EVU3-1363)
     • GET foretak: Rettet feil i logikken for feltet isGodkjent (EVU3-1368)
     • GET soknader, GET foretak: Ny status Ikke godkjent for søknader som ikke er godkjent av bedriften til søkeren (EVU3-1369)
     • GET foretak: Lista over søknader inneholder nå status for søknaden (på samme måte som GET soknader) (EVU3-1367)
     • GET tokenBruker: Det er nå mulig for bedriftsbrukere å hente token, og tokenet er tilpasset bedriftsbrukere (EVU3-1192EVU3-1193)
     • GET soknader: Ny status IKKE_GODKJENT for søknader som mangler godkjenning fra bedrift (EVU3-1370)
     • GET foretak: Rettet feil i logikk for status IsGodkjent (EVU3-1368)
     • GET foretak: WS returnerer nå søknadsstatus for hver søknad (EVU3-1367)
     • GET opprett: Henter nå data fra Dataporten dersom det ikke kommer fra DSF/KORR (EVU3-485)
     • GET opprett: Endret på hvordan data leveres fra Kontakt- og reservasjonsregisteret og Folkeregisteret til oppretting av bruker (EVU3-478)
     • GET opprett: Endret slik at navn som innhentes fra Folkeregisteret ikke lenger vises med bare store bokstaver (EVU3-1353)
     • GET tokenbruker og GET opprett: Fikset slik at WSen ikke får timeout dersom fellesws-person ikke svarer (EVU3-1361EVU3-1362)
     • Rettet feil som gjorde at linjeskift i planinfotekster fikk JSON-koden i responsen til å brekke (EVU3-1364)
     • POST soknader: Sjekk på om kurset er fullt tar nå hensyn til hvorvidt søknader er trukket (EVU3-1307)
     • GET soknader: Ny status for søknader som avventer godkjenning fra bedrift
     • GET soknader: Reimplementert endepunkt for å hente inn søknader til godkjenning. Skal brukes i ny funksjonalitet for foretaksgodkjenning (EVU3-1194)
     • GET kurs (kursliste) inneholder nå informasjon om hvorvidt beskrivende felter for opptakskrav finnes for kurset (EVU3-1327)
     • POST deltaker, POST telefoner og POST opprett: Disse kan ikkke lenger oppdatere mobilnummer og privat e-post som er hentet fra Kontakt- og reservasjonsregiesteret (EVU3-350)
     • GET soknader: Nytt endepunkt for å hente inn søknader til godkjenning. Skal brukes i ny funksjonalitet for foretaksgodkjenning (EVU3-1194)
     • POST deltaker: Fjernet felter som Frontend ikke bruker (EVU3-1357)
     • GET dokumenter: Returnerer nå også dokumenter som mangler deltakernummer (EVU3-1266, EVU3-1334)
     • GET kurs: Rettet feil i beregning av antall ledige plasser (EVU3-1308)
     • GET opprett: Gir nå feilmelding hvis bruker uten fødselsnummer prøver å melde seg på et kurs med krav om fødselsnummer (EVU3-1214)
     • POST soknader: Individuell trekkfrist overstyrer nå trekkfrist som er satt på kurset (EVU3-1007)
     • Forbedret logging av endring som gjøres av saksbehandler innlogget med skriverettigheter (EVU3-1270)
     • GET soknader: Responsen inneholder nå info om hvorvidt faktura kan genereres (EVU3-1147)
     • POST soknader: Fulle kurs blir nå stengt for påmelding dersom flagg for automatisk stenging av påmeldingen er aktivert i data basen (EVU3-1174)
