Endringer i StudentWeb3 versjon 3.1

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført nye felleskoder/tekster for StudentWeb3. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres.

Følgende ny funksjonalitet og rettelse på bakgrunn av tilbakemeldinger:

Forside

 • STWJS-789    Laget tabell over kommende hendelser    
 • STWJS-830    Varselmelding: Sortere slik at rekkefølgen blir slik at kritiske kommer først, deretter viktig og nederst kommer info  
 • STWJS-873    Viser klokkeslett på innleveringsfristen i tabellen "kommende hendelser"    
 • STWJS-882    Ryddet opp i hvordan informasjon presenteres kommende hendelser    
 • STWJS-928    Viser frem tilpasninger    RT1745285
 • STWJS-930    Viser frem URL til rom   RT1744443

 

Min profil

 • STWJS-605    Endret slik at en kan angi + i epostadresse    RT1646648
 • STWJS-617    Laget nytt modulvalg SPESTILP    RT1647124
 • STWJS-619    Modulvalg KONTPERSON flytte til Profil  RT1655005
 • STWJS-668    Modulegenskap VISSTUDNR er laget. Dersom det er aktivt så vises studentnr.
 • STWJS-779    E-post og telefon skal plasseres i separate kolonner   

 

Semesterregistrering

 • STWJS-410    Tilrettelagt for å ta hensyn til egne frister for semesterregistrering og planbekreftelse på studieprogrammet
 • STWJS-566    DB: Endre Dato-kontroll for Und- og VurdOppmelding pga ny beregning av Semreg-periode (stwjs-410)    
 • STWJS-896    Rette slik at studenter uten studierett også skal kunne semesterregistrere seg.   RT1724593
 • STWJS-898    Subject på epostkvittering for fullført registrering må inneholde termin
 • STWJS-1001  Rettet slik at inneværende termin lar seg åpne i utdanningsplanen når en i sekvensen

 

