English version of this page

Digital signatur og verifisering

Digitale karakterutskrifter og studentbekreftelser bestilt i Studentweb er digitalt signert. Dette gjelder også digitale vitnemål lastet ned fra Studentweb og Vitnemålsportalen.

Hva betyr det at et dokument er digitalt signert?

Dersom noen forsøker å endre innholdet i en digitalt signert PDF, vil den digitale signaturen umiddelbart bli ugyldiggjort. Mottaker må altså verifisere den digitale signaturen for å være sikker på at innholdet er korrekt.

Hvordan kontrollerer jeg en digital signatur?

De færreste nettlesere viser informasjon om digitale signaturer. Vi anbefaler deg derfor å benytte Adobe Acrobat Reader (kan lastes ned gratis) for å kontrollere om en signatur er intakt. Et "bånd" på blå bakgrunn med informasjon om signeringens gyldighet vil da vises øverst i skjermbildet. Dersom du trykker på det blå "båndet" vil du få opp at signeringen er utført av Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning).

Merk at det kun er mulig å verifisere PDF-en i sin opprinnelige elektroniske form. Hvis dokumentet blir skrevet ut er det ikke lenger mulig å verifisere signaturen.

I selve PDF-en vises et signeringssegl i form av et gullsymbol med utsteders logo på den første siden av PDF-en. Dette gjelder for hele dokumentet.

Den digitale signaturen og tilhørende tekst har endret seg noe underveis. For digitalt signerte dokumenter bestilt i Studentweb samt digitale vitnemål var det fram til 26.02.2020 Ceres som sto som utsteder, selv om Ceres ble avviklet og innlemmet i Unit allerede 01.01.2018. Etter dette har det stått Unit på signaturene, med U i gullsymbolet (i stedet for C tidligere). Dessverre har det vært en liten skrivefeil i bokmålsversjonen av signaturteksten, men denne har vært konsistent i hele perioden fra 26.02.2020 og framover. Bokmålsteksten er følgende:

"Dokumentet er elektronisk produsert ved Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forsking, og inneholder registrerte opplysninger fra utstedende institusjons studieadministrative system. Dokumentet er kun gyldig i sin opprinnelige elektroniske form med tilhørende elektronisk signatur" (vår utheving). Det mangler en N i ordet forskning i Units navn. Dette gjelder også for digitale studentbekreftelser og vitnemål som er produsert i FS-klienten og gjort tilgjengelige i dokumentarkivet/Studentweb.

For digitalt signerte PDF-er bestilt og produsert i Vitnemålsportalen står det V i seglet, og det har ikke vært noen skrivefeil i signaturteksten.

Utfordringer med å verifisere signaturen?

Det er ikke mulig å verifisere en digitalt signert PDF på mobil. Vi anbefaler deg derfor å verifisere dokumentet på en datamaskin.

Noen brukere opplever å få meldingen "Det er minst ett problem med signaturen" når de forsøker å verifisere den digitalt signerte PDF-en. Samtidig skal det dukke opp en dialogboks med spørsmål om å laste ned/installere klarerte sertifikater. Du må trykke OK på denne dersom du ønsker at datamaskinen din skal verifisere signaturen. Dersom du kan huke av for automatisk installering i fremtiden anbefaler vi deg å gjøre det, slik at du slipper å få opp meldingen igjen.

Oppdatering for klarerte sertifikater

Dersom dialogboksen ikke dukker opp automatisk (eller du har klikket den bort) kan du følge vår brukerveiledning for å oppdatere listen over godkjente sertifikater på din datamaskin.

Hva betyr meldingen "Det er minst ett problem med signaturen"?

Meldingen sier ikke noe om signaturen er gyldig eller ikke. Meldingen indikerer at datamaskinen som PDF-en åpnes på ikke klarer å kjenne igjen sertifikatet som har blitt benyttet for å signere dokumentet som et godkjent sertifikat. For at datamaskinen skal klare å verifisere signaturen må sertifikatet inngå i en egen liste som er lagret på datamaskinen. For å oppdatere listen kan du følge vår brukerveiledning for å oppdatere listen over godkjente sertifikater på din datamaskin.

Publisert 28. jan. 2020 09:48 - Sist endret 17. juni 2022 20:33