     • GET kurs: Responsen inneholder nå informasjon om hvorvidt et kurs skal stenges automatisk når det er fullt, og hvorvidt det skal ha automatisk venteliste (EVU3-1027)
     • POST soknader returnerer nå HTTP-status 409 hvis en søknad som allerede er opprettet blir forsøkt opprettet eller en søknad som allerede er fullført blir forsøkt fullført (EVU3-1008)
     • POST soknader: Det er nå mulig å trekke søknader selv om kurset ikke har trekkfrist dersom tilbudstatus ikke er satt (EVU3-1122)
     • GET soknader: Indviduell trekkfrist overstyrer nå trekkfrist satt på kurset (EVU3-1006)
     • Reimplementert deler av webservicen i nytt rammeverk (EVU3-1263, EVU3-1249, EVU3-1285)
     • GET deltaker: Fjernet felter som ikke er i bruk (EVU3-358)
     • GET gsk: Leverer nå NVB-vitnemål for søkere uten GSK, dersom det finnes i FS (EVU3-105)
     • GET pamelding: Nytt steg - samtykker, vises hvis det finnes akseptansetyper i FS som er markert med sekvensnummer for EVUweb (EVU3-1151)
     • POST akseptanser: Nytt endepunkt for å registrere og endre samtykker for en bruker (EVU3-429)
     • GET akseptanser: Nytt endepunkt for å hente samtykiker brukeren har avgitt (EVU3-428)
     • POST soknader: Forbedret logging når en søknad blir fullført (EVU3-1009)
     • GET aktivekurs: Nytt endepunkt som henter ut aktive kurs for en bruker (EVU3-107, EVU3-1288)
     • GET kursprotokoll: Nytt endepunkt som henter ut tidligere kurs for en bruker (EVU3-768)
     • GET dokumenter returnerer nå e-poster og SMSer som er arkivert i FS (EVU3-893)
     • DELETE stegstatus: Nytt endepunkt for å slette fullførtstatus på et steg i sekvensen (EVU3-1090)
     • POST stegstatus: Nytt endepunkt for å registrere fullførtstatus på et steg i sekvensen (EVU3-951)
     • GET pamelding: Endret logikk for når dokumentasjonssteget vises, slik at det nå tar hensyn til de nye feltene for opptakskrav som kom i FS versjon 8.2.4 (EVU3-1175)
     • GET soknader: Tar ikke lenger hensyn til individuell ettersendingsfrist hvis den settes tidligere enn ettersendingsfristen på kurset (EVU3-920)
     • GET kurs henter nå opptakskrav fra nye felter i FS (EVU3-1070)
     • GET kurs: Endret håndtering av språkkoder (EVU3-945)
     • GET stegstatus: Nytt endepunkt for å hente informasjon om fullførte steg i påmeldingssekvensen (EVU3-907)
     • GET opprett: Returnerer nå feilkode dersom brukeren har FS-fiktivt fødselsnummer (EVU3-1117)
     • GET tokenBruker: Returnerer nå HTTP-status 404 dersom bruker ikke finnes (EVU3-1044)
     • GET kurs returnerer nå både kurskategorikode og kurskategorinavn for å støtte dyplenking til søk i kurskatalogen (EVU3-1221)
     • GET apptekster: Lagt på hvitelisting av HTML-koder (EVU3-838)
     • GET apptekster: Lagt til mulighet for å hente apptekster for en bestemt modul (EVU3-1105)
     • GET planinfo: Lagt til hvitelisting av HTML-koder (EVU3-786)
     • GET planinfo: Det er nå mulig å hente planinfotekster og planinfobekreftelser for alle språk i samme kall (EVU3-896)
     • GET kurs: kurslista leverer nå et felt "har beskrivelse" som brukes til å avgjøre om vis detaljer-knappen skal vises i kurskatalogen.