Utdanningsplaner

 • STWJS-611    Rettet slik at når en legger emne i plan og så avbryter sekvensen, så vises riktig varselmelding  
 • STWJS-613    Lage meldingssekvens for emner    
 • STWJS-636    Rettet slik at alle emner vises etter første prioritering i emneprioritering  
 • STWJS-649    Rettigheter og Plikter: Rettet slik at det ikke vises html-tager   
 • STWJS-660    Rettet slik at en får se emner som ikke er valgbare    
 • STWJS-707    Rettet slik at ikke bokser med emnevalg vises når det er fritt søk   
 • STWJS-711    Fikse bredden på tabellen med valgbare fag    
 • STWJS-736    Endret slik ar riktig bekreftelsestekst vises ved flytting av emne    
 • STWJS-750    Rettet slik at web-applikasjonen ikke henger seg opp ved skifte av Språk på Utdplansiden    
 • STWJS-754    Rettet slik at det ikke blir NullPointerException på Status og Oversikt for ett PhD-studieprogram    
 • STWJS-762    Rettet visning av emner i emnekombtre ved lange emnekombinasjonsnavn    
 • STWJS-763    Status og oversikt: Rettet slik at det Ikke er fremvisning av Planlegging av studieprogram dersom STATUS_VISEMNEKOMBOPP=N    
 • STWJS-783    Endret slik at Ikke P_initierUtdplanOversikt kjøres når man går til Utdanningsplanen    
 • STWJS-802    Rettet fremvisning av meldinger når en trekker undervisnings- eller vurderingsmeldinger    
 • STWJS-809    Gjøre det mulig å slette alle valg på en priorteringsliste    
 • STWJS-816    Endret tekst på popup for å velge/endre veivalg fra Velg studieretning til Velg
 • STWJS-817    Endret tekst på popup for å velge/endre veivalg -ved prioritering slik at Velg og prioriter kun vises en gang
 • STWJS-818    Fjernet teksten lukket dersom det kun er lukkede veivalg    
 • STWJS-820    Endreknapp for emneprioritering vises ikke selv om fristen ikke har gått ut.    
 • STWJS-822    Emneprioritering - fjerne tekst gruppe i pop-up for beskrivelse    
 • STWJS-824    Viser frem url for emnekombinasjon dersom den er oppgitt
 • STWJS-831    Validering av prioritering virker ikke    
 • STWJS-867    Rettet slik at for Valgbare Emner så vises alle valgbare    
 • STWJS-877    Rettet tekst slik at det er tydeligere at det ikke er noen valgbare emner  RT1732256 
 • STWJS-885    Rettet feil ved Avbryt i oppmeldingsboksen på et emne i planen bakover i tid.    
 • STWJS-887    Rettet slik at student ikke får endre veivalg når STATUS_ENDRE_VEIVALG_SELV=N  RT1723387
 • STWJS-937    Lagt til bedre forklaring på valgbare og vis alle emner RT1732256
 • STWJS-943    Rettet slik at student ikke får lov til å velge veivalg som ikke gjelder kullet    
 • STWJS-945    Samle knapper opprett og rediger/slett emneprioritering    
 • STWJS-951    Endret slik at vis/skjul på Emnesøk og Emneprioriteringer ikke er mulig
 • STWJS-964    Rettet slik at Studenter med STATUS_SPERR_UTDPLAN = J ikke får endre på utdanningsplanen   RT1756948
 • STWJS-965    Rettet slik utdanningsplanen vises frem selv om emnene ikke er påført Emnekombinasjon.  RT1763350 
 • STWJS-972    Rettet feil som gjorde at endringer av prioritering ikke ble lagret.    
 • STWJS-978    Rettet feil som gjorde at terminer på utdanningsplanen ikke ble åpnet   
 • STWJS-981    SoO: Rettet slik at emner med 0 sp også vises    
 • STWJS-985    Emneprioritering: gi studentene mulighet til å prioritere når emnene er kan brukes av flere kull    
 • STWJS-996    Rettet slik "Det Oppstod en feil" skal ikke komme når enkelte utdanningsplaner åpnes 
 • STWJS-997    Rettet slik at nytt felt i sw3_LovligTermin må tas i bruk av web-app   
 • STWJS-998    Rettet teksten på fanen fra PhD til Ph.d.
 • STWJS-1009  Rettet slik at tidsfrist for veivalg varer ut fristdagen.   
 • STWJS-1010  Rettet feil ved oppdatering av termin ved valg av emne    
 • STWJS-1014  Rettet slik at termin ikke vises dobbelt på nedtrekkslisten for flytting av emne    

 

