FSWS-BAS (REST) er nå en del av FS-plattformen

Vi har utvidet lista med APIer som er knyttet til FS-plattformen med et nytt medlem.

FSWS-BAS (REST) er et API som er laget primært for å støtte integrasjoner mellom FS og brukeradministrasjonssystemer. APIet kan brukes til å hente og oppdatere data om personer, studenter og fagpersoner.

At FSWS-BAS (REST) har blitt en del av FS-plattformen medfører ingen endringer i funksjonalitet eller teknisk plattform, men APIet er nå en del av FS-plattformens system for livssyklushåndtering. Det betyr blant annet at vi forplikter oss til å varsle i god tid i forveien før vi begynner å avvikle APIet.

APIet har foreløpig status "Videreutvikles ikke". Det betyr at vi ikke legger til nye felter eller ressurser. Om ikke så lenge vil vi begynne prosessen for å avvikle APIet. Det vil varsles blant annet ved at APIet får en annen status i FS-plattformen. I den forbindelse vil vi også utarbeide en anbefaling for hvordan dere skal migrere tjenestene deres over på andre APIer. FSWS-BAS er for de fleste praktiske formål allerede erstattet av det gamle FS-APIet. Vi vil fortsatt opprette nye brukere ved behov, men anbefaler ikke å utvikle nye løsninger mot FSWS-BAS nå.

FSWS-BAS har i tillegg til REST-grensesnittet også et SOAP-grensesnitt. SOAP-grensesnittet er foreløpig ikke tatt inn i plattformen, og vi har foreløpig ikke tatt noen beslutning om hvordan dette skal fases ut. Utfasingen vil uansett skje i dialog med de institusjonene som fortsatt benytter disse tjenestene.

Publisert 17. juni 2022 15:52 - Sist endret 17. juni 2022 15:52