Referater fra tjenesterådene på utdanningsområdet

Den nye modellen for tjenestestyring i UH-sektoren er nå innført og Tjenesterådet for studieadministrasjon og Tjenesterådet for undervisning har rukket å ha flere møter denne høsten.

Kort om tjenesterådene

Tjenesterådene skal styre forvaltning og videreutvikling av tjenestene innenfor sitt tjenesteområde og har fått en sentral rolle i brukermedvirkningen. Se gjerne tjenesterådenes mandat.

Veikart og nye prosjekter

Årets møter har overordnet handlet om å utarbeide veikart og å behandle ulike prosjektforslag. To store prosjekter settes i gang over nyttår på bakgrunn av behandling i tjenesterådene: Arbeidslivsportalens utviklingsfase 2 og Forprosjekt for modernisering av studieadministrative fellestjenester. Mer om disse prosjektene kan leses sakspapirene til Digitaliseringsstyret, som er tjenestestyringens øverste organ.

Arbeidsgrupper

Drøftingen rundt hvilke undergrupper som skal finnes under tjeneterådene startet opp. For å sikre medvirkning og en godt forankret prosess, så skal dette drøftes i en rekke utvalg og nettverk. Drøftingene vil derfor fortsette utover våren.

Referater fra møtene

Sakspapirer og møtereferater legges fortløpende ut på nettsidene til Unit. Der finner du også forslag til veikart. Se nettsidene til Tjenesterådet for studieadministrasjon og Tjenesterådet for undervisning.

Publisert 3. des. 2020 22:36 - Sist endret 3. des. 2020 22:36