Skjermbilder fra ny undervisningsmodul

Praksissted samlebilde

Praksissted samlebilde brukes til å administrere praksissteder. Dette skal brukes til praksisadministasjon i stedet for bildet Sted. Eksisterende praksissteder vil bli konvertert over, med hierarki.

Sted kan være avtalepart for en praksisavtale eller omfattes av en avtale med overordnet sted.

Vil ha funksjon for å koble praksissted til tidligere steder etter eventuelle organisasjonsendringer. Dermed bevares histrorikken.

 

 

Praksisavtale samlebilde

Praksisavtale samlebilde brukes for å administrere praksisavtaler.

Avtale kobles mellom et internt sted og et praksissted.

Oppgi underliggende steder som er omfattet av avtalen.

Avtale kan begrenses til å gjelde bestemte studieprogram.

Eget dokumentarkiv for dokumenter tilknyttet avtalen.

 

 

Undervisningsenhet samlebilde

 

Undervisningsaktivitet samlebilde

 

Publisert 6. sep. 2018 11:00 - Sist endret 29. mars 2022 05:33