FS-tjenester

Data som er registrert i FS-databasene kan leses og administreres i en rekke applikasjoner og tjenester.

Felles studentsystem (FS)

FS er et økosystem som består av en rekke institusjonsdatabaser og integrasjoner, applikasjoner og en klient. I tillegg tilbyr Sikt et datavarehus (STAR) for studentdata, og da i hovedsak eksamensdata og gjennomstrømning.

Databasene inneholder institusjonens egne student-og studiedata. Dataene i databasene administreres i FS-klienten og i en rekke webapplikasjoner. Mye av grunnlagsdataene for FS deles av alle institusjoner og vedlikeholdes av Sikt. Les mer om

Prosjekter

Tjenester

Applikasjoner