     13. august 2019

     • Rettet sårbarhet i tilgangsstyring til APIet som kunne utnyttes for å skaffe seg urettmessig tilgang til en brukers token (EVU3-1286)

     20. juni 2019

     • GET kurs: Kurs som er forbeholdt foretak (dvs. oppdragskurs), vises ikke lenger i kurslista. Disse er imidlertid fortsatt tilgjengelige ved direkteoppslag. (EVU3-890)
     • POST opprett: Fødselsdato hentes nå fra fødselsdatofeltet dersom det finnes en personoppføring fra før (EVU3-1139)
     • GET kurs: Tatt en del detaljinformasjon ut av kurslista og flyttet over til detaljoppslaget for å gjøre innlasting av kurskatalog raskere (EVU3-892)

     11. juni 2019

     • GET saksbehandler: Nytt endepunkt for å hente fornavn og etternavn på saksbehandler (kun tilgjengelig for saksbehandlere) (EVU3-999)

     7. juni 2019

     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}: Det er nå mulig å oppgi nye felter for fakturaadresse (EVU3-917)
     • GET /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}: Leverer nå nye felter for fakturaadresse (EVU3-914)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/telefoner/: Rettet feil som gjorde at tjenesten krasjet dersom telefonnummer fantes fra før (EVU3-1078RT342580)
     • GET tokenBruker: Tokenet inneholder nå personløpenummeret til saksbehandler (EVU3-998)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader{kursid}: Det er nå mulig å angre trekk fram til søknadsfristen (EVU3-1037)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}/dokumenter/: Rettet feil som gjorde at en søker ikke kunne legge et dokument til søknaden sin hvis en saksbehandler hadde fjernet det (EVU3-831)
     • Dersom en saksbehandler forsøker å gjøre POSTs eller DELETEs på vegne av noen andre enn seg selv, blir det nå sjekket om saksbehandler har rollen FS_EVUWEB. Dersom saksbehandleren ikke har denne rollen, returneres feilkode (EVU3-290)
     • POST opprett: Fødselsdato blir nå hentet fra fødselsnummeret hvis det finnes (tidligere ble den satt til det som kom inn i payloaden uansett) (EVU3-1025)
     • GET /deltaker/{deltakernr}/soknader/: Leverer nå fra- og til-dato for kurset (EVU3-1091)
     • GET /kurs: Feltet datotil blir nå levert med klokkeslett 23:59:59 (EVU3-1081)
     • GET /kurs: Rettet feil som gjorde at vektingstall på emner ble levert som streng (EVU3-1048)
     • GET /kurs: Beregningen av antall ledige plasser tar nå kun hensyn til søknader som er fullført (EVU3-1030)
     • GET /deltaker/{deltakernr}/dokumenter/: Fjernet merknadsfeltet fra dokumentarkivet (EVU3-1041)

     5. juni 2019

     • DELETE /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}: Rettet feil som gjorde at sletting av ikke-fullført søknad feilet

     23. mai 2019

     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}: Kvitteringse-post kan nå inneholde et sammendrag av informasjon oppgitt i EVUweb. Dette er en tidlig versjon som ikke skal tas i bruk ennå. (EVU3-399)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}: Rettet feil som gjorde at kvittering ikke ble sendt ut hvis språk ikke var angitt (EVU3-1035)
     • GET kurs: Rettet feil som gjorde at alle frister gikk ut et døgn for tidlig (EVU3-1077)

     8. mai 2019

     • DELETE /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}: Lagt til metode for å slette en ikke-fullført søknad (EVU3-563)

     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}: Det sendes nå ut e-postkvittering ved trekk fra venteliste (EVU3-640)

     • GET /kurs/: Dersom STATUS_SKAL_AVHOLDES = N for et gitt kurs, returneres "avlyst" = true (EVU3-891)

     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}: Det er nå mulig å legge inn kursspesifikk informasjon i kvitterings-e-post for registrert søknad (EVU3-398)

     • GET /kurs/: Leverer nå antall ledige plasser per kurs (EVU3-1012)

     • GET /kurs/ Leverer nå antall studiepoeng for hvert emne (EVU3-962)

     • GET /kurs/: Leverer nå informasjon om hvorvidt et kurs har samlingsbasert undervisning (EVU3-1014)

