EpN - Emneplanlegging på nett

Med EpN kan institusjonene gjøre emner tilgjengelig for redigering for alle som deltar i en planleggingsprosess, og i tillegg styre selve prosessen, med alt samlet på ett sted. Videre kan institusjonene få digitalisert innholdet i sine emneplaner, samt ha muligheten til å få standardisert nye emner.

Hva er EpN?

Beskrivelse av alle funksjoner i EpN finnes i brukerdokumentasjonen, men her er noen eksempler:

 • holde oversikt over prosessen - for hele institusjonen og for hvert enkelt sted
 • importere emner fra FS, for de stedene man selv ønsker
 • opprette nye emner
 • opprette nye vurderingskombinasjoner
 • bestemme hvordan arbeidsflaten til personer med en gitt rolle skal fremstå
 • administrere brukerroller
 • angi regler for hva som er påkrevet av informasjon for alle stadier
 • angi hvilke verdier/koder brukerne skal kunne velge fra
 • sammenlikne verdier og tekster med de opprinnelige fra FS, eller mellom hvert stadium
 • data og personer som kan tilknyttes et emne kan hele tiden oppfriskes i forhold til verdier som er aktive/gyldige i FS
 • skrive kommentarer til andre behandlere
 • skrive egne hjelpetekster til brukerne
 • spore emners historikk
 • søke i emners-innhold og i alle forhold knyttet til selve prosessen
 • føre emner tilbake til FS - i den rekkefølge man selv ønsker

Hva er gevinstene ved å bruke EpN?

EpN øker kvaliten i arbeidet med å opprette og revidere emner. EpN gir økt kontroll, mer standardisering og bedre dataflyt mellom involverte parter.

EpN-administrator

Helt nye Admin-brukere i EpN må bestilles hos fs-support for institusjoner som ikke har benyttet EpN tidligere. Oppgi om det gjelder EpN prod/demo, samt oppgi navn, e-postadresse og feideid på brukeren. Når en institusjon har fått minst én administrator,  kan administrator selv gi/fjerne rollen til andre administratorer.

Nettleser

 • Anbefalte nettlesere for bruk av EpN er Firefox eller Chrome, ikke Internet Explorer.
Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 17. juni 2022 01:39