Vellykket FS-kontaktforum høsten 2020

Veikart for videreutvikling, modernisering av Folkeregisteret og statistikk var noen av ingrediensene da representanter for alle institusjoner som bruker FS samlet seg til erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Høstens FS-kontaktforum forgikk over to halvdagssamlinger, hvor alle institusjonene sine FS-kontakter, totalt 34 stykker (1 pr institusjon), møtes for faglig påfyll, oppdateringer og samtaler med kollegaer på andre institusjoner.

Fra veikart til mediehenvendelser

Deltagerne fikk blant annet høre om Tjenesterådet for studieadministrasjon, arbeidet med det treårige veikartet som skal styre prioriteringene innen ny- og videreutvikling av FS, samt om moderniseringen av Folkeregisteret. I tillegg ble det gitt en status på arbeidet med Arbeidslivsportalen og digitalisering av vitnemål.

FS-kontaktforum er også en arena hvor kontaktpersonene deler erfaringer seg imellom, og hvor Unit får tilbakemeldinger og informasjon fra deltagerne. Denne gangen ble erfaringer rundt temaene tall og statistikk til media og utlevering av opplysninger om studentgrupper diskutert.

Unit fikk også masse nyttig informasjon og innspill om infotekster i Vitnemålsportalen i en workshop, som var siste post på høstens program.

Ser fram til å møtes igjen

Et heldigitalt kontaktforum var et godt alternativ når fysiske møter ikke er mulig, men mange ser nok også fram til å møte kollegaer fra andre institusjoner ansikt til ansikt igjen i framtiden. Det er noe eget med stemningen under FS-kontaktforumene, og med diskusjonene som oppstår når programmet er over.

Presentasjoner og program

Hele programmet og presentasjonene som ble holdt kan du finne på FS sine nettsider.

Publisert 17. nov. 2020 11:52 - Sist endret 8. juli 2022 12:47