Årsrapporten for 2020 er nå klar

Rapporten gir en oppsummering av 2020 og arbeid som er utført på tjenester som dekkes av FS-kontingenten, Vitnemålsportalen, enkeltstående oppdrag og internasjonale prosjekter på det studieadministrative området.

Årsrapport 2020Planene for 2020 var fokusert rundt et stort etterslep med driftsoppgaver. Eksempler på dette var teknisk gjeld, risikoanalyser og universell utforming. Nedstengningen av Norge i mars
krevde rask omstilling, men selv med ekstra oppgaver, høyt press på utdanningssektoren og hjemmekontor har vi klart å levere det aller meste av det som var planlagt.

Vi ser tilbake på året med stolthet over å ha bidratt til at universitetene og høyskolene har kunnet opprettholde det meste av sin drift, på tross av samfunnssituasjonen.

Vi gleder oss videre over at en ekstern evaluering konkluderer med at vi bør videreføre våre
systemer, samt at sektoren støtter at det settes av midler til å øke moderniseringstakten.

Vi håper du finner årsrapporten for 2020 (pdf) interessant.

God lesning!

Publisert 22. mars 2021 13:07 - Sist endret 28. mars 2022 11:06