     • GET /deltaker/{deltakernr}: Leverer nå informasjon om henholdsvis mobilnummer og e-postadresse er sperret fordi de er innhentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (EVU3-819)

     • GET /tokenBruker/: Rettet opp feilhåndtering i kall på skriverettigheter (EVU3-931)

     • GET /kurs/: Returner felter som beskriver hvorvidt et kurs skal ha eksamen (EVU3-925)

     • POST /deltaker/{deltakernr}/dokumenter/: Det settes nå slettedato lik dagens dato pluss 2 år ved POSTing av dokumenter. (EVU3-881)

     26. april 2019

     • POST /deltaker/soknader/{kursid}/dokumenter/: Kontroll av ettersendingsfrist gjøres nå mot søknadsfrist dersom ettersendingsfrist ikke er satt.

     25. april 2019

     • Lagt til kode og forklarende tekst på alle feilmeldinger som returneres av APIet (EVU3-821)

     24. april 2019

     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/: Lagt til utsendelse av kvitterings-e-post ved trekk av søknad (EVU3-576)
     • GET tokenBruker: Skiller nå på rettigheter for saksbehandler (EVU3-1002)
     • Fikset slik at håndterte feilsituasjoner gir en annen HTTP-statuskode i responsen enn 500 (i hovedsak er det 400- og 404-koder som er innført) (EVU3-935)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}/dokumenter: Tjenesten returnerer nå HTTP-statuskode 200 ved forsøk på å knytte et dokument som allerede har dette dokumentet knyttet til seg (EVU3-970)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/ (type TREKK): Rettet feil som gjorde at trekk fra venteliste førte til trekk av selve søknaden (EVU3-735)
     • GET tokenBruker: Rettet feil som gjorde at tjenesten timet ut hvis logging av innlogging med ID-porten timet ut (EVU3-973)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader/ (type SVAR): Svarfrist hentes nå fra søknaden hvis den er satt der, ellers hentes den fra kurset (EVU3-923)
     • GET /deltaker/{deltakernr}/soknader/: Endret slik at svarfrist satt på søknaden alltid overstyrer svarfrist satt på kurset (tidligere var det den seneste fristen som ble brukt) (EVU3-923)
     • GET /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursid}/dokumenter: Leverer samme informasjon om sperring mot sletting som /deltaker/{deltakernr}/dokumenter, men dokumenter som ikke er knyttet til noe annet enn søknaden det gettes på, vil rapporteres som ikke sperret mot sletting (EVU3-882)
     • GET /deltaker/{deltakernr}/dokumenter: Dokumenter som er knyttet til en søknad i opptaksmodulen, etterutdanningsmodulen eller godkjenningsmodulen, blir nå markert som sperret mot sletting. (EVU3-854)
     • Fikset slik at GET-kall på ID som ikke finnes, returnerer HTTP-kode 404, i stedet for tomme JSON-objekter (EVU3-936)
     • GET /deltaker/{deltakernr}: Leverer nå landkode 684 (USA) for telefonnumre med telefonlandnummer +1, dersom land ikke er registrert på telefonnummeret i FS. Dette for å unngå forvirring for klienten knyttet til at telefonlandnummer +1 deles av flere land. (EVU3-894)

     12. april 2019

     • DELETE /deltaker/{deltakernr}/dokumenter: Lagt ut databaseendring for å rette feil som førte til at sletting av dokumenter ikke fungerte.

