Vilkår for bruk av studentbevis/Terms and conditions

Norsk

Appen vil vise informasjon om navn, studiested og om du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg. Appen vil også vise bilde av deg, som institusjonen har tatt i bruk som studentkort. Appen fungerer som studentbevis blant annet hos studentsamskipnader og kollektivtransportselskaper i Norge. Hvis appen ikke viser bilde av deg, må du ta med annen gyldig legitimasjon med bilde.

Ved førstegangsbruk må appen være koblet til internett for å kunne laste ned informasjon.

Informasjonen blir lagret lokalt på telefonen og du trenger ikke være online for å bruke appen.

Skulle telefonen gå tom for strøm eller av andre grunn ikke fungere, må du bevise studentstatus med semesterkvittering og gyldig legitimasjon.

Institusjonen tar ikke ansvar for bøter, misbruk og lignende.

English

The application will give information such as name, institution and status concerning your payment of the semester fee and semester registration. The app will also show the photo that was taken for Your student ID card. Travel services in Norway accept the app as a valid student ID, but other services may decline the application. If the application does not include your picture, you are required to hold an additional ID with your picture.

The application will require internet access for necessary downloads the first time you use it. The information will be stored on your device, which can then be used offline. In the event of your device running out of battery or malfunctioning, you will be required to use your semester receipt and valid ID to document your student status.

The institution carries no responsibilities for fines or misuse of this application.

Publisert 7. nov. 2014 11:09 - Sist endret 17. okt. 2017 09:29