Hvordan legge ut en Tableau-rapport på en webside?

Det er mulig å gjøre Tableau-rapporter tilgjengelige på en webside, slik at brukere kan få opp rapporten uten å logge inn i Tableau.

Metoden er som følger: 

Lag rapporten med Tableau Desktop.

  • Den bør bruke en datakilde som ikke inneholder følsomme data. Datakildene på STAR-prosjektet kan ikke brukes direkte, siden disse har en radkontroll som ikke inkluderer GUESTbrukeren (se under). 
  • Ekstraher datakilden inn i arbeidsboka (dette gir deg en såkalt pakket arbeidsbok, der dataene er en del av rapporten): Høyreklikk på datakilden og velg Extract Data

  •  Publiser rapporten til FELLES-prosjektet under site STAR

  • Ved publisering: Gi bruker GUEST tilgang til rapporten (Viewerrettighet): Velg Edit på Permissions, søk opp Guest:
  • Merk! Guest må ikke gis for mange rettighter. Ikke gi rettigheter til å laste ned Full data f.eks. 

 

 

  • Ta opp rapporten på Tableau Server. Velg Share (oppe til høyre), merk URL-en under Link, kopier denne og ta den med deg til det stedet du ønsker å ha rapporten, f.eks. en webside på ditt intranett.

  • Dataene i rapporten vil være statiske, og inneholde data fra det tidspunktet du hentet inn datakilden og publiserte rapporten.
  • Hvis rapporten er bygget på en STAR-data kilde og du trenger at rapporten blir oppdatert med ferske data må selve rapporten knyttets til en refresh. Se bilde under.
  • VIKTIG! Pass på hvem som har tilgang til rapporten i det du publiserer. Normalt skal kun Guest brukere og evnentuelt superbrukere ved din institusjon ha tilgang til rapporten!

 


Her er et eksempel på en rapport som er gjort tilgjengelig utenfor Tableau

 

Publisert 12. mars 2018 10:25 - Sist endret 29. mars 2022 10:37