FSWS-CRUD (REST) er nå en del av FS-plattformen

FSWS-CRUD er nå omfattet av reglene for livssyklushåndtering i FS-plattformen.

FSWS-CRUD (REST) er et API som støtter lesing og oppdatering av en rekke FS-tabeller basert på et XML-skjema.

At FSWS-CRUD (REST) har blitt en del av FS-plattformen medfører ingen endringer i funksjonalitet eller teknisk plattform, men APIet er nå en del av FS-plattformens system for livssyklushåndtering. Det betyr blant annet at vi forplikter oss til å varsle i god tid i forveien før vi begynner å avvikle APIet.

APIet har foreløpig status "Videreutvikles ikke". Det betyr at vi ikke legger til nye felter eller ressurser. Om ikke så lenge vil vi begynne prosessen for å avvikle APIet. Det vil varsles blant annet ved at APIet får en annen status i FS-plattformen. I den forbindelse vil vi også utarbeide en anbefaling for hvordan dere skal migrere tjenestene deres over på andre APIer.

Vi vil fortsatt opprette nye brukere ved behov, men anbefaler ikke å utvikle nye løsninger mot FSWS-CRUD nå. FSWS-CRUD støtter oppdatering og lesing av enkelte tabeller som foreløpig ikke er eksponert i andre APIer. I utgangspunktet ser vi derfor for oss å utvikle nye tjenester for å erstatte de delene av dette APIet som er i bruk i dag.

FSWS-CRUD har i tillegg til REST-grensesnittet også et SOAP-grensesnitt. SOAP-grensesnittet er foreløpig ikke tatt inn i plattformen, og vi har foreløpig ikke tatt noen beslutning om hvordan dette skal fases ut. Utfasingen vil uansett skje i dialog med de institusjonene som fortsatt benytter disse tjenestene.

Publisert 13. okt. 2022 08:41 - Sist endret 13. okt. 2022 08:41