Første versjon av FS-plattformen er lansert!

Første versjon av FS-plattformen er lansert! Fram mot 31. mars 2023 vil vi i Produktområde FS fortsette å utvide plattformen.

Hva er FS-plattformen? 

FS-plattformen tilgjengeliggjør funksjonalitet og data fra FS til interne og eksterne utviklere ved hjelp av APIer på en brukervennlig måte. 

FS-plattformen kommer til å inneholde arkitektur- og referansedokumentasjon, veiledere og emneguider i fremtiden, slik at både nye utviklere og personer med lang erfaring fra sektoren skal kunne finne frem til og forstå hvordan man best mulig kan utnytte APIene til å lage gode løsninger.

Plattformen legger til rette for at vi i Produktområde FS i Sikt kan drive mer kontinuerlig utvikling og modernisering, gjennom en mer fleksibel og åpen API-løsning. Bakover-inkompatible endringer varsles minst én hovedversjon i forkant og gjør det forutsigbart for både våre kunder og oss når en tjeneste ikke lenger skal være tilgjengelig.

Publisert 29. mars 2022 12:46 - Sist endret 29. mars 2022 12:46