Mer om RUST

Kort om RUST og bakgrunnen for utviklingen og innføringen av RUST.

  • Institusjonene sendte tidligere brev seg imellom for å utveksle informasjon om vedtak om utestengninger.
  • Kunnskapsdepartementet tok initiativ til et arbeid med å opprette et sentralt elektronisk register som sørger for at informasjonsutvekslingen mellom institusjonene foregår digitalt.
  • RUST ble utviklet ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (nå en del av Unit) og satt i produksjon i UH-sektoren september 2014.
  • RUST bidrar til at informasjonsutvekslingen er tryggere med tanke på studentenes personvern og er mer effektivt: registeret formidler utestengingsvedtak/informasjonsutveksling kun til institusjonen som har behov for denne informasjonen – dvs. der den utestengte studenten har søkt opptak eller er meldt opp til eksamen.
  • Informasjonen slettes etter at utestengingsperioden er utløpt. RUST sørger derfor for at studenten starter med blanke ark etter at perioden er utløpt.
  • Implementering av RUST innebærer ingen endring i det studieadministrative regelverket. Innføring av RUST innebærer en digitalisering av arbeidsprosessen rundt administrasjon av utestenginger (dvs. informasjonsutveksling mellom institusjonene i UH-sektoren).
Publisert 20. okt. 2017 10:30 - Sist endret 7. aug. 2018 10:30