Status for Gemini

På denne siden samler vi informasjon om Gemini.

Versjonsendringer

OpenAPI-spesifikasjon

OpenAPI-spesifikasjon er tilgjengelig her:

Denne versjonen av OpenAPI-spesifikasjonen inneholder både tjenester som er ferdig utviklet og tjenester som fortsatt er under utvikling. Status for den enkelte tjenesten ser du i tabellene under.

Kjente feil

Dato Modul/tjeneste Beskrivelse Referanse
23.03.2022 POST person

Feil i request samples:

 • "telefon": "landnummer" er oppgitt som et tall, skal være en streng, og eksempelet "" er ikke gyldig (skal være "+47")
OPPF-680
09.12.2021 POST person OpenAPI-spesifikasjonen er ikke gyldig og vil ikke fungere i alle verktøy OPPF-181
09.12.2021 GET-tjenester Enkelte usynlige tegn i datagrunnlaget kan føre til ugyldig JSON i responsen OPPF-135

Planlagte endringer og utvidelser

Godkjenning av utdanning

 • Tilleggsfunksjonalitet for å sørge for at godkjenningssaker blir korrekt rapportert til Lånekassen

Endringslogg

 • 28.03.2022 09:50: Byttet navn på APIet til Gemini. Fjernet tabellene med status for utvikling, siden APIet nå er i produksjon. Oppdatert lista med kjente feil.
 • 21.03.2022 09.10: Oppdatert lista med kjente feil. Ny ressurs "kull" klar til test.
 • 08.03.2022 10:21: Studieprogrammer er klar til test. Nye ressurser for studentstatuser og studieretninger. Oppdatert lista med kjente feil.
 • 04.03.2022 10:58: Emner er klar til test. Oppdatert lista med kjente feil og planlagte endringer
 • 01.03.2022 17:17: Lagt til nye ressurser: Emner, studieprogrammer, organisasjonsenheter. Oppdatert lista med kjente feil og planlagte endringer.
 • 18.01.2022 16:00: Lista med kjente feil er oppdatert. Lagt til ny ressurs Utvekslingsopphold.
 • 08.12.2021 14:30: Lista med kjente feil er oppdatert
 • 08.12.2021 13:30: Listene med kjente feil og planlagte utvidelser er oppdatert
 • 08.12.2021 13:30: GET-tjenester for rom, språk og studienivåer er klare til test
 • 01.11.2021 15:40: Rettet lenke til fsapi-rest (den pekte mot utviklingsmiljøet i stedet for testmiljøet)
 • 01.11.2021 14:15: Lagt til spesifikasjon for GET-tjenester for språk, rom og studienivåer
 • 01.11.2021 14:15: GET-tjenester for land, tidsenheter, bygninger, campuser, vurderingsresultatstatuser og studienivåintervaller er klare til test
 • 01.11.2021 14:15: Oppdatert listene over kjente feil
 • 01.11.2021 14:15: Person: POST person er klar til test
 • 20.10.2021 12:36: Felleskoder: Nye endepunkter studienivåintervaller, vurderingsresultatstatuser og studienivåer lagt til
 • 24.09.2021 11:30: Felleskoder: Nytt endepunkt Tidsenheter er lagt til
 • 22.09.2021 15:00: Alle tjenester under BOTT-SA-leveransen er nå klare til test
 • 15.09.2021 13:15: Legg til eksternresultat, slett eksternresultat og legg til emne i utdanningsplan er klar til test
 • 15.09.2021 09:25: Legg til emnefritak er klar til test
 • 14.09.2021 13:52: Hent person er klar til test
 • 13.09.2021 16:07: Legg til eksternresultat er nå klar til test
 • 13.09.2021 15:37: Hent emnefritak, slett emnefritak og slett emne i utdanningsplan er nå klar til test
Publisert 10. sep. 2021 13:07 - Sist endret 29. mars 2022 12:36