APIer i FS-plattformen – hva skjer?

Den nye FS-plattformen ble lansert i mars 2022, og inneholder akkurat nå to APIer, Gemini og FS-APIet. Nye APIer blir lagt til etter hvert. Hva betyr dette, og hva skjer videre?

Hva er Gemini?

Gemini er det første APIet som er laget etter prinsippene for den nye målarkitekturen til FS, og det første nye APIet i FS-plattformen. I dag støtter APIet:

  • arbeidsprosessen for godkjenning av ekstern utdanning i forbindelse med innføring av UH Sak (tidligere BOTT SA-prosjektet)
  • oppretting av personer uten norsk fødselsnummer, som er identifisert med et passnummer, i forbindelse med innføring av felles IAM for sektoren

APIet kan selvfølgelig brukes til andre formål der det passer.

Hvordan får vi tilgang til Gemini?

  • FS-kontakten bestiller tilgang til Gemini for institusjonen via fs-support@sikt.no. Eventuelle tredjepartsleverandører må ha én bruker for hver institusjon.
  • Institusjoner som allerede har brukere på FS-APIet og FSWS kan gjenbruke disse, men de må få aktivisert egen tilgang til Gemini.

Hva skjer med det "gamle" FS-APIet?

FS-APIet er nå en del av FS-plattformen. Det medfører ingen endringer i funksjonalitet eller teknisk plattform. Det har imidlertid gitt oss et rammeverk for å beskrive status for APIet, samt for livssyklushåndtering. Det betyr at det er her vi vil forteller dere i sektoren hvorvidt et API fortsatt videreutvikles eller ikke, og hvor lang tid dere kan forvente at gitte deler av APIet vil fungere.

For APIene i FS-plattformen varsler vi om endringer som ikke er bakoverkompatible minst én hovedversjon før endringen skal gjøres. FS-plattformen kommer med ny hovedversjon én gang i året, ca. 31. mars. Dette betyr at dere får ett til to års varsel om endringer som kan påvirke løsninger dere har i bruk, slik at dere får tid til å gjøre nødvendige tilpasninger eller omlegginger lokalt.

FS-APIet har status «Videreutvikles ikke». Dette betyr at vi ikke vil legge til nye felter eller ny funksjonalitet, men at vi vil fortsette å rette feil og sørge for stabil drift.

Hva gjør vi framover?

Vi vil utvide FS-plattformen gradvis, og på følgende måter:

  • Legge til nye APIer
  • Utvide de nye APIene med ny funksjonalitet
  • Løfte opp eksisterende APIer i plattformen, slik vi har gjort med FS-APIet
Publisert 30. mai 2022 11:39 - Sist endret 17. juni 2022 15:03