     21. mars 2019

     • GET /apptekster: Linjeskift i apptekster blir nå omkodet til HTML (EVU3-932)
     • GET /kurs/ leverer ikke lenger original infotekst, da den inneholdt komplette HTML-dokumenter, som ikke ga mening for nettlesere (EVU3-919)

     13. mars 2019

     • GET /opprett/ leverer nå mobilnummer dersom det finnes i FS (EVU3-928)
     • POST /deltaker/{deltakernr}/soknader: Det er nå mulig å registrere en fallback-adresse for avsender-epost, som vil brukes av kvitteringseposten dersom e-postadresse ikke er angitt på kurset. Dersom ingen av adressene er angitt, vil ikkesvar@fellesstudentsystem.no benyttes. (EVU3-402)
     • GET /deltaker/{deltakernr}/soknader/ leverer nå informasjon om hvorvidt søkeren skal ta eksamen. (EVU3-815)
     • GET /deltaker/{deltakernr}/soknader/{kursref} leverer nå individuelle svarfrister (EVU3-777)
     • GET /apptekster/ er nå tilgjengelig uten token, og det er mulig å hente ut alle tekster for en applikasjon
     • GET /appmodulegenskaper/ er nå tilgjengelig uten token, og det er mulig å hente ut alle egenskaper for en modul (EVU3-849)
     • GET /kurs/ leverer nå informasjon som er nødvendig for å lage kursoversikten i EVUweb (EVU3-66)

     8. mars 2019

     • GET telefonlandnr er nå tilgjengelig uten EVUapi-token (EVU3-897)

     4. mars 2019

     • DELETE dokumenter: Ny metode for å slette et dokument fra en brukeres dokumenterarkiv (EVU3-196)
     • GET planinfo: Rettet feil med escaping av anførselstegn i planinfotekstene, oversetter linjeskift til br-elementer (EVU3-805, EVU3-675)

     21. februar 2019

     • GET apptekster: Laget nytt endepunkt for å hente apptekster definert av institusjonen. Dette skal brukes til å vise fram kontaktinformasjon i footer og lenke til institusjonens personvernerklæring. (EVU3-253)

     • POST dokumenter: Det er ikke lenger mulig å knytte et dokument til en søknad etter ettersendingsfristen (EVU3-545)

     • POST sporsmal: Det er ikke lenger mulig å svare på spørsmål etter søknadsfristen (EVU3-626)

     • POST soknader: Det er ikke lenger mulig å trekke en søknad etter trekkfristens utløp (EVU3-324)

     • WS: GET soknader: Statusen "Mangler dokumenter" returneres ikke lenger for kurs som ikke har opptakskrav (EVU3-492)

     19. februar 2019

     • GET kurs og GET soknader: Rettet feil som gjorden at opptaket ville stengt en dag for tidlig (EVU3-752)
     • GET dokumenter: Tjenesten returnerer nå dato sendt for utsendte dokumenter (EVU3-802)
     • POST deltaker - adresser: Landnummer 0 eller null fører nå til at landnavn blir blanket ut i databasen (EVU3-799)
     • POST soknader: Kvitteringse-post kan nå inneholde navn på søker, navn på kurset og URL til kurset (EVU3-396)
     • GET deltaker: Returnerer nå 404 hvis deltaker ikke finnes (EVU3-788)

     14. februar 2019

     • GET dokumenter: Rettet feil som gjorde at docx-filer ble korrupte når de ble lastet ned fra WS-en (EVU3-662)
     • POST soknad: Sender nå ut e-postkvittering når en søknad fullføres (EVU3-271)
     • GET deltaker: Tjenesten returnerer nå status 404 dersom etterspurt deltaker ikke finnes i databasen (EVU3-788)
     • GET dokumenter: Rettet feil som gjorde at dokumenter med komma i filnavnet ikke kunne lastes ned (EVU3-674)
     • GET pamelding: Eksamen er nå et eget steg (EVU3-366)

     12. februar 2019

     • GET planinfo: Inaktive planinfotekster blir filtrert bort, slik at det bare er tekster som har en gyldighetsperiode som omfatter dagens dato, som benyttes (EVU3-744)

     4. februar 2019

     • GET dokumenter: Lagt til parameter for å skille på inn- og utgående dokumenter (EVU3-726)

     31. januar 2019

     • Første versjon i produksjon
     Publisert 4. feb. 2019 12:38 - Sist endret 15. nov. 2021 15:47