Aktive emner

 • STWJS-459    Rettet slik at studenter med studentgrunnlag, og uten studierett ikke får meldt seg til vurderingsmelding som privatist RT1009091 
 • STWJS-632    Endret til  å hente mulige eksamensdatoer for deler fra vurderingstreet    
 • STWJS-655    Vurddel: gjort sammenheng mellom del og ikon tydeligere    
 • STWJS-658    Ebdret slik at vurderingsdeler ikke lagres etter klikk på Lagre i redigeringspopupen for helheten    
 • STWJS-670    Rettet slik at vurderingstreet vises ved melding til vurdering i sekvens    
 • STWJS-671    Rettet NullPointerException etter endring av kont-termin på nedtrekkslisten    
 • STWJS-721    Endret plassering av søkeknappen på Aktive emner    
 • STWJS-731    Endret slik at detaljer på vurderingsdeler skjules i en tab hvis en annen tab åpnes    
 • STWJS-753    Endret fremvisning i popup for Lagre-knappen slik at den ikke er usynlig for ny helhet melding med deler
 • STWJS-768    Viser nå frem merknad fra undervisningsenhet   RT1693742
 • STWJS-769    Viser nå frem merknad fra vurderingsenhet  RT1693742
 • STWJS-781    Endret slik at tidsfristen er formatert likt, uavhengig av språket    
 • STWJS-792    Lagt til fremvisning av merknadstekster i Studentweb3    
 • STWJS-797    Undervisning: ikke vise frem timeplan ved valg av partier    RT1655635
 • STWJS-811    Oppmeldingssekvens: vise på kvitteringen at det er ikke er noen oppmeldinger 
 • STWJS-810    Rettet feil ved link til infoside    
 • STWJS-825    Vurderingsdeler: endre fremvisning av delmeldinger for grønn hake blir misforstått    
 • STWJS-826    Vurderingsdel: endret tekst på mouseover på blyant    
 • STWJS-847    Rettet slik at undaktivitet viser timeplan RT1735937  
 • STWJS-848    Rettet slik at oppmelding til Undervisning feiler ved Fritt Emnesøk hos UiO (FSDEMO)    
 • STWJS-892    Ryddet opp i informasjonen om Vurdmelding i deler    
 • STWJS-901    Viser nå frem merknadstekst på spesialtilpasning  på vurderingsdel  RT1745285
 • STWJS-902    Rettet slik at vurderingsdel Oblig, som ikke er gyldig lenger, ikke kan slettes  RT1745381
 • STWJS-903    Rettet slik at emner som velges fra aktive emner blir lagret i planen  RT1744483  
 • STWJS-955    Rettet slik at saksbehandlere kan se alle detaljer på vurderingsmeldinger    
 • STWJS-966    Ryddet opp i eksamensinfo for Helhet    
 • STWJS-977    Rettet slik at vurderingsmelding lagres    
 • STWJS-984    Viser nå frem spesialpensumtittel istedet for emnenavn  RT1770418 
 • STWJS-987    Endret slik vurderingsdeler etter sorteres etter sorteringstall    RT1732285
 • STWJS-1012  Innholdet i popup for redigering av vurderingsdel blir for bredt
 •  

Mine resultater

 • STWJS-782    Lagt til bedre skille mellom tittelen til helheten og delen i kolonnen "Vurdering"   
 • STWJS-834    Endret slik at kolonnen for studiepoeng viser desimaltall (opera)  RT1726209 
 • STWJS-835    Rettet slik at knapp for Ta emne på nytt også vises for stryk   RT1719161
 • STWJS-884    Endret slik at alle mine resultater vises på Resultatsiden og ikke bare eksterne resultater som er knyttet til en emnekombinasjon
 • STWJS-626    Rettet slik karakterutskriftbestilling Ikke viser frem tekstkoder
 • STWJS-941    Rettet feil som gjorde at karakterutskrift ikke kunne bestilles RT1757479
 • STWJS-1006  Fjernet overskrifter for vitnemålsgivende og ikke-vitnemålsgivende kvalifiksjoner RT1758980
 

Betaling

 • STWJS-546    Faktura - finpussing    
 • STWJS-612    Rettet slik at knapp for generering av faktura ikke vises etter fristen    
 • STWJS-667    Faktura-webservicekall blir nå oppdatert med terminkode    
 • STWJS-716    Lagt til spinner på generer faktura-knappen    
 • STWJS-772    Ny modulegenskap VISUBFAK, når den er aktivert så vises alle ubetalte fakturaer frem uavhengig av termin   
 • STWJS-773    Ny modulegenskap VISTEKST om tekster skal vises frem eller ikke    
 • STWJS-774    Ny modulegenskap FAKFRIST for å angi frist for egengenering. En kan nå skille mellom frist for at knapp for egengenerering skal vises frem, og betalingsfristen på fakturaen
 • STWJS-829    Rettet slik at koder for fakturadetaljene ikke lenger vises
 • STWJS-833    Laget ny varselmelding for purring av fakturaer    
 • STWJS-838    Oppdatere FakturaUtskriftRequest    
 • STWJS-843    Rettet slik at knapp for å generere faktura ikke er borte dersom studenten har en tidligere ubetalt    
 • STWJS-883    Lagt inn manglende linjeskift i fakturatekst    
 • STWJS-921    Rettet slik at det ikke varsle om purring etter at fakturaen er oppgjort
 • STWJS-931    Rettet feil i beløp ved fremvisning på engelsk format    https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1752245

