Endringer i versjon 3.3.2

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført nye felleskoder/tekster for StudentWeb3. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres.

Følgende ny funksjonalitet og rettelse på bakgrunn av tilbakemeldinger:

 

Generelt

Det er gjort en del arbeid for å forberede innføring av søknader i Studentweb. Detter kommer i en senere versjon.

[STWJS-1500] - Kode for logging av session-info gjenbrukes fra Søknadsweb

[STWJS-1501] - Feilmeldingen "Henting av StudentwebInfo feilet" fra prod-loggen er fjernet

[STWJS-1423] - Webapplikasjonen kræsjer ikke lenger ved Feide-pålogging til feil institusjon

[STWJS-1465] - Rettet visning av logo, slik at at ulik logo vises avhengig av språk

[STWJS-1477] - Rettet feil som oppsto når saksbehandlere logget seg inn med Feide; nå skal de ikke lenger måtte skrive studentens fødselsnummer

[STWJS-1379] - Det er gjort endringer av en rekke tekster

 

Resultater

[STWJS-1414] - Knapp for Ta-Emne-På-Nytt vises nå også når resultatet er ført på Reg.terminen

 

Semesterregistrering

[STWJS-1430] - I semreg-sekvensen ser studentene nå informasjon om sin kulltilhøringhet, og ikke starttermin

[STWJS-1415] - Varselmeldinger oppdateres nå etter lagring av emneprioritering

[STWJS-1454] - Varselmeldingstabellen blir også oppdatert etter Lagring av ny eller endringer i Emneprioritering

[STWJS-1469] - Flyttet emneprioriteringsknapper for bedre visning

[STWJS-1480] - Rettet feil som gjorde at avbryting av registreringsekvensen ga melding 'Oppstod en Feil'

[STWJS-1486] - Rettet feil som skapte kræsj hvis lagring av profil feilet og siste melding i translog var null

 

Sekvens for ph.d.

[STWJS-1472] - Avtaleperiode vises til beregnet slutt for ph.d.

[STWJS-1471] - Det er gjort flere endringer av tekster for ph.d.

[STWJS-1474] - Rettet feil i kvitteringsepost for ph.d.

 

Utdanningsplan

[STWJS-1493] - Forbedring av informasjon om veivalg i UP og SoO når opptak til veivalg skal skje manuelt (student kan ikke velge i SW)

[STWJS-1416] - Studentene gis beskejd om at et emne er fullt

[STWJS-1427] - Knappen Ta-Emne-På-Nytt på Utdplansiden er rettest

[STWJS-1428] - Praksissted vises når det overført til sw3_undpartimelding

[STWJS-1437] - Rettet kræsj ved Legg-til-emne for et utdplanelement (UiS)

[STWJS-1442] - Rettet tilfelle av kræsj i Utdanningsplanen (NTNU)

[STWJS-1451] - Rettet flere feil i Semregsekvens

[STWJS-1459] - SoO: Rettet de kolonneoverskriftene som kom på norsk på engelske sider

[STWJS-1487] - Rettet feilen med at gamle undervisningsmeldinger på emne forhindet undervisningsmelding neste termin (emner som går over flere semestre)

[STWJS-1488] - Rettet feil som oppsto når planelement er tilknyttet emnekombinasjon som ikke inngår i emnekomb-hierarki i studentens studieprogram/plan

[STWJS-1494] - Rettet databasefeil i kontroll av mulighet for trekk fra vurdering som oppsto ved nytt semester

 

Min profil

[STWJS-1456] - Det er lagt til ny modulegenskap SPRÅK under modulkode PROFIL. Når aktiv=J så skal studentene kunne angi språk/målform, og dette valget skal ikke vises når aktiv = N

[STWJS-1470] - Saksbehandlere kan ikke lenger se kontaktperson

[STWJS-1490] - Tekstjustering profilside for bytte mellom norsk/utenlandsk adresse

 

Betaling

[STWJS-1476] - Det er laget to ikoner for fakturavisning - en for visning av fakturainfo og en for PDF

 

Dokumenter

[STWJS-1475] - Rettet feil som gjorde at feil dato ble vist i dokumentarkivet

 

Bestillinger

[STWJS-1497] - Rettet feil som gjorde at kun ett språk ble lagret når student bestilte karakterutskrift på to språk i samme bestilling.

 

 

Publisert 22. jan. 2016 10:34