Endringer i versjon 3.3

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført nye felleskoder/tekster for StudentWeb3. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres.

Følgende ny funksjonalitet og rettelse på bakgrunn av tilbakemeldinger:

Viktig

Det er gjort forberedelser i FS for å integrere med kontakt- og reservasjonsregisteret. Hovedendringen som merkes best er at telefonnr-strukturen er endret. For person, student og fagperson er telefonnr samlet i en felles tabell. Studentweb er nå tilpasset disse endringene. Det er derfor svært viktig å teste med hensyn til dette. Det gjelder sidene Min profil, og semesterregisteringssekvensen hvor Min profil inngår.

Generelt 

 

STWJS-1339       Tilpasset nye felter for telefonnummer som kommer i  FS7.8
STWJS-1329       Feil i regelverket som avgjør om man har norsk eller utenlandsk telefonnummer
STWJS-1228       Saksbehandlerinnlogging: tar nå med innledende 0 i fnr
STWJS-1188       Timeout må alltid utløse slette-prosedyren

 

Innlogging

STWJS-1238        Ny modulegenskap for å fjerne mulighet for innlogging med fnr/pin

 

Karakterutskrift

STWJS-1241        Lånekasserapportering: fjernet fremvisning av vurderingsordning

 

Mine emner

STWJS-1293        Vise frem merknad på emne også ved påmelding
STWJS-1252        Lage saker: forbedringer av søkedialog ved søk etter emner
STWJS-1250        Melding til vurdering: pop-up får rullegardin både på bredde og høyde
STWJS-1240        Be studenter bekrefte ikke vurdmelding i oppmeldingssekvensen
STWJS-1225        DB: Aktive emner: ikke tillate oppmelding før fullført semesterregistrering
STWJS-1074        Info om spesialtilpasning og målform på deler må vises bedre
STWJS-980          Skille ut vurderingsdeler OBLIG
STWJS-827          Tydeliggjøre placeholder for vurderingsenhet
STWJS-1335        Fjerne horisontal scrollbar i visning av vurderingstreet i stegprosessen
STWJS-1334        Kosmetiske forbedringer i visning av detaljer om undervisningsaktiviteter ved direkte påmelding
STWJS-1318        Ikke vise trekk-knappen for undervisningsmelding hvis det er ikke lov å trekke
STWJS-1322        Ikke vise rediger-knapp for undervisningsmelding hvis det er ikke mulig å endre noe i popupen
STWJS-1320        Årstall+termin ikke vises i popupen med detaljer om vurderingsmeldingen
STWJS-1300        Gjør det mulig å prioritere undervisningsaktiviteter dersom meldingen ble opprettet uten å foreta prioritering
STWJS-1297        Hente fellesaktiviteter fra databasen og vise i undervisningsmeldingen
STWJS-1275        Bedret Håndtere søketegnene * og % ved søk i i emnekode- og emnenavn-feltene
STWJS-1274        Endre teksten for 0 treff i emnesøk
STWJS-1273        Forbedre håndtering av antall treff høyere enn 20 i emnesøk
STWJS-1272        Alfabetisk sortering av fag- og stednavn i emnesøk

 

Resultater

STWJS-1286        Knapp for å ta emne på nytt vises nå også når stud har styk i emnet

 

Semesterregistrering

STWJS-1327        Fjernet opprettelse av registerkort dersom student svarer på spørsmål om tilpasning på profilen

Utdanningsplan

STWJS-1348        Siden Status og oversikt: Kulltrinn blir ikke vist frem dersom studieprogrammet har STATUS_KULLTRINNPLAN=N
STWJS-1321        Det er rettet slik at en ikke kan endre planforslag etter at det er valgt.
STWJS-1315        Ved sletting av emneprioritering skal sletteprosedyren ikke gis -1 som årstall/termin
STWJS-1288        Fikset utseende på taben Utdanningsplan
STWJS-1279        Retter manglende støtte for noen terminkoder på Resultat-siden og Utdanningsplanen
STWJS-1263        Det kreves nå at planforslag må velges i popupen før lagring blir tillatt
STWJS-1247        Det kontrolleres nå om emner er utgått i emnekombinasjonen
STWJS-1218        Oppgaveinnlevering:Bedre håndtering av sletting av innlevering som er "arkivert" i DUO
STWJS-1278        VOppgaveinnlevering:isning av oppgaveinnlevering foretatt med SW2 krasjer
STWJS-1242        Oppgaveinnlevering:Feide-id (uid@uio) i metadata ifm. Oppgaveinnlevering
STWJS-1187        Menyvalget for oppgaveinnlevering skal ikke vises i demo/prod-baser med mindre man er pålogget gjennom Feide
STWJS-1285        Oppgaveinnlevering: ikke vise Nullnullnull når mobil ikke er oppgitt
STWJS-1281        Oppgaveinnlevering:Tom filnavn ved visning av innlevering som ble foretatt med StudentWeb2

Feltet Status_Utgatt (Midlertidig utgått) i på emner i emnekombinasjon tas nå hensyn til.


Semesterregistering

STWJS-1253        Semregsekvens: obligatorisk å fylle ut semesteradresse
STWJS-1243        Håndtere Semesterregistrering for de med flere studieretter på samme studieprogram

 

 

Tekniske endringer

STWJS-1326        Begrenser nå antall logg-meldinger ifbm null retur-verdi fra saml-integration
STWJS-1277        Det vises nå frem en melding når kobling med db mislykktes
STWJS-1207        Utlogging som student
STWJS-1280        Forbedret feilhåndtering ved initiering av Betaling-siden
STWJS-1325        Login avbrytes om henting av person fra db feilet.

Publisert 2. nov. 2015 10:45 - Sist endret 10. nov. 2015 13:21