 

 

Spørreskjema

 • STWJS-562    Rettet slik at kun skjemaer som studenten kan svare eller endre blir vises    
 • STWJS-600    Rettet slik at ikke skjemaer med SPORREUNDTYPEKODE SILING blir vist frem på siden Spørreskjema    
 • STWJS-646    Endret slik at spørreskjema blir lukket etter besvarelse    
 • STWJS-813    Rettet feil som medførte krasj ved lagring av skjemaer med et inaktivt underskjema som har tekstfelt
 • STWJS-890    Rettet slik svaralternativer blir vist flere ganger 
 • STWJS-1003  Rettet slik at også anonyme undersøkelser blir vist frem RT1779938      

 

Innlogging

 • STWJS-578   Endret slik at saksbehandler får feilmelding når en prøver å logge inn som student med ugyldig/manglende fnr. 
 • STWJS-669   Lagt til bedre håndtering av personer som ikke finnes i PERSON-tabellen    
 • STWJS-723   Rettet feil i påloggingen 
 • STWJS-912   Laget ny databaseprosedyren for innlogging med personløpenr   
   

Endringer i andre moduler:

 • Dokumentarkiv: STWJS-717 Dokumentarkiv: vise melding om at det ikke er dokumenter hvis det er tilfelle
 • Mine studier: STWJS-610    Mine studier: Skille bedre mellom aktive og ikke aktive studieprogram   RT1642197 
 • Mine studier: STWJS-755    Sortere studieprogrammer på en fornuftig måte
 • Mine studier: STWJS-879    Endre teksten fra Vis utdanningsplan til Vis for studieprogram uten utdanningsplan

 

Nytt! Oppgaveinnlevering

Løsning for at studenter skal kunne levere masteroppgaver til vitenarkivet

  

