Gjeldende versjoner

Gjeldene versjoner av rest-tjenester kan slås opp:

FSWS-Rest

Test: https://jboss-test.uio.no/fsrest/Versjon
Prod: https://fsws.usit.no/fsrest/Versjon

Digeks

Test:https://jboss-test.uio.no/eksamen/versjon
Prod: https://fsws.usit.no/eksamen/versjon

Resultatutveksling

Test: https://jboss-test.uio.no/resultatutveksling/versjon
Prod:https://fsws.usit.no/resultatutveksling/versjon

FS-API

https://api.fellesstudentsystem.no/version
https://fsapi-test.uio.no/version

FSWS-Intern
https://jboss-test.uio.no/fswsint/versjon

Publisert 26. feb. 2019 10:00 - Sist endret 3. juni 2019 14:45