EVUweb

EVUweb er en webapplikasjon for påmelding til etter- og videreutdanninger.

Hva er EVUweb?

EVUweb har støtte både for påmelding til åpne kurs, og til utdanninger med opptakskrav som krever enkel saksbehandling. Applikasjonen har også funksjonalitet for påmelding til bedriftsinterne kurs hvor opptak krever godkjenning av en ekstern part.

Hva er gevinstene ved å bruke EVUweb?

  • Påmeldinger til etterutdanningskurs blir innhentet direkte til institusjonens FS-base, noe som sparer studieadministrativt ansatte for merarbeid knyttet til manuell registrering av kursdeltakere i FS
  • Automatisk utsendelse av e-poster i forbindelse med kurspåmelding sparer institusjonen for manuelt arbeid i forbindelse med kommunikasjon med søkere i forkant av kursavviklingen
  • Institusjonen får en enklere håndtering av opptak til etter- og videreutdanninger som ikke nødvendigvis følger de samme termin- og opptaksperiodene som ordinære studier ved institusjonen
  • Stabil og moderne webapplikasjon med forbedret design
  • Nye innloggingsløsninger, som vil spare institusjonene for manuelt arbeid med brukerstøtte til søkere som ikke får logget seg på
  • Institusjonene vil få bedre kontroll på antall oppmeldte på kursene, samt bedre håndtering av venteliste
  • Bedre dataflyt til og fra andre systemer institusjonene ønsker å benytte i forbindelse med etter- og videreutdanning grunnet nye webservicer.

Historikk

Første versjon av EVUweb kom i produksjon i 2006. I 2010 ble applikasjonen omskrevet til JBoss Seam, og ble satt i produksjon ved de fleste institusjoneen høsten 2011.
I 2017 startet en ny omskriving av applikasjonen  med ny teknisk plattform og nytt design. Omskrivingsprosjektet ble ferdigstilt april 2020.

 

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 17. juni 2022 03:44