 • STWJS-787    Laget db-proc som returnerer URL, brukernavn og passord for vitenarkiv    
 • STWJS-788    Laget side som viser vurd.melding(er) som er aktuell(e) for oppgaveinnlevering    
 • STWJS-790    Laget side for trinn 1 i innleveringssekvensen ("personlige opplysninger")    
 • STWJS-791    Laget side for trinn 2 i innleveringssekvensen ("opplysninger om oppgaven")    
 • STWJS-795    Laget side for trinn 3 i innleveringssekvensen ("opplasting av filer")    
 • STWJS-798    Laget side for trinn 4 i innleveringssekvensen ("tilgjengelighet")    
 • STWJS-799    Laget side for trinn 5 i innleveringssekvensen ("godkjenn innlevering")    
 • STWJS-801    Laget side for trinn 6 i innleveringssekvensen ("kvittering")    
 • STWJS-803    Laget side for å se på, slette, foreta ny innlevering    
 • STWJS-840    Laget stegsekvens for oppgaveinnlevering    
 • STWJS-845    Tatt i bruk db-prosedyren som returnerer tilgangsinformasjon til vitenarkivet    
 • STWJS-852    Trinn 3 (opplasting): fikset plassering og navn i komponenten for filopplasting    
 • STWJS-853    Trinn 3 (opplasting): rensing av filnavn    
 • STWJS-854    Trinn 3 (opplasting): gjort det det mulig å slette filer    
 • STWJS-855    Trinn 3 (opplasting): tatt i bruk p:fileUpload komponenten    
 • STWJS-856    Trinn 3 (opplasting): lage validering    
 • STWJS-858    Trinn 3 (opplasting): gjort det mulig å overskrive en fil med nyere versjon    
 • STWJS-860    Trinn 5: gjort det mulig å levere oppgaven til DUO    
 • STWJS-861    Trinn 2 (opplysninger):Lagt inn filtrering språk på nedtrekkslisten i databaseprosedyren. 
 • STWJS-862    Lagt inn klar beskjed om at studenten må holde profilsiden oppdatert    
 • STWJS-863    Trinn 4 (tilgjengelighet): hentet tilgjengelighetstyper fra databasen    
 • STWJS-864    Trinn 4 (tilgjengelighet): laget en side for valg av tilgjengelighetstype for filer    
 • STWJS-865    Trinn 4 (tilgjengelighet): gjort det mulig å erklære seg kjent med noen regler    
 • STWJS-866    Samlet data fra alle de stegene mht. lagring og visning av oppsummeringssteg    
 • STWJS-869    Trinn 4 (tilgjengelighet): laget validering for steget    
 • STWJS-870    Trinn 5: viser nå detaljer om innleveringen    
 • STWJS-872    Viser nå  klokkeslett på innleveringsfristen    
 • STWJS-874    Laget en knapp for å redigere oppgaveinnlevering som ble allerede foretatt    
 • STWJS-876    Fått klargjort  hvilken kontaktinformasjon skal brukes for oppgaveinnlevering    
 • STWJS-894    Trinn 5: lagt inn lagring vurderingsmeldingen i FS    
 • STWJS-895    Trinn 2 (opplysninger): emneord: lagt til en melding at koma kan brukes som skilletegn    
 • STWJS-899    Trinn 2 (opplysninger): gjort det mulig å velge institutt og fag om det er lov    
 • STWJS-907    Trinn 5: endret slik ar det kun er mulig å foreta én innlevering    
 • STWJS-913    Sletter nå ubrukte midlertidige filer    
 • STWJS-914    Gjenbruk av  godkjenningssteget for visning av en eksisterende oppgaveinnlevering    
 • STWJS-915    Henter nå metadata for en eksisterende oppgaveinnlevering fra DUO    
 • STWJS-916    Laget knapp for sletting av oppgaveinnlevering    
 • STWJS-918    Lagt inn ny(e) metadata-felt(er) i for antall filer i hver kategori    
 • STWJS-920    Endret rekkefølge av filer som hentes fra DUO    
 • STWJS-924    Trinn 3 (opplasting): endret slik at opplasting starter automatisk etter valg av en fil    
 • STWJS-925    Funifisert knapper for oppgaveinnlevering    
 • STWJS-926    Gjenbruke innleveringssekvensen for redigering av eksisterende innleveringen    
 • STWJS-927    Lagt inn mulighet til å sette kryss for gruppeoppgave RT1497213 
 • STWJS-933    Gjort det mulig å laste ned filer fra DUO    
 • STWJS-934    Endret slik at kvittering ikke vises frem når oppgaveinnlevering mislykkes    
 • STWJS-950    Rettet NullPointerException når man går til kvittering-steget ved redigering av innlevering   

Tekniske endringer/rettelser:

 • STWJS-780    Bedre tilrettelegging for mobilstørrelse for innlogging, kommende hendelser og resultater
 • STWJS-1008  Diverse visuelle bugs    
 • STWJS-1015  Utfører nå initiering av Resultater og Dokumentarkivet kun en gang pr innlogging.    
 • STWJS-607    Bruk kun én JSON-bibliotek i Java-kode    
 • STWJS-653    Inkludert kun de js-filene som trengs på hver side    
 • STWJS-761    Retter feilmeldinger pga at ny pålogging ikke kreves etter sletting av Arbeidstabeller.    
 • STWJS-776    Viser nå frem en spinner mens toppsider lastes    
 • STWJS-875    Endret substantiver til ubestemt form i noen tilfeller    
 • STWJS-881    Rettet slik at institusjoner sorteres alfabetisk når en velger institusjon   RT1732030
 • STWJS-893    Bekreftelsespopup ved skal vises ved avbryt/bortnavigering/etc.     RT1732262
 • STWJS-971    Rettet slik at navn på institusjon hentes fra systemverdier RT1768974

 

 

 

Publisert 16. apr. 2015 16:03 - Sist endret 17. apr. 2015 12:12